Stečena praktična iskustva u području upravljanja projektima na Erasmus+ tečaju u Barceloni

 

Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) provodi Erasmus + projekt „EE Mobility – Podizanje kapaciteta u svrhu poboljšanja izrade i provedbe projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru“. Navedeni projekt provodi se u svrhu unaprjeđenja kompetencija djelatnika Međimurske energetske agencije u svrhu poboljšanja njihovih organizacijskih, radnih, komunikacijskih i drugih vještina.

S obzirom na to da je primarna djelatnost Agencije priprema i provođenje projekata financiranih iz različitih nacionalnih i EU izvora financiranja, mobilnost zaposlenika radi stjecanja znanja iz područja upravljanja projektima je neophodna. Tako je stručna suradnica, Katarina Drk Hutinec, boravila od 24.7.-29.7.2022. u Gradu Barcelona, u Španjolskoj te prisustvovala tečaju „Učinkovito i efektivno upravljanje projektima financiranim iz EU sredstava“.

Mobilnost se provodila pod vodstvom tvrtke „ShipCon Limassol Ltd“ iz Cipra. „ShipCon“ je brzorastuća tvrtka koja ima višegodišnju tradiciju u razvoju EU istraživačkih prijedloga i u izgradnji uspješnih konzorcija za financiranje EU programa u širokom rasponu tematskih područja. Ova organizacija uspješno organizira različite vrste seminara iz područja poduzetništva, inovativnosti, emocionalne inteligencije, upravljanja projektom i slično. ShipCon ima bogato iskustvo u EU programima poput: H2020, Life, Interreg, Erasmus + i drugih, što ga čini jedinim od najboljih istraživačkih i konzultantskih tvrtki na jugoistočnom Mediteranu. Tečaj je održao Dr. Efstratios Georgoudis koji ima 15 godišnje iskustvo u upravljanju projektima koje financira Europska unija. Pisao je i vodio EU projekte s ukupnim proračunom većim od 15 milijuna eura samo u posljednjih 6 godina. Njegovo područje interesa leži u temama okoliša, zdravlja, sigurnosti, energije i tehnološke inovacije.

Tečaj „Učinkovito i efektivno upravljanje projektima financiranim iz EU sredstava“ doprinio je razvoju kompetencija zaposlenice agencije, u svrhu razmjene primjera dobre prakse s polaznicima iz drugih europskih zemalja koji su prisustvovali tečaju. Tako su razmijenjena iskustva u provedbi projekata financiranih iz različitih Fondova EU.

Održani tečaj bio je prilika za sve one koji su uključeni u upravljanje i koordinaciju projekata, isto kao i u tehničke i financijske aktivnosti projekata financiranih sredstvima Fondova EU. Ovaj tečaj pokrio je sva važna područja upravljanja projektima, poput obaveza vezanih uz izvještavanje o napretku projekta, obaveze o vidljivosti projekta, financijskog upravljanja, organizacije aktivnosti, potrebu održavanja komunikacijskih aktivnosti te revizije projekta, kao učinkovitih alata za provedbu određenog projekta. Polaznicima tečaja omogućeno je stjecanje praktičnog iskustva, s obzirom na to da su aktivnosti tečaja bile interaktivnog oblika, gdje se svakodnevno radilo na praktičnim primjerima i situacijama s kojima se provoditelj projekta može susresti.

Osnovni cilj tečaja bio je proširiti znanje iz područja upravljanja projektima, te izvještavanja Europske komisije o napretku projekta, razumjeti važnost evaluacije projekata te razumijevanje financijskih rizika. Tečaj je osmišljen kako bi pomogao sudionicima da shvate složenost upravljanja projektnim ciklusom i projektnim alatima, te da sudionicima pruži sveobuhvatno znanje o bitnim tehnikama za uspješno upravljanje projektima.

Zaključno, stručna suradnica stekla je praktična iskustva u području upravljanja projektima, što će dugoročno biti korisno cjelokupnom radu Agencije u svrhu uspješnog apliciranja na natječaje nacionalnih ministarstava i  Fondova EU, odnosno za njihovo uspješno upravljanje. Nadalje, tečaj je omogućio razvijanje organizacijskih i komunikacijskih vještina, te sposobnost učinkovite komunikacije na engleskom jeziku te rad u multikulturalnom okuženju. Tečaj je omogućio proširivanje znanja i razumijevanja potrebnih za razumijevanje ključnih elemenata upravljanja projektima financiranim sredstvima EU.

Dugoročno gledano, sudionici mobilnosti povećat će svoje znanje i podići kapacitete za pripremom i provedbom projektnih ideja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a svoje novostečeno znanje prenijeti će i ostalim relevantnim dionicima na regionalnoj razini.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.