_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Zajednički dizajn i komunikacijska strategija

Projektni partneri razvili su zajednički dizajn i komunikacijsku strategiju s ciljem informiranja javnosti i ciljnih skupina te uspješno dizajniranje, vidljivost i realizaciju projekta.

CO-EMEP_Zajednički dizajn i komunikacijska strategija_final

 

2. Analize postojećih lokalnih regionalnih i nacionalnih regulativa i strateških dokumenata

Projektni partneri proveli su analizu postojećih lokalnih, regionalnih i nacionalnih regulativa te strateških dokumenata sa obje strane prekograničnog područja koje će dati širu sliku o aktivnostima planiranja i upravljanja na području energetskog sektora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini zemalja uključenih projektnih partnera.

CO-EMEP_Analiza regulativa_MENEA_final

CO-EMEP_Analiza regulativa_ZMO_final

 

3. Definicija energetskog siromaštva za prekogranično područje

 

4. Smjernice za planiranje smanjenja energetskog siromaštva za jedinice lokalne i regionalne samouprave

 

5. Javni poziv za zainteresirana kućanstva

 

6. Smjernice za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima

 

7. Analiza financijskih mehanizama za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća na prekograničnom području

 

8. Analiza dostupnih tehnoloških rješenja za povećanje energetske učinkovitosti na prekograničnom području

 

9. Energetski pregledi i mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika obiteljskih kuća na prekograničnom području

 

10. Detaljni planovi za povećanje energetske učinkovitosti kućanstava

 

11. Letak projekta

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________