_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Zajednički dizajn i komunikacijska strategija

Projektni partneri razvili su zajednički dizajn i komunikacijsku strategiju s ciljem informiranja javnosti i ciljnih skupina te uspješno dizajniranje, vidljivost i realizaciju projekta.

CO-EMEP_Zajednički dizajn i komunikacijska strategija_final

 

2. Analize postojećih lokalnih, regionalnih i nacionalnih regulativa i strateških dokumenata

Projektni partneri proveli su analizu postojećih lokalnih, regionalnih i nacionalnih regulativa te strateških dokumenata sa obje strane prekograničnog područja koje će dati širu sliku o aktivnostima planiranja i upravljanja na području energetskog sektora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini zemalja uključenih projektnih partnera.

CO-EMEP_Analiza regulativa_MENEA_final

CO-EMEP_Analiza regulativa_ZMO_final

 

3. Definicija energetskog siromaštva za prekogranično područje

Projektni partneri su u suradnji s relevantnim stručnjacima koji djeluju na području energetike, javne uprave i sustava socijalne skrbi te se svakodnevno susreću s problemom energetskog siromaštva razvili definiciju energetskog siromaštva za mađarsko-hrvatsko prekogranično područje. Sam razvoj definicije obrađen je u sklopu dokumenta Definicija energetskog siromaštva za prekogranično područje kroz nekoliko glavnih poglavlja. Za potrebe razvoja definicije projektni partneri su najprije analizirali zakonsku regulativu država projektnih partnera vezanu uz energiju, energetsko siromaštvo i sustav socijalne skrbi kako bi identificirali postojeće politike i mjere usmjerene na borbu protiv energetskog siromaštva nakon čega su održali šest sastanaka radnih skupina kako bi osigurali suradnju relevantnih stručnjaka kod identifikacije kriterija prema kojima bi se definiralo energetsko siromaštvo te kod samog definiranja pojma energetskog siromaštva. Zaključci navedenih sastanak također su uključeni u ovaj dokument. Temeljem zaključaka sa održanih sastanaka projektni partneri su se usuglasili oko zajedničke definicije energetskog siromaštva za prekogranično područje.

Definicija energetskog siromaštva za mađarsko-hrvatsko prekogranično područje

 

4. Smjernice za planiranje smanjenja energetskog siromaštva za jedinice lokalne i regionalne samouprave

S ciljem pružanja stručne i savjetodavne pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave projektni partneri su razvili Smjernice za planiranje smanjenja energetskog siromaštva na prekograničnom području za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Glavni cilj ovih smjernica je dati upute jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave o načinu na koji mogu uključiti mjere za smanjenje energetskog siromaštva u svoje buduće strateške i planske dokumente kako bi osigurali smanjenje energetskog siromaštva na svom administrativnom području na dugoročni vremenski period.

Smjernice za planiranje smanjenja energetskog siromaštva za jedinice lokalne i (područne) regionalne samouprave

 

5. Javni poziv za zainteresirana kućanstva

Kako bi projektni partneri odabrali deset (10) obiteljskih kuća na području Međimurske županije (5) i Zalske županije (5) koje će biti uključene u provedbu pilot projekata u sklopu kojih će se provesti energetski pregledi, izraditi energetski certifikati i izvršiti mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika (termografsko snimanje, ispitivanje zrakopropusnosti i mjerenje koeficijenta prolaska topline) 27. svibnja 2021. godine na službenim stranicama projektnih partnera objavljen je Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva kroz implementaciju pilot projekata.

Javni poziv za zainteresirana kućanstva

Pojašnjenje kriterija bodovanja

 

6. Smjernice za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima

 

7. Analiza financijskih mehanizama za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća na prekograničnom području

 

8. Analiza dostupnih tehnoloških rješenja za povećanje energetske učinkovitosti na prekograničnom području

 

9. Energetski pregledi i mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika obiteljskih kuća na prekograničnom području

 

10. Detaljni planovi za povećanje energetske učinkovitosti kućanstava

 

11. Letak projekta

Partneri na projektu CO-EMEP izradili su promotivni letak projekta. Letak nudi informacije o pozadini projekta, glavnom cilju projekta i očekivanim rezultatima. Osim toga, uključene su i sve opće informacije o projektu, kao što je popis projektnih partnera, trajanje i ukupni budžeta projekta te poveznica na web stranicu projekta. Letak je vrlo važan dodatak promotivnim materijalima koji su do sada izrađeni u okviru projekta.

Letak projekta CO-EMEP na hrvatskom jeziku dostupan je OVDJE.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________