___________________________________________________________________________________________________________________________________

Puni naziv projekta na hrvatskom jeziku

Povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u održivom energetskom planiranju i ublažavanju klimatskih promjena

Akronim i ID projekta

SEPlaM-CC (HUHR/1901/3.1.1/0048)

Ukupna vrijednost projekta

176.075,35 EUR (149.664,04 EUR – iznos sufinanciranja od strane EU fondova)

Trajanje projekta

01/07/2020 – 28/02/2022

Pozadina i sažetak projekta

Europska unija vodi bitku protiv klimatskih promjena, dok javna tijela igraju važnu ulogu kod svladavanja izazova koje donose klimatske promjene, ali i u ostvarenju EU energetskih i klimatskih ciljeva što ih čini vodećim akterima u implementaciji lokalnih energetski održivih politika. Budući da se više od pola emisija stakleničkih plinova stvara u gradovima, razvijena je inicijativa Sporazum gradonačelnika i kasnije Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju kako si pružala potpora jedinicama lokalne samouprave u ostvarenju energetskih politika s naglaskom na ublažavanju klimatskih promjena i smanjenju potrošnje fosilnih goriva. Potpisnici Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju obvezni su izrađivati i donositi Akcijske planove energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP). SECAP je strateški dokument u kojem se na temelju postojećeg stanja u potrošnji energije definiraju mjere energetske učinkovitosti čija implementacija će do 2030. rezultirati smanjenjem emisija CO2 za minimalno 40%.

Neovisno o tome, sve više dokaza upućuje na to kako se razvoj strateških dokumenata na razini jedinica lokalne i regionalne razine ne provodi na učinkovit način, odnosno nedostaje kapaciteta i volje za održivo energetsko planiranje i ublažavanje klimatskih promjena kao i za provedbu mjera definiranih u takvim dokumentima. Tako je u Republici Hrvatskoj do sada razvijeno tek 5 SECAP-a, a u Mađarskoj 2 što je razočaravajuće. Upravo to je navelo projektne partnere na razradu ove projektne ideje čiji glavni cilj je povećanje kapaciteta u prekograničnom javnom sektoru kroz suradnju te razmjenu znanja, iskustva i najboljih praksi na području održivog energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena te poticanje planiranja i provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.

Korisnici

Međimurska energetska agencija d.o.o. (HR)
Zaklada Županije Zala za promociju poduzetništva (HU)

Ciljevi

Identifikacija financijskih mogućnosti i rezultata na prekograničnom području
Analiza postojećih strateških i planskih dokumenata povezanih s energijom i klimom zajedno sa načinima planiranja i upravljanja energijom i klimom
Razvoj zajedničke metodologije za strateško planiranje
Izrada Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena
Jačanje kapaciteta i unapređenje prekogranične suradnje kroz organizaciju prekograničnih informativnih radionica i radionica umrežavanja

Aktivnosti

1 – Upravljanje projektom i administracija
2 – Informiranje i promocija
3 – Analiza stanja postojećih praksi u održivom energetskom planiranju
4 – Metodologija za strateško planiranje i razvoj Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena
5 – Povećanje kapaciteta i unapređenje prekogranične su

Ciljne skupine

CS1 – Lokalne/regionalne vlasti
CS2 – Energetske agencije
CS3 – Javne institucije
CS4 – Neprofitne organizacije
CS5 – Mala i srednja poduzeća
CS6 – Šira javnost

Rezultati projekta

Izrada zajedničke prekogranične metodologije za strateško planiranje – 1
Izrada zajedničke analize strateških dokumenata – 1
Izrada zajedničke analize primjera najboljih praksi – 1
Izrada dvojezičnih smjernica za lokelnu i regionalnu vlast – 1
Izrada Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena – 2
Organizacija: 2 početne konferencije, 2 završne konferencije, 4 sastanka projektnih partnera, 2 radionice umrežavanja, 2 informativne radionice – 12
Više od 40 sudionika na projektnim događajima

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.