____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Analiza strateških i planskih dokumenata vezanih u energiju i klimu s načinima planiranja i upravljanja energijom i klimom

Projektni partneri su u okviru aktivnosti 3 – State-of-art analiza najboljih praksi u strateškom planiranju izradili analize strateških i planskih dokumenata vezanih uz energiju i klimu s načinima planiranja i upravljanja energijom i klimom kako bi utvrdili trenutno stanje, ali i način na koji države projektnih partnera sudjeluju u provedbi nacionalne energetske i klimatske politike i kako bi se identificirala područja za napredak prema postizanju europskih energetskih i klimatskih ciljeva.

Analiza strateških i planskih dokumenata u Hrvatskoj

Analiza strateških i planskih dokumenata u Mađarskoj

 

2. Javni poziv za jedinice lokalne samouprave za izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena

Kako bi projektni partneri odabrali 2 jedinice lokalne samouprave (1 u Međimurskoj županiji i 1 u Žuapniji Zala) raspisana su dva javna poziva gdje se jedinice lokalne samouprave zainteresirane za izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena mogu prijaviti kako bi se uključile u postupak odabira. Javni pozivi su objavljeni na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Javni poziv u Međimurskoj županiji

Javni poziv u županiji Zala

 

3. Zajednička prekogranična metodologija za strateško planiranje

 

4. Akcijski planovi energetski i klimatski održivog razvitka

 

5. Analiza najboljih praksi u energetskoj obnovi, upotrebi obnovljivih izvora energije i ublažavanju klimatskih promjena s pregledom sličnosti i razlika između dviju država

 

6. Smjernice za jedinice lokalne i regionalne samouprave vezane uz energetsko i klimatsko planiranje i upravljanje

 

7. Letak projekta

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________