Korisnici

___________________________________________________________________________________________

Međimurska energetska agencija d.o.o.

O Međimurskoj energetskoj agenciji d.o.o.

Međimurska energetska agencija d.o.o. djeluje kao centralna točka u Međimurskoj županiji po pitanjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te je u posljednjih dvanaest godina provela i sudjelovala u implementaciji nekoliko različitih projekata. Prvo iskustvo s provedbom EU projekata dogodilo se kod samog početka djelovanja agencije i to prilikom njezinog osnivanja kroz IEE program čiji glavni cilj je bila promocija ideje održivog razvoja. Nakon toga je MENEA sudjelovala na tri projekta u sklopu Operativnog programa SI-HR. Glavni cilj projekata IR-OVE i BIOREGIO je umrežavanje i poticanje suradnje između MSP-ova, razvojnih agencija, institucija i istraživačkih centara na polju energetske učinkovitosti i OIE. U navedenim projektima agencija je sudjelovala kao partner. U projektu EUpeR, također financiranog u sklopu Operativnog programa SI-HR, MENEA je bila vodeći partner. Projektne aktivnosti bile su vezane uz energetsko siromaštvo i uštede energije u kućanstvima te uz istraživanje zakonodavstva u području energetske učinkovitosti. Nadalje, agencija je sudjelovala kao partner u provedbi dva velika međunarodna projekta Dynamic Light i RURES u sklopu programa INTERREG Središnja Europa. Glavni cilj projekta RURES je iskorištavanje potencijala energije proizvedene iz obnovljivih izvora te povećanje energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Projekt Dynamic Light usmjeren je na smanjenje emisija CO2 i povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete. Glavni cilj projekta je napraviti pomak od planiranja rasvjetne infrastrukture jedinica lokalnih samouprava prema modernom energetski učinkovitom dizajnu rasvjete orijentiranom potražnji s boljim upravljanjem samom rasvjetom i energijom. Agencija je kao projektni partner sudjelovala u provedbi projekta EE SUN u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Glavni cilj navedenog projekta je razvoj zajedničke metodologije za energetsku obnovu višestambenih zgrada s ciljem osiguranja kontinuirane suradnje različitih institucija u mađarsko-hrvatskom prekograničnom području. Agencija je također sudjelovala u provedbi projekta RuGeoHeat u sklopu instrumenta Seed Money Facility programa INTERREG Dunav čiji glavni cilj je analiza potencijala iskorištavanja energije iz plitke geotermije te njezine upotrebe za grijanje u ruralnim i prigradskim područjima. Agencija trenutno provodi i projekt ENES-CE u sklopu programa INTERREG Središnja Europa. Glavni cilj navedenog projekta je povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji s građanima. Nadalje, agencija je u srpnju u sklopu programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. u srpnju 2020. godine započela s provedbom dva projekta: CO-EMEP te SEPlaM-CC. U okviru projekta CO-EMEP, agencija će se baviti povećanjem kooperacije u svrhu boljeg upravljanja energijom i smanjenja energetskog siromaštva na prekograničnom području, dok će se u okviru projekta SEPlaM-CC baviti povećanjem kapaciteta prekograničnih javnih institucija u održivom energetskom planiranju i ublažavanju klimatskih promjena. Uz provedbu prekograničnih i transnacionalnih projekata, agencija sudjeluje i u projektu Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije s ciljem povećanja informiranosti i kapaciteta poduzetnika na području Međimurske županije vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u poslovanju. Agencija još od 2016. godine sudjeluje u provedbi projekata energetske obnove javnih zgrada na području Međimurske županije i svoje aktivnosti vezane uz vođenje projekata obnove javnih zgrada provodit će kontinuirano i u narednim godinama.

Iskustva

Osim rada na prijavi i implementaciji različitih projekata u sklopu nacionalnih, prekograničnih i transnacionalnih programa, agencija ima iskustva u izradi i razvoju strateških i planskih dokumenata vezanih uz energetsku učinkovitosti i obnovljive izvore energije kao što su akcijski planovi održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za gradove i općine te godišnji i trogodišnji akcijski planovi energetske učinkovitosti za Međimursku županiju, itd. Agencija je također specijalizirana za izradu i provedbu energetskih pregleda javne rasvjete za gradove, općine i županije te energetske preglede obiteljskih kuća te ostalih objekata. Nadalje, agencija pruža i usluge podrške prilikom pripreme projektnih prijava na otvorene pozive za projekte vezane uz energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, sektoru trgovine i turizma te stambenom sektoru (višestambene zgrade i obiteljske kuće) kao i usluge vođenja opsežnih projekata energetske obnove javnih zgrada. Agencija je na razini županije zadužena za sustavno gospodarenje energijom u objektima javnih ustanova Međimurske županije te pruža usluge ažuriranja podataka i dubinske analize informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE) za navedene objekte.

Članovi projektnog tima

Danijela Vrtarić, projektni menadžer
Niki Radiković, tehnički koordinator
Nina Jurinić, financijski i administrativni menadžer
Alen Višnjić, projektni koordinator

______________________________________________________________________________________________

Zaklada Županije Zala za promociju poduzetništva

O Zakladi Županije Zala za promociju poduzetništva

Iskustva

Članovi projektnog tima

______________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

______________________________________________________________________________________________

 

  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3