Vodstvo i menadžment kao tema Erasmus+ tečaja u Pragu

 

Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) provodi Erasmus + projekt „EE Mobility – Podizanje kompetencija u svrhu poboljšanja kvalitete izrade i provedbe projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru“. Ovaj projekt provodi se u svrhu ulaganja u unaprjeđenje znanja i kvalitetnijeg rada djelatnika Agencije. Cilj projekta je putem mobilnosti zaposlenika povećati njihove kapacitete i kompetencije u segmentu projektnog menadžmenta, strateškog planiranja i komunikacija, kako bi korisnici usluga Međimurske energetske agencije d.o.o. dobili bolje usluge. Projektne aktivnosti doprinose profesionalnom razvoju djelatnika Agencije kroz unaprjeđenje različitih znanja i kompetencija.

Stručna suradnica, Nina Jurinić boravila je od 18. do 22. srpnja 2022. godine u Češkoj, u gradu Pragu, gdje je prisustvovala tečaju „Leadership and Management in Educational Establishments“, održanim pod vodstvom „ShipCon Limassol Ltd“, tvrtke koja se bavi pružanjem usluga iz područja strukovnog i obrazovnog osposobljavanja. „ShipCon“ je brzorastuća tvrtka koja ima višegodišnje iskustvo u razvoju EU istraživačkih prijedloga i u izgradnji uspješnih konzorcija za financiranje EU programa u širokom rasponu tematskih područja. Ova organizacija uspješno organizira različite vrste seminara iz područja poduzetništva, inovativnosti, emocionalne inteligencije, upravljanja projektom i slično. ShipCon ima bogato iskustvo u EU programima poput: H2020, Life, Interreg, Erasmus + i drugih, što ga čini jedinim od najboljih istraživačkih i konzultantskih tvrtki na jugoistočnom Mediteranu.

Tečaj je održao Shumran Hafoudh, iskusan trener i savjetnik koji radi za razne privatne i javne ustanove. Glavna područja njegove specijaliziranosti su zapošljavanje, kultura, obrazovanje, zdravlje i socijalna uključenost. Održava tematske radionice usmjerene na jačanje komunikacijskih vještina nezaposlenih osoba.

Vodstvo i upravljanje obrazovnim ustanovama postalo je prioritet u programima obrazovnih politika na međunarodnoj razini. Učinkovito organizacijsko vodstvo ključno je za poboljšanje učinkovitosti i jednakosti obrazovanja na svim razinama, stoga je ovaj tečaj bio idealno mjesto za ravnatelje, učitelje, direktore i drugo osoblje, voditelje i trenere za neformalno obrazovanje kako bi stekli nove kompetencije. Tečaj se temeljio na sljedećim bitnim elementima: pružanje potrebnog znanja – teorije, korištenju alata, studije slučaja, vježbi te prikupljanje povratnih informacija.

Najvažniji dio edukacije bio je korištenje različitih alata koji će polaznicima pomoći u svakodnevnom radu. Stručna suradnica stekla je vještine za učinkovitiji rad s timovima, naučila je kako upravljati sukobima, uvoditi promjene, stekla je znanja o alatima strateškog upravljanja i izradu djelotvornog strateškog plana. Također, djelatnica je stekla nova iskustva rada u multikulturalnom okruženju, poboljšala je svoje komunikacijske vještine i unaprijedila znanja iz područja strateškog planiranja i menadžmenta. Tečaj je omogućio razumijevanje zašto su vještine vođenja ključne za uspjeh organizacije, što je potrebno za učinkovitiji rad u timovima, kako biti u stanju primijeniti nove vještine u svakodnevnim situacijama s kojima se suočavaju vođe timova. Također, tečaj je bio dobra prilika za naučiti kako upravljati sukobom i unositi promjene u svakodnevni rad te je omogućio proširivanje znanja i razumijevanje ključnih elemenata komunikacije.

Važno je spomenuti da su tijekom tečaja razmijenjena iskustva i dobre prakse s polaznicima iz cijele Europske Unije te je ovo bila jedinstvena prilika za usvajanje novih znanja i uspostavljanje nove suradnje. Teorijska i praktična znanja stečena tijekom tečaja, suradnica Nina moći će koristiti u svojem svakodnevnom radu.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.