Članovi CEESEN mreže u okviru projekta CEESEU-DIGIT pripremili izjavu o NECP-u

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u suradnji s Društvom za oblikovanje održivog razvoja (aktivni članovi CEESEN mreže) u sklopu aktivnosti projekta CEESEU-DIGIT – Dizajn i provedba regionalnih javnih inicijativa za pravednu energetsku tranziciju održive energetske unije Srednje i Istočne Europe provela detaljnu analizu revidiranog Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku (NECP), naročito u dijelovima koji se odnose na energetsko siromaštvo, energetske zajednice građana, ukidanje upotrebe fosilnih goriva te sudjelovanje javnosti u procesu donošenja NECP-a.

Navedene aktivnosti proveli su i drugi partneri projekta CEESEU-DIGIT, ujedno i članovi CEESEN mreže za NECP-ove iz svojih zemalja (Estonija, Latvija, Slovenija, Poljska, Češka, Mađarska) te su rezultati sažeti u kratku izjavu o NECP-u koja je pripremljena na svim jezicima projektnog partnerstva. Navedena izjava bit će proslijeđena i predstavnicima relevantnih nacionalnih Ministarstava i ostalim javnim institucijama uključenim u izradu NECP-a, kako bi u ovom kratkom periodu koji je ostao do roka za predaju NECP-a Europskoj komisiji (kraj lipnja 2024. godine), države članice doradile sve identificirane nedostatke u svojim planovima i time se još više približile ostvarenju energetskih i klimatskih ciljeva Europske unije. 

Iako Hrvatska nije označena kao predvodnica ni u jednom segmentu koji je analiziran, vidljiv je određeni pomak kod planiranja u dijelovima koji se odnose na energetske zajednice građana i dijeljenje energije kao i pozitivan pomak kod uključivanja šireg spektra dionika u proces revizije samog NECP-a. Ono što je ocijenjeno kao negativno je nedovoljno planiranje u sektoru energetskog siromaštva te nedostatak konkretnih datuma za uklanjanje fosilnih goriva iz energetskog miksa, ali i planirano dodatno proširenje infrastrukture za tu vrstu goriva. 

Za više o samom angažmanu Međimurske energetske agencije d.o.o. u provedbi projekta CEESEU-DIGIT pratite službene stranice CEESEN mreže kao i službeni Facebook profil Sustainable Municipalities.

Izradu članka sufinancirala Europska unija. Iznesena mišljenja samo su mišljenja autora i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili CINEA-e. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.