___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencije

Hrvatska početna konferencija – 21/07/2020

Prva početna konferencija projekta SEPlaM-CC održana je u Čakovcu 21. srpnja 2020. godine. Navedenom konferencijom službeno je započela provedba projekta. Sudionicima konferencije najprije su se obratili zamjenik Župana Međimurske županije, gosp. Josip Grivec te direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., gosp. Alen Višnjić.

Nakon toga su djelatnici Međimurske energetske agencije d.o.o. predstavili projekt, njegove aktivnosti, ciljeve te očekivane rezultate te Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za Grad Čakovec koji je Agencija izradila 2018. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od dvadesetak sudionika kojima je nakon konferencije omogućeno da postave pitanja vezana uz sam projekt i mogućnostima uključivanja u njegovu implementaciju.

 

Mađarska početna konferencija – 15/09/2020

U sklopu SEPlaM-CC projekta Zaklada županije Zala za promociju poduzetništva (ZMVA) organizirala je početnu konferenciju s ciljem povećanja svijesti uključenih vlasti, eksperata i dionika u Mađarskoj. Cilj konferencije bio je povećati svijest svih sudionika i pokazati im na koji način mogu podupirati akcije za ublažavanje klimatskih promjena, ali i što mogu sve dobiti kroz implementaciju projekta SEPlaM-CC.

Nakon pozdravljanja sudionika konferencije, ZMVA je predstavila projekt SEPlaM-CC, podlogu za njegov razvoj, njegove probleme, izazove, ciljne skupine, ciljeve kao i koristi koje je moguće ostvariti implementacijom projekta.

Glavna poruka početne konferencije, osim spomenutog uvoda u tešku temu projekta, odnosi se na naknadne rezultate projekta. Poruka treba uzeti u obzir lokalni kontekst i dosadašnje sudjelovanje sudionika događaja u aktivnostima usmjerenim na zaustavljanje klimatskih promjena i energetsku učinkovitost.

Nakon predavanja dionici su imali priliku postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi.

 

Hrvatska završna konferencija – 16/02/2022

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u srijedu, 16. veljače 2022. godine s početkom u 10:00 sati u prostorima Tehnološko inovacijskog centra Međimurje d.o.o. organizirala završnu konferenciju projekta SEPlaM-CC kako bi službeno obilježila završetak provedbe projekta. Tijekom završne konferencije prezentirane su implementirane projektne aktivnosti i ostvareni rezultati nastali tijekom dvadeset mjeseci trajanja projekta čija provedba je započela početkom srpnja 2020. godine. Uz to prezentiran je Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za grad Mursko Središće koji je Međimurska energetska agencija d.o.o. izradila u sklopu projekta i na čije odobrenje od strane Gradskog vijeća se očekuje u ožujku 2022. godine.

Uz stručnjake iz Međimurske energetske agencije d.o.o. pozvani su i stručnjaci iz Regionalne energetske agencije Sjever koji su održali prezentaciju na temu Iskustva u procesu izrade zajedničkog SECAP-a (Joint SECAP).

 

Mađarska završna konferencija – 16/02/2022

Zaklada za promociju poduzetništva Županije Zala organizirala je mađarsku nacionalnu završnu konferenciju projekta Povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u održivom energetskom planiranju i ublažavanju klimatskih promjena – SEPlaM-CC u gradu Lentiju. Završna konferencija organizirana je 16. veljače 2022. godine u hotelu Thermal Balance s početkom u 9:30 sati.

Nakon uvodnog obraćanja direktora Zaklade, gosp. Varge prezentiran je projekt SEPlaM-CC te njegovi ciljevi, aktivnosti i ostvareni rezultati. Nakon toga je gradonačelnik grada Lentija, gosp. Horváth održao prezentaciju na temu Grad Lenti kao održivi grad. Kao vanjski predavač na završnoj konferenciji sudjelovao je i gosp. Žohar iz Lokalne energetske agencije Pomurje iz Slovenije koji je održao prezentaciju na temu Regionalni živi laboratoriji (engl. living labs) kao koncept integriranog održivog energetskog planiranja (2ISECAP).

Nakon toga je gosp. Heves održao prezentaciju na temu Izrada SECAP-a za grad Lenti koji je izrađen u sklopu aktivnosti projekta SEPlaM-CC. Nakon održanih predavanja sudionici su imali prilike postaviti pitanja predavačima što je rezultiralo kvalitetnom raspravom u kojoj su sudjelovali svi sudionici konferencije.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sastanci projektnih partnera

Prvi sastanak projektnih partnera – 29/07/2020

Prvi sastanak projektnih partnera održan je u srijedu 29. srpnja 2020. godine. Zbog situacije vezane uz pandemiju COVID-19 virusa, partneri su se složili da se prvi sastanak održi putem Skype video poziva. Tijekom jednosatnog vremena koliko je sastanak trajao, projektni partneri su raspravljali o aktivnostima koje će biti implementirane kao i odgovornostima koje će pojedini partner imati.

Glavne teme sastanka su bile sljedeće: upravljanje projektom i administracija, informiranje i promocija, pregled projektnih aktivnosti i vremenskih rokova provedbe, analiza postojećih praksi u održivom energetskom planiranju.

 

Drugi sastanak projektnih partnera – 05/02/2021

Međimurska energetska agencija d.o.o. u suradnji s Zakladom za promociju poduzetništva županije Zala održale su drugi po redu sastanak projektnih partnera u virtualnom obliku putem ZOOM platforme.

Tijekom sastanka Međimurska energetska aganecija d.o.o. prezentirala je aktivnosti projekta nakon čega su partneri u suradnji definirali buduće korake u implementaciji projektnih aktivnosti. Teme sastanka bile su sljedeće aktivnosti: upravljanje i administracija, informiranje i promocija, analiza trenutnih praksi u održivom energetskom planiranju, razvoj metodologije za strateško planiranje te izrada SECAPa i povećanje kapaciteta i poboljšanje prekogranične suradnje.

Sastanak je bio vrlo produktivan te su partneri u suradnji definirali zajedničke aktivnosti koje će biti implementirane u narednim mjesecima provedbe projekta.

 

Treći sastanak projektnih partnera – 08/06/2021

Dana 8. lipnja 2021. godine nakon održane radionice umrežavanja u sklopu projekta SEPlaM-CC Međimurska energetska agencija d.o.o. organizirala je treći po redu sastanak projektnih partnera u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. Na sastanku se raspravljalo o ključnim koracima i aktivnostima ćoje će se implementirati do kraja trećeg izvještajnog razdoblja, odnosno do kraja lipnja 2021. godine te o aktivnostima koje će se implementirati u sljedećim izvještajnim razdobljima.

Projektni partneri su se usuglasili oko svojih obveza glede implementacije pojedinih projektnih aktivnosti te je zaključeno kako implementacija projekta teće očekivanim tokom bez većih odstupanja glede ostvarenja planiranih učinaka i rezultata.

 

Četvrti sastanak projektnih partnera – 09/02/2022

Dana 9. veljače 2022. godine održan je posljednji sastanak projektnih partnera projekta SEPlaM-CC. Sastanak se održao u Mađarskoj, u gradu Zalaegerszegu u sjedištu mađarskog projektnog partnera, Zaklade za promociju poduzetništva Zala županije.

Sastanak je organiziran u dva dijela pri čemu se u prvom dijelu sastanka raspravljalo o završnim projektnim aktivnostima pri čemu su projektni partneri definirali svoje aktivnosti i odgovornosti do završetka implementacije projekta, odnosno do kraja veljače 2022. godine.

U drugom dijelu sastanka energetski stručnjaci s hrvatske i mađarske strane su raspravljali o razvoju Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za gradove Mursko Središće i Lenti. Tijekom sastanka stručnjaci su prezentirali izrađene dokumente, razmijenili iskustva prilikom izrade SECAP-a i razmijenili znanje s ciljem finalizacije dokumenata te slanje odabranim gradovima na usvajanje.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Radionice umrežavanja

Prva radionica umrežavanja, Čakovec – 08/06/2021

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 8. lipnja 2021. godine s početkom u 9:30 sati u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra d.o.o. organizirala prvu prekograničnu radionicu umrežavanja pod nazivom “Suradnja te razmjena iskustva i znanja na području energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena” u sklopu projekta SEPlaM-CC financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Glavni cilj ove prekogranične radionice umrežavanja je uspostava učinkovite suradnje između relevantnih dionika na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području za potrebe razvoja zajedničke prekogranične metodologije za strateško energetsko i klimatsko planiranje i razvoj Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena. Radionica je bila namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave, energetskim i razvojnim agencijama, malim i srednjim poduzećima, neprofitnim organizacijama te ostalim relevantnim dionicima koji su ključni u procesu energetskog i klimatskog planiranja. Tijekom radionice bio je osiguran konsekutivni prijevod a hrvatskog na mađarski jezik i obratno.

Uvodno se sudionicima obratio direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., gosp. Alen Višnjić i zahvalio sudionicima na dolasku nakon čega je ukratko prezentiran projekt SEPlaM-CC, njegove aktivnosti ciljevi te očekivani rezultati. Kasnije su održane prezentacije na temu strateškog energetskog i klimatskog planiranja, izrade Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena te izazova u razvoju Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena.

Drugi dio radionice bio je namijenjen panel diskusiji “Izazovi u pripremi i provedbi strateških i planskih dokumenata vezanih uz energiju i klimu” gdje su kao panelisti sudjelovali gosp. Ivan Plačko na poziciji direktora Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o., gosp. Miroslav Hržić koji radi na poziciji savjetnika za gospodarstvu u Gradu Prelogu te  gosp. Velimir Šegon koji djeluje na poziciji zamjenika ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

 

Druga radionica umrežavanja, Zalaegerszeg – 29/06/2021

U utorak, 29. lipnja 2021. godine održana je druga prekogranična radionica umrežavanja “Cooperation and exchange of knowledge and experience in the field of energy planning and climate change mitigation” u organizaciji projektnog partnera na projektu SEPlaM-CC Zaklade za promociju poduzetništva Županije Zala. Druga prekogranična radionica održana je u Zelenom kampusu Sveučilišta Pannonia u Zalaegerszegu u Mađarskoj s početkom u 9:30 sati.

Glavni cilj radionice bilo je umrežavanje radi uspostave suradnje i razmjene znanja i iskustva na području održivog energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena, dok je radionica bila namijenjena relavantnim stručnjacima koji se bave navedenim temama, a to su jedinice lokalne i regionalne samouprave, razvojne i energetske agencije te ostale javne i privatne institucije. Na radionici je sudjelovalo oko 20-tak stručnjaka kojima je na samom početku radionice prezentiran projekt SEPlaM-CC. Nakon predstavljanja projekta na radionici je održano nekoliko prezentacijia na temu energetskog siromaštva, strateškog energetskog i klimatskog planiranja na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave, izradi Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena te izazova u izradi navedenih dokumenata za male gradove.

Nakon tematskog dijela radionice organiziran je i obilazak Zelenog kampusa Sveučilišta Pannonia u kojem je i odražana radionica.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Prekogranične informativne radionice

 

Prva prekogranična informativna radionica, Čakovec – 21/09/2021

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u utorak, 21. rujna 2021. godine s početkom u 9:30 sati organizirala prvu prekograničnu radionicu edukativnog karaktera “Povećanje kapaciteta u svrhu učinkovitog energetskog i klimatskog planiranja” u okviru projekta SEPlaM-CC.

Kao što i samo ime govori, glavni cilj ove prekogranične radionice je povećati kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave, ostalih javnih institucija i građana u procesu energetskog i klimatskog planiranja i to kroz suradnju, razmjenu znanja i primjera dobrih praksi u zemljama projektnih partnera.

Radionica je održana u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. smještenim u kompleksu Centra znanja Međimurske županije. Na radionici je sudjelovalo dvadesetak sudionika koji su imali prilike čuti nešto više o samom projektu, problematici energetskog i klimatskog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini kao i o primjerima dobrih praksi u Hrvatskoj i Mađarskoj.

 

Druga prekogranična informaticna radionica, Lenti – 05/10/2021

Zaklada za promociju poduzetništva Županije Zala organizirala je u utorak, 05. listopada 2021. godine s početkom u 9:00 sati drugu prekograničnu radionicu “Suradnja i razmjena znanja za potrebe razvoja zajedničke metodologije za strateško planiranje i SECAP-a” u okviru projekta SEPlaM-CC.

Glavni cilj ove prekogranične radionice je povećati kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave, ostalih javnih institucija i građana u procesu energetskog i klimatskog planiranja i to kroz suradnju, razmjenu znanja i primjera dobrih praksi u zemljama projektnih partnera.

Radionica je održana u prostorima Kulturnog centra grada Lentija. Na radionici je sudjelovalo tridesetak sudionika koji su imali prilike čuti nešto više o samom projektu kao i o primjerima dobrih praksi u održivom energetskom i klimatskom planiranju u Hrvatskoj i Mađarskoj.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.