Poboljšane komunikacijske vještine na Erasmus+ tečaju u Grčkoj

Međimurska energetska agencija (MENEA) provodi Erasmus + projekt „EE Mobilitiy – Podizanje kompetencija u svrhu poboljšanja kvalitete izrade i provedbe projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru“. Ovaj projekt provodi se u svrhu ulaganja u unaprjeđenje znanja i kvalitetnijeg rada djelatnika Agencije. Cilj projekta je putem mobilnosti zaposlenika povećati njihove kapacitete i kompetencije u segmentu projektnog menadžmenta, strateškog planiranja i komunikacija, kako bi korisnici usluga Međimurske energetske agencije d.o.o. dobili bolje usluge. Projektne aktivnosti doprinose profesionalnom razvoju djelatnika Agencije kroz unaprjeđenje različitih znanja i kompetencija.

Stručni suradnik za energetiku, Niki Radiković, boravio je od 26.6.-3.7.2022. u Grčkoj, u mjestu Heraklion, na otoku Kreti te prisustvovao tečaju učinkovite komunikacije koji se održao pod vodstvom ustanove za obrazovanje „Oloklirosi Lifelong Learning Center“.

Centar za cjeloživotno učenje Oloklirosi osnovan je 1995. godine u gradu Heraklionu na Kreti. Centar nudi usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja o suvremenim temama koje odgovaraju potrebama tržišta rada, kroz usluge savjetovanja i profesionalnoga usmjeravanja i poduzetničkog savjetovanja. Centar je osmislio i provodio mnogobrojne projekte strukovnog obrazovanja, a zapošljava vrhunsko stručno osoblje, koje svoje usluge nudi širokom krugu različitih poslovnih subjekata.

Kroz sedmodnevni tečaj, polaznicima je bio omogućen razvoj njihovih komunikacija, poput aktivnog slušanja i empatije kako bi se poboljšala razina poslovne komunikacije i uspostavljanje kontakata. Cilj tečaja bio je unaprijediti vještine javnog govora i jezičnog izražavanja kroz edukaciju u interkulturalnom okruženju. Radni jezik tečaja bio je engleski. Važnost sporazumijevanja na engleskom jeziku leži u činjenici da velik dio poslovanja Agencije otpada na pripremu i provedbu međunarodnih projekata. Tečaj su održali vrsni psiholog i psihoterapeut s višegodišnjim radnim iskustvom u području komunikacija.

Na tečaju su predstavljene teorije i praktični alati o komunikacijskim procesima i vrijednostima team buildinga. Kroz praktične vježbe i raspravu, sudionici su uspješno savladali izazove komunikacije u multikulturalnom okruženju. Istaknuta su pitanja poput emocionalne inteligencije, a polaznici su podijelili svoja osobna iskustva vezana uz samodisciplinu, samo motivaciju i društvenu svijest. Provedene su individualne i timske aktivnosti koje doprinose razvoju specifičnih komunikacijskih vještina koje su neophodne u profesionalnom okruženju poput savladavanja prepreka u komunikaciji, četiri osnovne vještine slušanja i stvaranja „ja-poruka“. Provedene su i iskustvene vježbe, koje su naglasile važnost stvaranja i održavanja kvalitetnih odnosa u poslovnoj suradnji.

Osim spomenutih vještina, polaznici su poboljšali i  komunikaciju na engleskom jeziku te digitalne vještine u smislu lakšeg i fleksibilnijeg pristupa učenju korištenjem tehnologija. Također, pohađanjem tečaja u inozemstvu, polaznici razvijaju organizacijske te socijalne vještine u multikulturalnom okruženju. Važno je spomenuti da su tijekom tečaja razmijenjena iskustva i dobre prakse sa polaznicima iz cijele Europske Unije te je ovo bila jedinstvena prilika za usvajanje novih znanja i uspostavljanje nove suradnje.

Dugoročno gledano, sudionici mobilnosti povećati će svoje znanje i podići kapacitete za pripremom i provedbom projektnih ideja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a svoje novostečeno znanje prenijeti će i ostalim relevantnim dionicima na regionalnoj razini. Teorijska i praktična znanja stečena tijekom tečaja, suradnik Niki Radiković moći će koristiti u svojem svakodnevnom radu.

Kako Agencija često priprema edukacije za vanjske relevantne dionike, povećanjem kompetencija zaposlenika u segmentu komunikacije i projekt menadžmenta, poboljšati će se i sam prijenos znanja.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.