___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencije

Početna konferencija – 13/08/2020

Međimurska energetska agencija d.o.o. je dana 13. kolovoza 2020. godine s početkom u 11:00 sati u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec organizirala početnu konferenciju kojom je službeno započela provedba projekta CO-EMEP. Na konferenciji je sudjelovalo tridesetak osoba, a tijekom dvosatnog trajanja konferencije predstavljen je sam projekt, aktivnosti koje će biti implementirane tijekom provedbe projekta kao i očekivani rezultati.

Konferenciju je otvorio Josip Grivec, zamjenik Župana Međimurske županije, a uvodne riječi programa dala je  Maja Bratko, viša stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata iz Međimurske energetska agencije. Veronika Kárpáti iz Županije Zala predstavila je mađarskog partnera, a Danijela Vrtarić iz Međimurske energetske agencije, stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekta,  predstavila je projekt i projektne aktivnosti.

 

Završna konferencija – 24/02/2022

Županija Zala je dana 24. veljače 2022. godine u hotelu Thermal Balance Lenti, organizirala završnu konferenciju projekta Poboljšanje suradnje za bolje upravljanje energijom i smanjenje energetskog siromaštva na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području – CO EMEP.

Nakon uvodnog obraćanja predstavnika partnerskih organizacija, g. Imre Pasconyija, potpredsjednika Glavne skupštine Zala Županije, te g. Alena Višnjića, direktora Međimurske energetske agencije d.o.o., projektne aktivnosti i ciljeve projekta predstavila je voditeljica projekta, gđa. Danijela Vrtarić.

Energetski stručnjak g. Gabor Heves predstavio je aktualna pitanja vezana uz energetsko siromaštvo a docent sa Građevinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, g. Bojan Milovanović, prezentirao je na temu mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika vanjske ovojnice obiteljskih kuća koja su bila implementirana u sklopu pilot aktivnosti projekta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Sastanci projektnih partnera

Prvi sastanak projektnih partnera – 13/08/2020

Dana 13. kolovoza 2020. godine nakon održane početne konferencije projekta CO-EMEP održan je i prvi sastanak projektnih partnera. Tijekom sastanka najviše se govorilo o prvoj tematskoj aktivnosti Definiranje koncepta i pojma energetskog siromaštva uz razvoj smjernica za planiranje ublažavanja energetskog siromaštva. Navedena aktivnost predstavlja polazište za implementaciju ostalih tematskih aktivnosti u okviru projekta. Glavni outputi aktivnosti biti će Definicija energetskog siromaštva za prekogranično područje te Smjernice za planiranje ublažavanja energetskog siromaštva.

Nadalje, partneri su se složili da će za potrebe informiranja i promocije projekta i projektnih rezultata objavljivati novinske članke u lokalnim novinama te će izraditi TV prilog u lokalnoj televizijskoj postaji. Osim toga, izradit će informativni letak o projektu te će na svojim WEB stranicama pružiti sve potrebne informacije vezane uz samu implementaciju projekta.

 

Drugi sastanak projektnih partnera – 03/02/2021

Dana 3. veljače 2021. godine održan je drugi sastanak projektnih partnera u sklopu projekta CO-EMEP. Zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 virusa sastanak je održan virtualno putem ZOOM platforme. Međimurska energetska agencija d.o.o. prezentirala je aktivnosti projekta koje su provedene i koje će biti provedene u razdoblju do kraja 2021. godine.

Tijekom sastanka razrađene su aktivnosti vezane uz upravljanje i administraciju, informiranje i promociju kao i tematske aktivnosti projekta i to definiranje koncepta i termina energetsko siromaštvo uz razvoj smjernica za planiranje smanjenja energetskog siromaštva, identifikacija problematičnih sektora uz organizaciju tematskih radionica i info dana te aktivnosti razvoja sveobuhvatnog online alata za upravljanje energijom.

Sastanak je bio vrlo produktivan te su partneri u suradnji definirali zajedničke aktivnosti koje će biti implementirane u narednim mjesecima provedbe projekta.

 

Treći sastanak projektnih partnera – 26/05/2021

Dana 26. svibnja 2021. godine u mjestu Lentiszombathely održan je i treći sastanak projektnih partnera čiji organizator je bila Županija Zala. Osim tematskog dijela sastanka gdje su partneri raspravljali o aktivnostima projekta koje slijede kao i o očekivanim rezultatima kao i odgovornostima, gradonačelnik grada Lenti, gosp. László Horváth prezentirao je projekt vezan uz uspostavu geotermalnog sustava grijanja u javnim institucijama na području grada i istaknuo kako ispod površine grada Lentija postoji ogroman potencijal za iskorištenje geotermalne energije.

Nakon toga su sudionici sastanka posjetili Energetsko dvorište u mjestu Lentiszombathely smještenom izvan grada Lenti, pilot investiciju koja je financirana iz zajedničkog transnacionalnog projekta RURES.

Četvrti sastanak projektnih partnera – 26/11/2021

Dana 26. studenog 2021. godine u gradu Zalaegerszegu održan je četvrti i posljednji sastanak projektnih partnera čiji organozator je bila Županija Zala. Uz radni dio sastanka gdje se raspravljalo o aktivnostim projekta kao i očekivanim rezultatima, projektni partneri su imali priliku posjetiti postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda iz grada Zalaegerszega i okolnih naselja.

Tijekom sastanka projektni partneri su se usuglasili oko obveza prilikom implementacije završnih aktivnosti projekta koji završava 28. veljače 2022. godine. Zaključeno je kako se implemetacija projekta odvija u skladu s definiranim rokovima i u dobroj suradnji između projektnih partnera.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sastanci radnih skupina projekta

Prvi sastanak radne skupine u Čakovcu – 20/10/2020

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 20. listopada 2020. godine održala prvi sastanak radne skupine projekta CO-EMEP. Na sastanku su uz direktora i stručne suradnike iz Međimurske energetske agencije d.o.o. sudjelovale i djelatnice iz Centra za socijalnu skrb te ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever.

Svim sudionicima se uvodno obratio Alen Višnjić, direktor Međimurske energetske agencije d.o.o. nakon čega je Danijela Vrtarić, stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata u Agenciji ukratko predstavila projekt, njegove ciljeve, glavne aktivnosti te očekivane rezultate koji će nastati implementacijom projektnih aktivnosti. Nakon toga su svi sudionici sastanka sudjelovali u raspravi gdje su iznijeli svoje viđenje problema energetskog siromaštva, zatim su pomogli kod razgraničenja pojmova siromaštva i energetskog siromaštva kao i identificiranja relevantnih kriterija za definiranje energetskog siromaštva te su dali smjernice članovima projektnog tima glede podataka koji će biti potrebni kod razvoja definicije energetskog siromaštva.

 

Drugi sastanak radne skupine u Zalaegerszegu – 30/10/2020

Županija Zala organizirala je drugi sastanak radne skupine projekta CO-EMEP 30. listopada 2020. godine. Događaj je otvorio Imre Poween, potpredsjednik Generalne skupštine županije Zala. U svom je govoru naglasio kako cilj projekta ima istaknutu ulogu u trenutnim razvojnim planovima mađarske vlade. Nakon uvodnog pozdrava potpredsjednika predstavljen je projekt CO-EMEP. Pružen je opći pregled projekta: njegov vremenski okvir i proračun, ciljevi koje treba postići, partneri, ciljne skupine i aktivnosti koje treba provesti.

U drugom dijelu sastanka raspravljalo se o problemu energetskog siromaštva. Vanjski stručnjak je objasnio razliku između siromaštva i energetskog siromaštva te upoznao sudionike s razlikama između socijalne pomoći i ulaganja u energetsku učinkovitost. Zaključak je bio da socijalna pomoć ne pridonosi smanjenju energetskog siromaštva. Razlog je taj što socijalna pomoć uzrokuje veće izdatke za zemlju, a primatelji socijalne pomoći će i dalje imati niska primanja. Na taj će način emisije CO2 ostale nepromijenjene, a situacija energetskog siromaštva neće se riješiti ni kratkoročno ni dugoročno. S druge strane, ulaganja u energetsku učinkovitost pružaju rješenje za podrijetlo problema, a također su učinkovita i prilagođena okolišu. Uz energetsku obnovu, kućanstva bi morala trošiti manje novca na odgovarajuće sustave grijanja i hlađenja.

Posljednja točka sastanka bila je predstavljanje novog projekta Horizon2020 pod nazivom renoHUB. Cilj projekta je doprinijeti značajnoj transformaciji i održivijoj opskrbi energijom mađarskih kućanstava. Postizanje ovog cilja podržat će se razvojem obnove HUb modela koji se temelji na sustavu “sve na jednom mjestu”, uz pomoć kojeg će se zajedno rješavati energetska, tehnička, pravna i financijska pitanja koja nastaju tijekom obnove kuća. U okviru projekta identificirat će se sve nefinancijske prepreke koje mogu prouzročiti poteškoće u provedbi projekata.

Nakon prezentacija sudionici su imali priliku postavljati pitanja i započeti raspravu o temama.

 

Treći sastanak radne skupine u Čakovcu – 19/02/2021

Nakon dva održana sastanka radnih skupina u sklopu projekta CO-EMEP, Međimurska energetska agencija d.o.o. održala je i treći sastanak radne skupine 19. veljače 2021. godine u Međimurskoj palači turizma na adresi Bana Josipa Jelačića 22E u Čakovcu. Osim stručnjaka iz Međimurske energetske agencije d.o.o. na sastanku su sudjelovali stručnjaci s područja energetike, javne uprave i sustava socijalne skrbi koji su zajednički raspravljali o kriterijima za definiranje energetskog siromaštva i samoj definiciji energetskog siromaštva koje je predložila Međimurska energetska agencija d.o.o. na temelju zaključaka utvrđenih nakon prvog sastanka koji je bio organiziran u listopadu 2020. godine. Zbog same kompleksnosti problema energetskog siromaštva i velikog broja pokazatelja, odnosno kriterija koji su potrebni za njegovo definiranje članovi radne skupine predložili su stručnjacima iz Međimurske energetske agencije d.o.o. da predlože jednostavnu definiciju koja će se temeljiti na trenutno dostupnim podacima od strane institucija koje su se do sada bavile tim problemom.

Osim toga na sastanku su predstavljene i smjernice za jedinice lokalne i regionalne samouprave o uključivanju mjera za smanjenje energetskog siromaštva na njihovom administrativnom području koje će biti izrađene u sklopu projekta. Budući da se samo prezentirala struktura dokumenta, nakon njegove finalizacije on će biti upućen članovima radne skupine na uvid i komentare. Dokument će biti finaliziran u suradnji s mađarskim projektnim partnerom i njihovim vanjskim stručnjacima.

Kako je u planu objava javnog poziva za prikupljanje prijava građana (su)vlasnika obiteljskih kuća u riziku od energetskog siromaštva za potrebe uključivanja u provedbu pilot projekata, jedna od točaka sastanka uključila je i raspravu na tu temu. Pilot projekti se odnose na provedbu energetskih pregleda i mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika objekata te izradu energetskih certifikata za 10 odabranih obiteljskih kuća na prekograničnom području (5 u Međimurskoj županiji, 5 u Županiji Zala). Stručnjaci iz Međimurske energetske agencije d.o.o. su prezentirali sam poziv i kriterije koji će biti korišteni kod odabira 10 kućanstava koja će biti uključena u provedbu pilot projekata, na što su članovi radne skupine dali svoje komentare s obzirom na svoje znanje i ekspertizu. Svi komentari upućeni od strane stručnjaka biti će uvaženi kod kreiranja i finalizacije javnog poziva u suradnji s mađarskim partnerom, Županijom Zala.

 

Četvrti sastanak radne skupine u Čakovcu – 11/05/2021

Međimurska energetska agecija d.o.o. je u utorak, 11. svibnja 2021. godine održala posljednji nacionalni sastanak radne skupine u Čakovcu. Uz stručnjake iz Međimurske energetske agencije d.o.o. na sastanku su sudjelovali i stručnjaci iz ostalih relevantnih institucija koje se bave problemom energetskog siromaštva u Hrvatskoj.

Glavne teme sastanka uz predstavljanje zaklučaka sa posljednjeg nacionalnog sastanka održanog u veljači 2021. godine su bile sljedeće: uspostava HU-HR prekogranične mreže potpornih institucija za borbu protiv energetskog siromaštva, javni poziv za vlasnike/suvlasnike obiteljskih kuća koji se bore s problemom energetskog siromaštva za potrebe uključenja u provedbu pilot projekata, planiranje smanjenja energetskog siromaštva na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave uz razradu strukture smjernica za planiranje smanjenja energetskog siromaštva na razini jedinicia lokalne i regionalne samouprave.

Osim toga sudionici sastanka su raspravljali o izazovima i preprekama s kojima se susreću djelatnici u jedinicama lokalne i regionalne samouprave te o potencijalnim mjerama za smanjenje energetskog siromaštva na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

Peti sastanak radne skupine u Zalaegerszegu, Mađarska – 25/05/2021

Županija Zala održala je 25. svibnja 2021. godine peti sastanak radne skupine u okviru projekta CO-EMEP. Događaj je otvorio gosp. Imreo Powen, potpredsjednik Generalne skupštine Županije Zala, a zatim je gosp. Róbert Musits ​​iz konzultantske tvrtke IMRO-DDKK Nonprofit Ltd. predstavio rezultate prvog mađarskog sastanka radne skupine održanog u listopadu 2020. godine.

Njegov stručni kolega, gosp. Gábor Heves predstavio je definiciju i kriterije energetskog siromaštva te je predstavio Javni poziv za odabir 10 kućanstava koja će biti uključena u provedbu pilot projekata. Na kraju sastanka sudionici su informirani o uspostavi prekogranične hrvatsko-mađarske mreže institucija usmjerenih na smanjenje energetskog siromaštva.

 

Šesti sastanak radne skupine u Zalaegerszegu, Mađarska – 31/05/2021

Dana 31. svibnja 2021. godine Županija Zala održala je i šesti sastanak radne skupine u okviru projekta CO-EMEP. Imre Poween, potpredsjednik Generalne skupštine Žpanije Zala otvorio je događaj pozdravljajući sve sudionike, a zatim su stručnjaci iz konzultantske tvrtke IMRO-DDKK Nonprofit Ltd. predstavili rezultate drugog mađarskog sastanka radne skupine održanog 25. svibnja 2021. godine.

Nakon toga sudionici sastanka su informirani o trenutnom stanju Javnog poziva za 10 zainteresiranih kućanstava koja će biti uključena u provedbu pilot projekata, a raspravljalo se i o sadržaju Smjernica za planiranje smanjenja energetskog siromaštva za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Na kraju sastanka predstavljen je projekt vezan uz povećanje energetske učinkovitosti pod nazivom GreenReg čiji je glavni cilj povećati ekološke kompetencije institucija u slovensko-mađarskoj pograničnoj regiji.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Info dani

Prvi info dan o energetskom siromaštvu, Lenti – 07.10.2021.

Županija Zala organizirala je prvi informativni dan u okviru projekta CO-EMEP, koji se održao u gradu Lentiju 7. listopada 2021. Događaju je prisustvovao veliki broj sudionika, uključujući i goste iz Međimurske energetske agencije d.o.o., vodećeg partnera na projektu.

Događaj je otvorio Imre Pácsonyi, potpredsjednik Glavne skupštine Županije Zala, a nakon pozdravnog govora, Imre Juhász, direktor tvrtke MJ Kanizsa Consulting Ltd., predstavio je aktualne europske projekte u području energetike (SEPIaM-CC, TOP projekti u Nagykanizsi, renoHUb). Sljedeća tema bila je vezana uz ugradnju solarnih sustava i izgradnju pametnih kuća, o čemu je govorio József Ágoston, generalni direktor tvrtke Dodó Elektro Kft.

Na samom kraju događaja, dr. Balázs Fehér govorio je o razvoju globalne i nacionalne klime, važnosti razvoja klimatskih strategija i SECAP -a (Akcijskih planova održivog energetskog i klimatskog razvoja). Događaj je završio sesijom pitanja i odgovora, nakon čega je uslijedila neformalna rasprava uz ručak za sve sudionike.

 

Drugi info dan o energetskom siromaštvu, Čakovec – 12.10.2021.

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u utorak, 12. listopada 2021. godine organizirala drugi prekogranični info dan o energetskom siromaštvu u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. na adresi Bana Josipa Jelačića 22 B, 40 000 Čakovec s početkom u 9:30 sati.

Ovo je posljednji u nizu događaja koji su organizirani u sklopu projekta CO-EMEP čiji glavni cilj je povećati znanje i svijest energetskih stručnjaka, institucija socijalne skrbi, jedinica lokalne i regionalne samouprave te šire javnosti o problematici energetskog siromaštva, potencijalnim mjerama za njegovo ublažavanje te važnosti njegovog rješavanja na svim razinama vlasti.

Na prekograničnom info danu sudjelovalo je 30-tak sudionika koji su imali prilike nešto više čuti o projektu CO-EMEP, problematici energetskog siromaštva te potencijalnim mjerama za njegovo ublažavanje. Na samom kraju info dana prezentirane su pilot aktivnosti projekta CO-EMEP u sklopu kojih se provede energetski pregledi i izrađuju energetski certifikati te mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika obiteljskih kuća na prekograničnom području obuhvaćenom Međimurskom županijom i Županijom Zala.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematske radionice

Prva radionica za jedinice lokalne i regionalne samouprave i ostale institucije koje se bave planiranjem na regionalnoj i lokalnoj razini, Zalaegerszeg – 24.06.2021.

Županija Zala organizirala je prvu radionicu za planere na regionalnoj i lokalnoj razini 24. lipnja 2021. godine u Zalaegerszegu u okviru projekta CO-EMEP. Na samom početku radionice prezentiran je projekt, uključujući razdoblje provedbe, partnerstvo, proračun, ciljevi te aktivnosti koje su već provedene.

Nakon toga sudionici su mogli čuti zanimljivu prezentaciju o problemu energetskog siromaštva tijekom koje je također opisan pojam i njegovi kriteriji za hrvatsko-mađarsko pogranično područje. Između ostaloga navedene su prednosti i nedostaci obnovljivih izvora energije te su pregledana neka ulaganja i dobre prakse u županiji Zala vezane uz ovu tematiku. Na kraju radionice sudionici su stekli sveobuhvatan pogled mogućnosti korištenja geotermalne energije.

 

Druga radionica za jedinice lokalne i regionalne samouprave i ostale institucije koje se bave planiranjem na lokalnoj i regionalnoj razini, Čakovec – 08.09.2021.

Međimurska energetska agencija d.o.o. je u srijedu, 8. rujna 2021. godine u Čakovcu u prostorima Centra znanja Međimurske županije organizirala edukativnu radionicu „Lokalno i regionalno planiranje s aspekta energetskog siromaštva“.

Glavni cilj radionice bio je informirati institucije koje se bave planiranjem na lokalnoj i regionalnoj razini o problematici energetskog siromaštva, potencijalnim mjerama za njegovo ublažavanje te kako iste uključiti u buduće strateške i planske dokumente, a sve s ciljem povećanja njihovog znanja i svijesti o postojanju ovog problema s kojim se danas susreće sve veći broj građana te važnosti njegovog rješavanja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Tijekom radionice održana su četiri predavanja vezana uz tematiku energetskog siromaštva, problema s kojim se danas susreće sve veći broj građana. Na samom početku ukratko je prezentiran projekt CO-EMEP, njegove aktivnosti, ciljevi i očekivani rezultati te pozitivni učinci koji će nastati implementacijom projekta. Nakon toga ukratko je prezentiran Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva koji je bio objavljen u svibnju 2021. godine, a temeljem kojeg su odabrane obiteljske kuće koje su uključene u provedbu pilot aktivnosti projekta. Nakon toga je zamjenica ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, gđa. Slavica Robić ukratko prezentirala pojam energetskog siromaštva. Na samom kraju radionice prezentirane su i Smjernice za planiranje smanjenja energetskog siromaštva za jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su razvijene u sklopu projekta.

 

Prva radionica za širu javnost i ustanove socijalne skrbi, Lenti – 21.07.2021.

Županija Zala organizirala je radionicu za širu javnost i ustanove socijalne skrbi u Lentiju, 21. srpnja 2021. godine.

Događaj je otvorio Imre Poween, potpredsjednik Generalne skupštine Županije Zala, a zatim je sudionicima predstavljen projekt CO-EMEP te je pojašnjen izraz ‘energetsko siromaštvo’. Nakon toga, dr. Kornél Németh, izvanredni profesor na Sveučilištu Panonia – Nagykanizsa, predstavio je javnost rezultate provedenog opsežnog mađarskog istraživanja. Prilikom predstavljanja provedenih investicija i dobrih praksi u ovom polju, fokusirao se  na prednosti i nedostatke obnovljivih izvora energije.

Na kraju događaja razgovaralo se o mogućnostima institucionalne i stambene upotrebe geotermalne energije.

 

Druga radionica za građane, širu javnost i institucije socijalne skrbi, Čakovec – 01.09.2021.

Međimurska energetska agenciji d.o.o. je u srijedu, 1. rujna 2021. godine u Čakovcu organizirala edukativnu radionicu „Energetsko siromaštvo u kućanstvima i kako ga spriječiti“.

Glavni cilj radionice bio je informirati širu javnost i ustanove socijalne skrbi o problematici energetskog siromaštva, potencijalnim mjerama za njegovo ublažavanje kao i mjerama za povećanje energetske učinkovitosti u energetski siromašnim kućanstvima kako bi povećati njihovo znanje i svijest o postojanju ovog problema s kojim se danas susreće sve veći broj građana.

Tijekom radionice prezentiran je projekt CO-EMEP, aktivnosti projekta i očekivani rezultati koji će nastati implementacijom projektnih aktivnosti. Ukratko je pojašnjen pojam energetskog siromaštva, njegova definicija za HU-HR prekogranično područje razrađena u sklopu projekta kao i uzroci i posljedice energetskog siromaštva. Nakon toga je održana prezentacija na temu poboljšanja energetske učinkovitosti doma gdje su prezentirane mjere s detaljnom financijskom analizom ulaganja i ostvarenih ušteda. Na samom kraju radionice pojašnjene su pilot aktivnosti projekta CO-EMEP koje uključuju provedbu energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata te provedbu mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika za 10 obiteljskih kuća odabranih u sklopu provedenog Javnog poziva za prikupljanje prijava zainteresiranih građana – vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva koji je bio objavljen u svibnju 2021. godine.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.