Aktualnosti

Održava se Regionalni trening seminar po projektu Dynamic Light

Međimurska energetska agencija d.o.o., zajedno s Gradom Čakovcem, kao projektni partneri provode projekt Dynamic Light – Prema dinamičnoj, inteligentnoj i energetski učinkovitoj javnoj rasvjeti. Navedeni se projekt provodi sufinanciranjem putem programa Transnacionalne suradnje Središnja Europa u trajanju od 3 godine – od lipnja 2016. godine do svibnja 2019. godine. Kako je velika većina projektnih aktivnosti [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

MGIPU predstavilo novi Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u prosincu 2018. godine predstavilo Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije. Gradnja novih zgrada gotovo nulte energije (nZEB), te rok od kojeg se obaveza postizanja zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije primjenjuje na sve nove zgrade dani su Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi [..]

Novi program za hrvatske poduzetnike pod nazivom „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“

Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvoj na svojoj 2. sjednici, održanoj 26. veljače 2019. donio je odluku o novom programu za hrvatske poduzetnike pod nazivom „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“. Cilj ovog programa je: smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije [..]

Poduzetnicima u turizmu i trgovini dodijeljeno 174,5 milijuna kuna za poticanje energetske učinkovitosti

Na Javni poziv za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) objavljen u svibnju prošle godine pristigla su 132 projektna prijedloga, a njih 75 ih je zadovoljilo natječajne uvjete. Iako je inicijalno bilo osigurano 76 milijuna kuna, zbog velikog broja kvalitetnih projektnih prijedloga taj broj se povećao na 174,5 [..]

MRRFEU objavilo Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj [..]

EK alocirala sredstva za omotnicu namijenjenu financiranju projekata energetske učinkovitosti u stambenim zgradama

Europska komisija alocirala je 97 milijuna eura za omotnicu namijenjenu financiranju projekata energetske učinkovitosti u stambenim zgradama. U projektu će Europska investicijska banka (EIB) pružati stručnu pomoć i biti prva adresa za kontakt zainteresiranima za financiranje. Članice su u prosincu dogovorile smanjenje potrošnje energije za 32,5 posto do 2030. s razina iz 1990. Za to su nužna [..]

MGIPU objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su [..]

Održavaju se informativni događaji u okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska- Hrvatska 2014. – 2020.

Zajedničko tajništvo Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska organizira četiri Informativne radionice i Forum za traženje projektnih partnera za potencijalne prijavitelje projekata u okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Informativne radionice na hrvatskom jeziku održati će se 6. ožujka u Čakovcu i 12. ožujka 2019. godine u Osijeku. Forum za traženje projektnih partnera održati će se 13. ožujka [..]

Održana druga strateška radionica projekta BOND

Druga po redu strateška radionica u sklopu projekta BOND – „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“ održana je 13. veljače 2019. godine u Zagrebu u Zagrebačkom inovacijskom centru. Na radionici su predstavnici 20-tak poduzetničkih potpornih institucija iz Hrvatske, uključujući i predstavnike ZICER-a, raspravljali o unaprjeđenju i razvoju novih usluga za poduzetnike. Tako su na radionici aktivno [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Europa predvodi prelazak na čistu energiju

Kada je Jean-Claude Juncker postao predsjednik Europske komisije, obećao je da će EU postati globalni predvodnik u korištenju energije iz obnovljivih izvora. Postizanje udjela od 20 posto energije iz obnovljivih izvora do 2020. jedan je od glavnih ciljeva strategije Europa 2020. Povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete govori kako je„EU na [..]

  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3