Događaji

Konferencije

Hrvatska početna konferencija

Prva početna konferencija projekta SEPlaM-CC održana je u Čakovcu 21. srpnja 2020. godine. Navedenom konferencijom službeno je započela provedba projekta. Sudionicima konferencije najprije su se obratili zamjenik Župana Međimurske županije, gosp. Josip Grivec te direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., gosp. Alen Višnjić.

Nakon toga su djelatnici Međimurske energetske agencije d.o.o. predstavili projekt, njegove aktivnosti, ciljeve te očekivane rezultate te Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za Grad Čakovec koji je Agencija izradila 2018. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od dvadesetak sudionika kojima je nakon konferencije omogućeno da postave pitanja vezana uz sam projekt i mogućnostima uključivanja u njegovu implementaciju.

Mađarska početna konferencija

 

______________________________________________________________________________________________

Sastanci projektnih partnera

Prvi sastanak projektnih partnera

Prvi sastanak projektnih partnera održan je u srijedu 29. srpnja 2020. godine. Zbog situacije vezane uz pandemiju COVID-19 virusa, partneri su se složili da se prvi sastanak održi putem Skype video poziva. Tijekom jednosatnog vremena koliko je sastanak trajao, projektni partneri su raspravljali o aktivnostima koje će biti implementirane kao i odgovornostima koje će pojedini partner imati.

Glavne teme sastanka su bile sljedeće: upravljanje projektom i administracija, informiranje i promocija, pregled projektnih aktivnosti i vremenskih rokova provedbe, analiza postojećih praksi u održivom energetskom planiranju.

 

______________________________________________________________________________________________

Radionice umrežavanja

______________________________________________________________________________________________

Prekogranične informativne radionice

______________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

_____________________________________________________________________________________________

  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3