CO-EMEP – Improvement of cooperation for better energy management and reduction of energy poverty in HU-HR cross-border area

Na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. uz 40 odobrenih projekata nalazi se i projekt CO-EMEP – Unapređenje suradnje za bolje upravljanje energijom i smanjenje energetskog siromaštva u prekograničnom području Mađarska-Hrvatska (Improvement of cooperation for better energy management and reduction of energy poverty in HU-HR cross-border area).

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA u projektu sudjeluje kao vodeći partner, a drugi partner na navedenom projektu je Županija Zala.

Glavni cilj projekta je unapređenje suradnje svih relevantnih dionika radi zajedničkog rješavanja problema energetskog siromaštva te povećanje kapaciteta i vještina svih uključenih lokalnih i regionalnih javnih institucija s ciljem smanjenja energetskog siromaštva na pograničnom području. Energetsko siromaštvo je jedan od rastućih problema današnjice i vrlo je važno da šira javnost bude upoznata s tim problemom. Sukladno tome, implementacijom projektnih aktivnosti želi se u fokus staviti energetsko siromaštvo kao problem koji zahtijeva posebno definiranu politiku i mjere na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini.

Trajanje projekta

Projekt je odobren u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. te se provodi u razdoblju od 1. srpnja 2020. godine do 28. veljače 2022. godine.

Budžet

Ukupni budžet projekta iznosi 173.450,13 €, od čega budžet MENEA-e iznosi 99.140,13 €, a budžet Županije Zala iznosi 74.310,00 €.

Projektni partneri

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA (HR)
Županija Zala (HU)

Specifični ciljevi projekta

Povećanje svijesti javnih institucija na prekograničnom području o problemu energetskog siromaštva
Povećanje kapaciteta i poboljšanje vještina djelatnika lokalne i regionalne vlasti za bolje planiranje i upravljanje energijom kako bi se riješio problem energetskog siromaštva
Povećanje kapaciteta ustanova socijalne skrbi u svrhu poznavanja i rješavanja problema energetskog siromaštva
Povećanje svijesti građana koji se suočavaju s problemom energetskog siromaštva u svojim domovima o važnosti upravljanja energijom kako bi riješili navedeni problem

Ciljne skupine

Lokalne /regionalne vlasti
Lokalne/regionalne energetske i razvojne agencije
Ustanove socijalne skrbi
Vlasnici obiteljskih kuća koji se suočavaju s problemom energetskog siromaštva

Očekivani rezultati projekta

Definiranje pojma energetskog siromaštva na prekograničnom području
Analiza postojećih lokalnih, regionalnih i nacionalnih zakonodavnih propisa i strateških dokumenata vezanih uz energiju i energetsko siromaštvo na prekograničnom području
Definiranje smjernica za djelatnike lokalne i regionalne vlasti na koji način da uključe mjere za smanjenje energetskog siromaštva u strateške i planske dokumente
Objava javnog poziva za provedbu energetskih pregleda za vlasnike obiteljskih kuća te procjenu rizika od energetskog siromaštva
Definiranje smjernica za vlasnike obiteljskih kuća kako povećati energetsku učinkovitosti u njihovim kućanstvima
Organiziranje info dana i radionica za širu javnost i ustanove socijalne skrbi na prekograničnom području s ciljem povećanja znanja o problemu energetskog siromaštva i mogućim mjerama njegovog ublažavanja
Organiziranje radionica za djelatnika lokalnih i regionalnih vlasti kako bi povećali svoje kapacitete u planiranju i upravljanju energijom
Analiza dostupnih tehničkih rješenja za povećanje energetske učinkovitosti na prekograničnom području
Razvoj online alata za upravljanje energijom koji će biti dostupan za upotrebu široj javnosti
Provedba energetskih pregleda za 10 obiteljskih kuća, mjerenje općih građevinskih karakteristika za 5 identificiranih obiteljskih kuća te izrada detaljnog plana za povećanje njihove energetske učinkovitosti