___________________________________________________________________________________________________________________________________

Međimurska energetska agencija d.o.o.

 

Opći podaci

Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
Telefon: +385 (0)40 395 559
E-mail: info@menea.hr

Kontakt podaci članova projektnog tima

Danijela Vrtarić, projektni menadžer
Telefon: +385 (0)40 395 559
Mobitel: +385 (0)99 605 1793
E-mail: danijela.vrtaric@menea.hr

Niki Radiković, tehnički koordinator
Telefon: +385 (0)40 395 559
E-mail: niki.radikovic@menea.hr

Nina Jurinić, financijski i administrativni menadžer
Telefon: +385 (0)40 395 559
Mobitel: +385 (0)99 607 6778
E-mail: nina.jurinic@menea.hr

Alen Višnjić, projektni koordinator
Telefon: +385 (0)40 395 559
Mobitel: +385 (0)99 267 6567
E-mail: alen.visnjic@menea.hr

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaklada županije Zala za promociju poduzetništva

 

Opći podaci

Adresa: Köztársaság u. 17, 8900 Zalaegerszeg
Telefon: +36 (0)92 316 033
E-mail: infozmva@zmva.hu

Kontakt osoba za projekt

Tímea Kozma, project manager
Mobile: +36-30-487-4491
E-mail: timea.kozma@zmva.hu
Web: www.zmva.hu

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.