_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Analize postojećih lokalnih regionalnih i nacionalnih regulativa i strateških dokumenata

Projektni partneri proveli su analizu postojećih lokalnih, regionalnih i nacionalnih regulativa te strateških dokumenata a obje strane prekograničnog područja koje će dati širu sliku o aktivnostima planiranja i upravljanja na području energetskog sektora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

CO-EMEP_Analiza regulativa_MENEA_final

CO-EMEP_Analiza regulativa_ZMO_final

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________