Erasmus + tečaj izrade EU projekata i upravljanja projektnim ciklusom

Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) provodi Erasmus + projekt „EE Mobility – Podizanje kapaciteta u svrhu poboljšanja izrade i provedbe projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru“. Navedeni projekt provodi se u svrhu unaprjeđenja kompetencija djelatnika Međimurske energetske agencije u svrhu poboljšanja njihovih organizacijskih, radnih, komunikacijskih i drugih vještina.

S obzirom na to da je primarna djelatnost Agencije priprema i provođenje projekata financiranih iz različitih nacionalnih i EU izvora financiranja, mobilnost zaposlenika radi stjecanja znanja iz područja upravljanja projektima je neophodna. Tako je stručna suradnica, Karla Novak, boravila od 19.9. do 23.9.2022. u Gradu Madridu, u Španjolskoj te prisustvovala tečaju izrade EU projekata i upravljanja projektnim ciklusom.

Tečaj je održan od stane tvrtke za obrazovanje i osposobljavanje „Enjoy Italy“. Cilj spomenute tvrtke je animirati, stimulirati i podržati održivi razvoj građana, teritorija i zajednica diljem Europe. Tvrtka je stekla relevantno iskustvo u osmišljavanju i upravljanju različitim projektima, posebno u Erasmus+ KA1 i KA2 projektima, kao i u području obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Tijekom provedbe tečaja sudionici su se upoznali s glavnim međunarodnim i EU strategijama i politikama koje se odnose na obrazovanje i osposobljavanje, te su se upoznali s financijskim okvirom EU 2021.-2027. Cilj tečaja bio je pružiti savjete i smjernice o tome kako napisati uspješan projektni prijedlog i kako provesti projekt kako bi se iskoristile sve dostupne mogućnosti financiranja iz sredstava fondova Europske unije. Sudionici mobilnosti upoznali su se s načelima, tehnikama, savjetima i alatima za uspješno planiranje projektnog ciklusa te učinkovito planiranje projektima. Nadalje, sudionicima su pruženi savjeti o tome kako učinkovito upravljati projektom, kako primijeniti različite alate za praćenje, evaluaciju i kontrolu.

Cilj ove mobilnosti bio je naučiti kako samostalno pronaći i identificirati odgovarajuće mogućnosti za financiranje projektnih ideja, kako napisati kvalitetni projektni prijedlog, kako izbjeći pogreške u financijskom izvještavanju i primjenjivati dobre primjere i izbjegavati loše u planiranju i upravljanju EU projektima.

Znanja naučena tijekom provedbe mobilnosti, stručna suradnica moći će primjenjivati i svojem daljnjem radu. Stručna suradnica zadovoljna je provedenom edukacijom i novim stečenim znanjem.

Stručna suradnica stekla je praktična iskustva u području upravljanja projektima, što će dugoročno biti korisno cjelokupnom radu Agencije u svrhu uspješnog apliciranja na natječaje nacionalnih ministarstava i  Fondova EU, odnosno za njihovo uspješno upravljanje. Bitno je naglasiti da je tečaj omogućio razvijanje organizacijskih i komunikacijskih vještina, te sposobnost učinkovite komunikacije na engleskom jeziku te rad u multikulturalnom okuženju. Tečaj je omogućio proširivanje znanja i razumijevanja potrebnih za razumijevanje ključnih elemenata upravljanja projektima financiranim sredstvima EU.

Erasmus + projekti nude prostor za razvoj aktivnosti mobilnosti u različitim organizacijama i sektorima. Ovakvi projekti nude neizmjerno iskustvo za korisnike mobilnosti jer korisnici sudjelovanjem u aktivnostima poboljšavaju svoje kapacitete i šire poglede na svijet.

 

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.