____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Analiza strateških i planskih dokumenata vezanih u energiju i klimu s načinima planiranja i upravljanja energijom i klimom

Projektni partneri su u okviru aktivnosti 3 – State-of-art analiza najboljih praksi u strateškom planiranju izradili analize strateških i planskih dokumenata vezanih uz energiju i klimu s načinima planiranja i upravljanja energijom i klimom kako bi utvrdili trenutno stanje, ali i način na koji države projektnih partnera sudjeluju u provedbi nacionalne energetske i klimatske politike i kako bi se identificirala područja za napredak prema postizanju europskih energetskih i klimatskih ciljeva.

Analiza strateških i planskih dokumenata u Hrvatskoj

Analiza strateških i planskih dokumenata u Mađarskoj

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________