___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencije

 

Hrvatska početna konferencija

Prva početna konferencija projekta SEPlaM-CC održana je u Čakovcu 21. srpnja 2020. godine. Navedenom konferencijom službeno je započela provedba projekta. Sudionicima konferencije najprije su se obratili zamjenik Župana Međimurske županije, gosp. Josip Grivec te direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., gosp. Alen Višnjić.

Nakon toga su djelatnici Međimurske energetske agencije d.o.o. predstavili projekt, njegove aktivnosti, ciljeve te očekivane rezultate te Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za Grad Čakovec koji je Agencija izradila 2018. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od dvadesetak sudionika kojima je nakon konferencije omogućeno da postave pitanja vezana uz sam projekt i mogućnostima uključivanja u njegovu implementaciju.

 

Mađarska početna konferencija

U sklopu SEPlaM-CC projekta Zaklada županije Zala za promociju poduzetništva (ZMVA) organizirala je početnu konferenciju s ciljem povećanja svijesti uključenih vlasti, eksperata i dionika u Mađarskoj. Cilj konferencije bio je povećati svijest svih sudionika i pokazati im na koji način mogu podupirati akcije za ublažavanje klimatskih promjena, ali i što mogu sve dobiti kroz implementaciju projekta SEPlaM-CC.

Nakon pozdravljanja sudionika konferencije, ZMVA je predstavila projekt SEPlaM-CC, podlogu za njegov razvoj, njegove probleme, izazove, ciljne skupine, ciljeve kao i koristi koje je moguće ostvariti implementacijom projekta.

Glavna poruka početne konferencije, osim spomenutog uvoda u tešku temu projekta, odnosi se na naknadne rezultate projekta. Poruka treba uzeti u obzir lokalni kontekst i dosadašnje sudjelovanje sudionika događaja u aktivnostima usmjerenim na zaustavljanje klimatskih promjena i energetsku učinkovitost.

Nakon predavanja dionici su imali priliku postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sastanci projektnih partnera

 

Prvi sastanak projektnih partnera

Prvi sastanak projektnih partnera održan je u srijedu 29. srpnja 2020. godine. Zbog situacije vezane uz pandemiju COVID-19 virusa, partneri su se složili da se prvi sastanak održi putem Skype video poziva. Tijekom jednosatnog vremena koliko je sastanak trajao, projektni partneri su raspravljali o aktivnostima koje će biti implementirane kao i odgovornostima koje će pojedini partner imati.

Glavne teme sastanka su bile sljedeće: upravljanje projektom i administracija, informiranje i promocija, pregled projektnih aktivnosti i vremenskih rokova provedbe, analiza postojećih praksi u održivom energetskom planiranju.

 

Drugi sastanak projektnih partnera

Međimurska energetska agencija d.o.o. u suradnji s Zakladom za promociju poduzetništva županije Zala održale su drugi po redu sastanak projektnih partnera u virtualnom obliku putem ZOOM platforme.

Tijekom sastanka Međimurska energetska aganecija d.o.o. prezentirala je aktivnosti projekta nakon čega su partneri u suradnji definirali buduće korake u implementaciji projektnih aktivnosti. Teme sastanka bile su sljedeće aktivnosti: upravljanje i administracija, informiranje i promocija, analiza trenutnih praksi u održivom energetskom planiranju, razvoj metodologije za strateško planiranje te izrada SECAPa i povećanje kapaciteta i poboljšanje prekogranične suradnje.

Sastanak je bio vrlo produktivan te su partneri u suradnji definirali zajedničke aktivnosti koje će biti implementirane u narednim mjesecima provedbe projekta.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Radionice umrežavanja

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Prekogranične informativne radionice

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.