Erasmus+ projekt EE Mobility

Projekt EE Mobility – Podizanje kompetencija u svrhu poboljšanja kvalitete izrade i provedbe projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru, prijavljen je na javni poziv programa Erasmus+ početkom 2019. godine te je nakon evaluacije isti odobren za sufinanciranje.

Glavni cilj projekta je putem mobilnosti zaposlenika povećati njihove kapacitete i kompetencije u segmentu projektnog menadžmenta, strateškog planiranja i komunikacija, a sve kako bi krajnji korisnici usluga Međimurske energetske agencije d.o.o. mogli dobiti bolju uslugu.

Sektorske razvojne agencije, zbog svoje usmjerenosti na određeni relativno uski sektor, često se susreću s nedovoljnim kapacitetima za pripremu i provedbu projektnih prijava kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Također, u sklopu svojih aktivnosti takve agencije uglavnom izrađuju razne planske i strateške dokumente za čiju je izradu izuzetno bitno prikupiti relevantne i ažurirane informacije i podatke od širokog spektra dionika. Kako bi se ti podaci prikupili s najmanje mogućih problema, komunikacija među dionicima treba biti održavana na visokoj razini.

Kroz ovaj projekt orijentirati će se na podizanje kapaciteta zaposlenika sektorskih razvojnih agencija u svrhu poboljšanja kvalitete njihovih usluga prema relevantnim vanjskim dionicima, ali i kako bi korisnici projekta i mobilnosti svoje nove kompetencije i znanja lakše prenijeli drugim interesentima van same organizacije. Kroz mobilnost će se dobiti uvid u funkcioniranje društva u drugim zemljama Europe kao i saznati nove, inovativne metode prezentiranja relevantnih tema kroz radionice i seminare. Dugoročno gledano, sudionici mobilnosti povećati će svoje znanje i podići kapacitete za pripremom i provedbom projektnih ideja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a to svoje novostečeno znanje prenijeti će i ostalim relevantnim dionicima na regionalnoj razini.

Podizanjem kapaciteta vanjskih dionika ojačati će se i obrazovna i gospodarska slika regije. Kroz aktivnosti podizanja znanja o elementima poboljšanja komunikacije te prijenosa tog znanja drugim relevantnim regionalnim dionicima, poboljšati će se suradnja među javnim i privatnim sektorom, ali i povećati pristupačnost javnih službi prema privatnom sektoru. Kroz poboljšanu suradnju, kvaliteta usluga koje će javni sektor, točnije sektorske agencije, pružati privatnom sektoru, također će se značajno poboljšati. Planski i strateški dokumenti koji će biti razrađivani imati će dodanu vrijednost jer će prikupljeni podaci relevantni za njihovu razradu biti kvalitetni i ažurirani.

Promatrajući projekt i njegove planirane rezultate kao cjelinu, koristi koje će iz njega proizaći brojne su i relevantne kako za same korisnike mobilnosti tako i za širi spektar relevantnih regionalnih i lokalnih dionika

Ukupni budžet projekta iznosi 7.829,00 eura te je 100% financiran iz programa Erasmus+.