_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Zajednički dizajn i komunikacijska strategija

Projektni partneri razvili su zajednički dizajn i komunikacijsku strategiju s ciljem informiranja javnosti i ciljnih skupina te uspješno dizajniranje, vidljivost i realizaciju projekta.

CO-EMEP_Zajednički dizajn i komunikacijska strategija_final

 

2. Analize postojećih lokalnih, regionalnih i nacionalnih regulativa i strateških dokumenata

Projektni partneri proveli su analizu postojećih lokalnih, regionalnih i nacionalnih regulativa te strateških dokumenata sa obje strane prekograničnog područja koje će dati širu sliku o aktivnostima planiranja i upravljanja na području energetskog sektora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini zemalja uključenih projektnih partnera.

CO-EMEP_Analiza regulativa_MENEA_final

CO-EMEP_Analiza regulativa_ZMO_final

 

3. Definicija energetskog siromaštva za prekogranično područje

Projektni partneri su u suradnji s relevantnim stručnjacima koji djeluju na području energetike, javne uprave i sustava socijalne skrbi te se svakodnevno susreću s problemom energetskog siromaštva razvili definiciju energetskog siromaštva za mađarsko-hrvatsko prekogranično područje. Sam razvoj definicije obrađen je u sklopu dokumenta Definicija energetskog siromaštva za prekogranično područje kroz nekoliko glavnih poglavlja. Za potrebe razvoja definicije projektni partneri su najprije analizirali zakonsku regulativu država projektnih partnera vezanu uz energiju, energetsko siromaštvo i sustav socijalne skrbi kako bi identificirali postojeće politike i mjere usmjerene na borbu protiv energetskog siromaštva nakon čega su održali šest sastanaka radnih skupina kako bi osigurali suradnju relevantnih stručnjaka kod identifikacije kriterija prema kojima bi se definiralo energetsko siromaštvo te kod samog definiranja pojma energetskog siromaštva. Zaključci navedenih sastanak također su uključeni u ovaj dokument. Temeljem zaključaka sa održanih sastanaka projektni partneri su se usuglasili oko zajedničke definicije energetskog siromaštva za prekogranično područje.

Definicija energetskog siromaštva za mađarsko-hrvatsko prekogranično područje

 

4. Smjernice za planiranje smanjenja energetskog siromaštva za jedinice lokalne i regionalne samouprave

S ciljem pružanja stručne i savjetodavne pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave projektni partneri su razvili Smjernice za planiranje smanjenja energetskog siromaštva na prekograničnom području za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Glavni cilj ovih smjernica je dati upute jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave o načinu na koji mogu uključiti mjere za smanjenje energetskog siromaštva u svoje buduće strateške i planske dokumente kako bi osigurali smanjenje energetskog siromaštva na svom administrativnom području na dugoročni vremenski period.

Smjernice za planiranje smanjenja energetskog siromaštva za jedinice lokalne i (područne) regionalne samouprave

 

5. Javni poziv za zainteresirana kućanstva

Kako bi projektni partneri odabrali deset (10) obiteljskih kuća na području Međimurske županije (5) i Zalske županije (5) koje će biti uključene u provedbu pilot projekata u sklopu kojih će se provesti energetski pregledi, izraditi energetski certifikati i izvršiti mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika (termografsko snimanje, ispitivanje zrakopropusnosti i mjerenje koeficijenta prolaska topline) 27. svibnja 2021. godine na službenim stranicama projektnih partnera objavljen je Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva kroz implementaciju pilot projekata.

Javni poziv za zainteresirana kućanstva

Pojašnjenje kriterija bodovanja

 

6. Smjernice za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima

Energetsko siromaštvo rezultat je kombinacije niskih prihoda, loše energetske učinkovitosti stambenih objekata i visokih troškova energije. Neadekvatna udobnost i sanitarni uvjeti u stambenom i radnom okruženju, poput neodgovarajuće temperature u zatvorenom, neadekvatne kakvoće zraka i izloženosti štetnim kemikalijama i materijalima, pridonose nižoj produktivnosti, zdravstvenim problemima i većoj smrtnosti. Postoji nekoliko načina da kućanstva uštede energiju, a jedan se odnosi na promjene u potrošačkim navikama. Budući da ljudi svoje navike ne mijenjaju lako, sve veći troškovi energije definitivno imaju najveći utjecaj na potrošnju energije u kućanstvima. Prepoznajući ovaj problem, projektni partneri su razvili dokument Smjernice za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima koja se suočavaju s problemom energetskog siromaštva.

CO-EMEP Smjernice za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima

 

7. Analiza financijskih mehanizama za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća na prekograničnom području

Postoji nekoliko vrsta financijskih mehanizama za financiranje projekata energetske obnove obiteljskih kuća na prekograničnom području. To su između ostaloga nacionalna sredstva dostupna kroz nacionalne fondove, programi subvencioniranja stambenih kredita kroz mjere pomoći vlada Republike Hrvatske i Mađarske kojima se olakšava stambeno zbrinjavanje, a dostupne su i prijave na natječaje jedinica lokalne samouprave koje demografskim mjerama žele potaknuti mlade na ostanak na njihovom području, a postoje i krediti komercijalnih banaka, takozvani „zeleni krediti“. U sklopu dokumenta Analiza financijskih mehanizama za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća na prekograničnom području projektni partneri su detaljno analizirali postojeće izvore financiranja energetske obnove obiteljskih kuća s obje strane granice.

Analiza financijskih mehanizama za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća na prekograničnom području

 

8. Analiza dostupnih tehnoloških rješenja za povećanje energetske učinkovitosti na prekograničnom području

Energetska učinkovitost zgrada u fazi izgradnje i rekonstrukcije postaje sve važnija te uključuje učinkovito planiranje eko-dizajna, orijentaciju zgrade, učinkovito korištenje zelenih biljnih sustava za krov i fasadu zgrade, korištenje zasjenjenja, planiranje prirodne rasvjete i ventilacije prirodnog presjeka, upotrebu obnovljivih izvora energije, itd. Suvremeni građevinski propisi definiraju zahtjeve građevinskog inženjerstva sustava u postavljanju granica toplinske učinkovitosti ovojnice zgrade, koje ujedno određuju i najoptimalniji utrošak energije, u smislu tehničkih i ekonomskih uvjeta. Projektni partneri izradili su ovaj dokument kako bi predložili moguća tehnološka rješenja za povećanje energetske učinkovitosti stambenih objekata na prekograničnom području.

Analiza dostupnih tehnoloških rješenja za povećanje energetske učinkovitosti na prekograničnom području

 

9. Energetski pregledi i mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika obiteljskih kuća na prekograničnom području

U sklopu pilot aktivnosti projekta provedeni su energetski pregledi, izrađeni energetski certifikati i izvršena mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika obiteljskih kuća (termografsko snimanje, ispitivanje zrakopropusnosti i mjerenje koeficijenta prolaska topline) za ukupno 10 odabranih obiteljskih kuća na području Međimurske županije (5) i Zala županije (5).

Budući da navedeni dokumenti sadrže osobne podatke vlasnika odabranih obiteljskih kuća kao i detalje o objektima, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 isti ne mogu biti javno objavljeni.

 

10. Detaljni planovi za povećanje energetske učinkovitosti kućanstava

Na temelju provedenih energetskih pregleda, izrađenih energetskih certifikata i rezultata provedenih mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika obiteljskih kuća u sklopu pilot aktivnosti projekta izrađeni su detaljni planovi za povećanje energetske učinkovitosti za 10 obiteljskih kuća na području Međimurske županije i Zala županije. Detaljni planovi uz prikazane rezultate provedenih pregleda i mjerenja za svaku pojedinu obiteljsku kuću sadrže i prijedloge mjera za povećanje energetske učinkovitosti i upotrebu obnovljivih izvora energije s predloženim tehnološkim rješenjima i mogućnostima financiranja.

Budući da navedeni dokumenti sadrže osobne podatke vlasnika odabranih obiteljskih kuća kao i detalje o objektima, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 isti ne mogu biti javno objavljeni.

 

11. Letak projekta

Partneri na projektu CO-EMEP izradili su promotivni letak projekta. Letak nudi informacije o pozadini projekta, glavnom cilju projekta i očekivanim rezultatima. Osim toga, uključene su i sve opće informacije o projektu, kao što je popis projektnih partnera, trajanje i ukupni budžeta projekta te poveznica na web stranicu projekta. Letak je vrlo važan dodatak promotivnim materijalima koji su do sada izrađeni u okviru projekta.

Letak projekta CO-EMEP na hrvatskom jeziku dostupan je OVDJE.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________