USPJEŠNO ZAVRŠEN ERASMUS+ PROJEKT EE MOBILITY

Međimurska energetska agencija d.o.o. uspješno je završila provedbu Erasmus + projekta „EE Mobility – Podizanje kompetencija u svrhu poboljšanja kvalitete izrade i provedbe projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru“.

Projekt je trajao od 1. listopada 2019. godine do 30. rujna 2022. godine. Budžet projekta iznosio je 7.892,00 EUR te je 100% financiran iz programa Erasmus+. Projekt se provodio u svrhu ulaganja u unaprjeđenje znanja i kvalitetnijeg rada djelatnika Agencije.

Glavni cilj projekta bio je putem mobilnosti zaposlenika povećati njihove kapacitete i kompetencije u segmentu projektnog menadžmenta, strateškog planiranja i komunikacija, a sve kako bi krajnji korisnici usluga Međimurske energetske agencije d.o.o. mogli dobiti bolju uslugu. Četvero djelatnika Agencije sudjelovalo je na tečajevima održanim diljem Europe. Teme svih tečajeva bile su usko povezane s djelokrugom rada Agencije, što će svakako biti od izuzetne koristi u daljnjem djelovanju Agencije.

Dana 30. rujna 2022. godine održana je diseminacijska radionica. Tom prilikom predstavljeni su ciljevi projekta te se ukazalo na važnost provedbe ovakvih projekta, prilikom čije provedbe sudionici mobilnosti stječu kvalitetno iskustvo sudjelovanjem u mobilnostima koje se održavaju u različitim zemljama EU.

Na održanoj diseminacijskoj radionici, polaznici mobilnosti predstavili su svoja iskustva s tečajeva na kojima su sudjelovali. Svi provedeni tečajevi bili su osmišljeni tako da pomognu sudionicima shvatiti složenost upravljanja projektima, izazove strateškog planiranja te da poboljšaju svoju komunikaciju, a osobito da unaprijede znanje engleskog jezika te rad u multikulturalnom okruženju.

Održavanjem diseminacijske radionice, slanjem biltena identificiranim dionicima, kao i prijenosom stečenih znanja između djelatnika Agencije postignut je prijenos znanja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Erasmus + projekti nude prostor za razvoj aktivnosti mobilnosti u različitim organizacijama i sektorima. Ovakvi projekti nude neizmjerno iskustvo za korisnike mobilnosti jer korisnici sudjelovanjem u aktivnostima poboljšavaju svoje kapacitete i jačaju svoje samopouzdanje.

Dodatna vrijednost provedenih mobilnosti je prijenos znanja između sudionika mobilnosti s područja cijele Europe koji putem mobilnosti usvajaju nova znanja i uspostavljaju nove suradnje temeljem prijenosa primjera dobre prakse.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.