___________________________________________________________________________________________________________________________________

Međimurska energetska agencija d.o.o.

O Međimurskoj energetskoj agenciji d.o.o.

Međimurska energetska agencija d.o.o. djeluje kao centralna točka u Međimurskoj županiji po pitanjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te je u posljednjih dvanaest godina provela i sudjelovala u implementaciji nekoliko različitih projekata. Prvo iskustvo s provedbom EU projekata dogodilo se kod samog početka djelovanja agencije i to prilikom njezinog osnivanja kroz IEE program čiji glavni cilj je bila promocija ideje održivog razvoja. Nakon toga je MENEA sudjelovala na tri projekta u sklopu Operativnog programa SI-HR. Glavni cilj projekata IR-OVE i BIOREGIO je umrežavanje i poticanje suradnje između MSP-ova, razvojnih agencija, institucija i istraživačkih centara na polju energetske učinkovitosti i OIE. U navedenim projektima agencija je sudjelovala kao partner. U projektu EUpeR, također financiranog u sklopu Operativnog programa SI-HR, MENEA je bila vodeći partner. Projektne aktivnosti bile su vezane uz energetsko siromaštvo i uštede energije u kućanstvima te uz istraživanje zakonodavstva u području energetske učinkovitosti. Nadalje, agencija je sudjelovala kao partner u provedbi dva velika međunarodna projekta Dynamic Light i RURES u sklopu programa INTERREG Središnja Europa. Glavni cilj projekta RURES je iskorištavanje potencijala energije proizvedene iz obnovljivih izvora te povećanje energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Projekt Dynamic Light usmjeren je na smanjenje emisija CO2 i povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete. Glavni cilj projekta je napraviti pomak od planiranja rasvjetne infrastrukture jedinica lokalnih samouprava prema modernom energetski učinkovitom dizajnu rasvjete orijentiranom potražnji s boljim upravljanjem samom rasvjetom i energijom. Agencija je kao projektni partner sudjelovala u provedbi projekta EE SUN u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Glavni cilj navedenog projekta je razvoj zajedničke metodologije za energetsku obnovu višestambenih zgrada s ciljem osiguranja kontinuirane suradnje različitih institucija u mađarsko-hrvatskom prekograničnom području. Agencija je također sudjelovala u provedbi projekta RuGeoHeat u sklopu instrumenta Seed Money Facility programa INTERREG Dunav čiji glavni cilj je analiza potencijala iskorištavanja energije iz plitke geotermije te njezine upotrebe za grijanje u ruralnim i prigradskim područjima. Agencija trenutno provodi i projekt ENES-CE u sklopu programa INTERREG Središnja Europa. Glavni cilj navedenog projekta je povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji s građanima. Nadalje, agencija je u srpnju u sklopu programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. u srpnju 2020. godine započela s provedbom dva projekta: CO-EMEP te SEPlaM-CC. U okviru projekta CO-EMEP, agencija će se baviti povećanjem kooperacije u svrhu boljeg upravljanja energijom i smanjenja energetskog siromaštva na prekograničnom području, dok će se u okviru projekta SEPlaM-CC baviti povećanjem kapaciteta prekograničnih javnih institucija u održivom energetskom planiranju i ublažavanju klimatskih promjena. Uz provedbu prekograničnih i transnacionalnih projekata, agencija sudjeluje i u projektu Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije s ciljem povećanja informiranosti i kapaciteta poduzetnika na području Međimurske županije vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u poslovanju. Agencija još od 2016. godine sudjeluje u provedbi projekata energetske obnove javnih zgrada na području Međimurske županije i svoje aktivnosti vezane uz vođenje projekata obnove javnih zgrada provodit će kontinuirano i u narednim godinama.

Iskustva

Osim rada na prijavi i implementaciji različitih projekata u sklopu nacionalnih, prekograničnih i transnacionalnih programa, agencija ima iskustva u izradi i razvoju strateških i planskih dokumenata vezanih uz energetsku učinkovitosti i obnovljive izvore energije kao što su akcijski planovi održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za gradove i općine te godišnji i trogodišnji akcijski planovi energetske učinkovitosti za Međimursku županiju, itd. Agencija je također specijalizirana za izradu i provedbu energetskih pregleda javne rasvjete za gradove, općine i županije te energetske preglede obiteljskih kuća te ostalih objekata. Nadalje, agencija pruža i usluge podrške prilikom pripreme projektnih prijava na otvorene pozive za projekte vezane uz energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, sektoru trgovine i turizma te stambenom sektoru (višestambene zgrade i obiteljske kuće) kao i usluge vođenja opsežnih projekata energetske obnove javnih zgrada. Agencija je na razini županije zadužena za sustavno gospodarenje energijom u objektima javnih ustanova Međimurske županije te pruža usluge ažuriranja podataka i dubinske analize informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE) za navedene objekte.

Članovi projektnog tima

Danijela Vrtarić, projektni menadžer
Niki Radiković, tehnički koordinator
Nina Jurinić, financijski i administrativni menadžer
Alen Višnjić, projektni koordinator

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaklada Županije Zala za promociju poduzetništva

O Zakladi Županije Zala za promociju poduzetništva

Zaklada Županije Zala za promociju poduzetništva je osnovana 1992. godine od strane Županije Zala kao jedinog osnivača. ZMV ddjeluje unutar nacionalne mreže kao neprofitna organizacija koja organizacijski i financijski samostalno djeluje i vrlo je važan element element mađarskog institucijskog sustava koji promiče poboljšanje nacionalnih i međunarodnih ekonomskih odnosa.

Ciljevi:
Promicanje gospodarskog razvoja županije Zala, podrška uspostavi, opstanku i prije svega rastu mikro, malih i srednjih poduzeća upravljanjem dugoročnom mrežom središnjih ureda i podružnih ureda za razvoj poslovanja koji pomažu poduzetnicima u visokoj kvaliteti , odgovarajuće i dostupne usluge.

Njihovi uredi smješteni su na sljedećim lokacijama:

Glavni ured: Zalaegerszeg
Podružnice: Keszthely, Nagykanizsa, Lenti, Zalaszentgrót

Njihove usluge:

 • Suradnja, klasteri
 • Financiranje, mikrokreditiranje
 • Djeljenje informacija
 • Marketing, savjetovanje
 • Obrazovanje, osposobljavanje, predavanja
 • Priprema zahtjeva
 • Upravljanje projektima
 • Priprema studija
 • Pretraga poslovnih partnera
 • Organiziranje događaja
 • Uređivanje publikacija
 • Inovacijsko savjetovanje
 • Porezni i računovodstveni savjeti
 • Pravno savjetovanje

Glavna područja djelovanja:
Enterprise Europe Network: Član smo mađarskog konzorcija Enterprise Europe Network. Aktivnosti: organiziranje brokerskih događanja, sudjelovanje na sajmovima, davanje informacija za MSPove, pomaganje MSPovima u njihovoj poslovnoj suradnji.
Programi mikrokredita i mikrokredita plus: ZMVA nudi mnoge vrste mikro kredita za ona mala i srednja poduzeća koja iz različitih razloga ne bi mogla dobiti kredite od komercijalnih banaka (novoosnovana, itd.).
Poduzetnička kuća inkubatora i centar za inovacije: s mrežom podružnica na županijskoj razini i kućama inkubatora, ZMVA nudi početne mogućnosti novoosnovanim poduzećima kako bi promovirali njihov rast nudeći povoljne cijene najma.
Pannon klaster za drvo i namještaj: kao organizacija za upravljanje PANFA (Pannon Woodand Furnishing Cluster) ZMVA želi doseći višu domaću preradu lokalnog drveta, promičući lokalno znanje i tradiciju opremanja, izgradnju lokalnih lanaca opskrbe i zajednički marketing djelatnost regija poduzeća u drvnoj industriji.
Savjetodavna služba za regionalni razvoj i kombiniranje resursa: Informiranje uspostavljenih MSP-a i novoosnovanih poduzeća o programima regionalnog razvoja, financijskim resursima, upravljanju poslovanjem, šansama za ulazak na međunarodna tržišta, ažuriranim uputama o radu i razvoju malih i srednjih poduzeća.
Upravljanje nacionalnim i međunarodnim projektima: Podržavamo mala i srednja poduzeća putem nacionalnih i međunarodnih fondova. U okviru projekata provodimo različite programe uzimajući u obzir potrebe poduzetnika.
Također pripremaju projektne prijave i implementiraju odobrene prijave.

Iskustva

ZMVA je sudjelovala u nekoliko transnacionalnih projekata i ima 15 godina iskustva u provedbi projekata:
Program: Interreg Central Europe, Call 2
Projekt: FEEDSCHOOLS, CE1014
Razdoblje implementacije: 2017-2012

Program: Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020
Projekt: New concept training for energy efficiency, EN-EFF, HUHR/1601/4.1.2/0035
Razdoblje implementacije: 2017-2018

Program: Interreg Danube Transnational Programme, 1 Call
Projekt: FORESDA, DTP1-1-383-1.1
Razdoblje implementacije: 2017-2019

Program: Interreg V-A Austria-Hungary Co-operation Programme 2014-2020
Projekt: REGIONET Competitive
Razdoblje implementacije: 2017-2019

Članovi projektnog tima

Miklós Varga, projektni menadžer
Lívia Bohár-Kaczor, komunikacijski menadžer
Eszter Halász, Erzsébet Nagy, Tímea Kozma, projektni stručnjaci

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.