___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencije

Hrvatska početna konferencija – 21/07/2020

Prva početna konferencija projekta SEPlaM-CC održana je u Čakovcu 21. srpnja 2020. godine. Navedenom konferencijom službeno je započela provedba projekta. Sudionicima konferencije najprije su se obratili zamjenik Župana Međimurske županije, gosp. Josip Grivec te direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., gosp. Alen Višnjić.

Nakon toga su djelatnici Međimurske energetske agencije d.o.o. predstavili projekt, njegove aktivnosti, ciljeve te očekivane rezultate te Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za Grad Čakovec koji je Agencija izradila 2018. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od dvadesetak sudionika kojima je nakon konferencije omogućeno da postave pitanja vezana uz sam projekt i mogućnostima uključivanja u njegovu implementaciju.

 

Mađarska početna konferencija – 15/09/2020

U sklopu SEPlaM-CC projekta Zaklada županije Zala za promociju poduzetništva (ZMVA) organizirala je početnu konferenciju s ciljem povećanja svijesti uključenih vlasti, eksperata i dionika u Mađarskoj. Cilj konferencije bio je povećati svijest svih sudionika i pokazati im na koji način mogu podupirati akcije za ublažavanje klimatskih promjena, ali i što mogu sve dobiti kroz implementaciju projekta SEPlaM-CC.

Nakon pozdravljanja sudionika konferencije, ZMVA je predstavila projekt SEPlaM-CC, podlogu za njegov razvoj, njegove probleme, izazove, ciljne skupine, ciljeve kao i koristi koje je moguće ostvariti implementacijom projekta.

Glavna poruka početne konferencije, osim spomenutog uvoda u tešku temu projekta, odnosi se na naknadne rezultate projekta. Poruka treba uzeti u obzir lokalni kontekst i dosadašnje sudjelovanje sudionika događaja u aktivnostima usmjerenim na zaustavljanje klimatskih promjena i energetsku učinkovitost.

Nakon predavanja dionici su imali priliku postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sastanci projektnih partnera

Prvi sastanak projektnih partnera – 29/07/2020

Prvi sastanak projektnih partnera održan je u srijedu 29. srpnja 2020. godine. Zbog situacije vezane uz pandemiju COVID-19 virusa, partneri su se složili da se prvi sastanak održi putem Skype video poziva. Tijekom jednosatnog vremena koliko je sastanak trajao, projektni partneri su raspravljali o aktivnostima koje će biti implementirane kao i odgovornostima koje će pojedini partner imati.

Glavne teme sastanka su bile sljedeće: upravljanje projektom i administracija, informiranje i promocija, pregled projektnih aktivnosti i vremenskih rokova provedbe, analiza postojećih praksi u održivom energetskom planiranju.

 

Drugi sastanak projektnih partnera – 05/02/2021

Međimurska energetska agencija d.o.o. u suradnji s Zakladom za promociju poduzetništva županije Zala održale su drugi po redu sastanak projektnih partnera u virtualnom obliku putem ZOOM platforme.

Tijekom sastanka Međimurska energetska aganecija d.o.o. prezentirala je aktivnosti projekta nakon čega su partneri u suradnji definirali buduće korake u implementaciji projektnih aktivnosti. Teme sastanka bile su sljedeće aktivnosti: upravljanje i administracija, informiranje i promocija, analiza trenutnih praksi u održivom energetskom planiranju, razvoj metodologije za strateško planiranje te izrada SECAPa i povećanje kapaciteta i poboljšanje prekogranične suradnje.

Sastanak je bio vrlo produktivan te su partneri u suradnji definirali zajedničke aktivnosti koje će biti implementirane u narednim mjesecima provedbe projekta.

 

Treći sastanak projektnih partnera – 08/06/2021

Dana 8. lipnja 2021. godine nakon održane radionice umrežavanja u sklopu projekta SEPlaM-CC Međimurska energetska agencija d.o.o. organizirala je treći po redu sastanak projektnih partnera u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. Na sastanku se raspravljalo o ključnim koracima i aktivnostima ćoje će se implementirati do kraja trećeg izvještajnog razdoblja, odnosno do kraja lipnja 2021. godine te o aktivnostima koje će se implementirati u sljedećim izvještajnim razdobljima.

Projektni partneri su se usuglasili oko svojih obveza glede implementacije pojedinih projektnih aktivnosti te je zaključeno kako implementacija projekta teće očekivanim tokom bez većih odstupanja glede ostvarenja planiranih učinaka i rezultata.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Radionice umrežavanja

Prva radionica umrežavanja, Čakovec – 08/06/2021

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 8. lipnja 2021. godine s početkom u 9:30 sati u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra d.o.o. organizirala prvu prekograničnu radionicu umrežavanja pod nazivom “Suradnja te razmjena iskustva i znanja na području energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena” u sklopu projekta SEPlaM-CC financiranog iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Glavni cilj ove prekogranične radionice umrežavanja je uspostava učinkovite suradnje između relevantnih dionika na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području za potrebe razvoja zajedničke prekogranične metodologije za strateško energetsko i klimatsko planiranje i razvoj Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena. Radionica je bila namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave, energetskim i razvojnim agencijama, malim i srednjim poduzećima, neprofitnim organizacijama te ostalim relevantnim dionicima koji su ključni u procesu energetskog i klimatskog planiranja. Tijekom radionice bio je osiguran konsekutivni prijevod a hrvatskog na mađarski jezik i obratno.

Uvodno se sudionicima obratio direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., gosp. Alen Višnjić i zahvalio sudionicima na dolasku nakon čega je ukratko prezentiran projekt SEPlaM-CC, njegove aktivnosti ciljevi te očekivani rezultati. Kasnije su održane prezentacije na temu strateškog energetskog i klimatskog planiranja, izrade Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena te izazova u razvoju Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena.

Drugi dio radionice bio je namijenjen panel diskusiji “Izazovi u pripremi i provedbi strateških i planskih dokumenata vezanih uz energiju i klimu” gdje su kao panelisti sudjelovali gosp. Ivan Plačko na poziciji direktora Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o., gosp. Miroslav Hržić koji radi na poziciji savjetnika za gospodarstvu u Gradu Prelogu te  gosp. Velimir Šegon koji djeluje na poziciji zamjenika ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

 

Druga radionica umrežavanja, Zalaegerszeg – 29/06/2021

U utorak, 29. lipnja 2021. godine održana je druga prekogranična radionica umrežavanja “Cooperation and exchange of knowledge and experience in the field of energy planning and climate change mitigation” u organizaciji projektnog partnera na projektu SEPlaM-CC Zaklade za promociju poduzetništva Županije Zala. Druga prekogranična radionica održana je u Zelenom kampusu Sveučilišta Pannonia u Zalaegerszegu u Mađarskoj s početkom u 9:30 sati.

Glavni cilj radionice bilo je umrežavanje radi uspostave suradnje i razmjene znanja i iskustva na području održivog energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena, dok je radionica bila namijenjena relavantnim stručnjacima koji se bave navedenim temama, a to su jedinice lokalne i regionalne samouprave, razvojne i energetske agencije te ostale javne i privatne institucije. Na radionici je sudjelovalo oko 20-tak stručnjaka kojima je na samom početku radionice prezentiran projekt SEPlaM-CC. Nakon predstavljanja projekta na radionici je održano nekoliko prezentacijia na temu energetskog siromaštva, strateškog energetskog i klimatskog planiranja na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave, izradi Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena te izazova u izradi navedenih dokumenata za male gradove.

Nakon tematskog dijela radionice organiziran je i obilazak Zelenog kampusa Sveučilišta Pannonia u kojem je i odražana radionica.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Prekogranične informativne radionice

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.