___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencije

 

Početna konferencija

Međimurska energetska agencija d.o.o. je dana 13. kolovoza 2020. godine s početkom u 11:00 sati u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec organizirala početnu konferenciju kojom je službeno započela provedba projekta CO-EMEP. Na konferenciji je sudjelovalo tridesetak osoba, a tijekom dvosatnog trajanja konferencije predstavljen je sam projekt, aktivnosti koje će biti implementirane tijekom provedbe projekta kao i očekivani rezultati.

Konferenciju je otvorio Josip Grivec, zamjenik Župana Međimurske županije, a uvodne riječi programa dala je  Maja Bratko, viša stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata iz Međimurske energetska agencije. Veronika Kárpáti iz Županije Zala predstavila je mađarskog partnera, a Danijela Vrtarić iz Međimurske energetske agencije, stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekta,  predstavila je projekt i projektne aktivnosti.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sastanci projektnih partnera

 

Prvi sastanak projektnih partnera

Dana 13. kolovoza 2020. godine nakon održane početne konferencije projekta CO-EMEP održan je i prvi sastanak projektnih partnera. Tijekom sastanka najviše se govorilo o prvoj tematskoj aktivnosti Definiranje koncepta i pojma energetskog siromaštva uz razvoj smjernica za planiranje ublažavanja energetskog siromaštva. Navedena aktivnost predstavlja polazište za implementaciju ostalih tematskih aktivnosti u okviru projekta. Glavni outputi aktivnosti biti će Definicija energetskog siromaštva za prekogranično područje te Smjernice za planiranje ublažavanja energetskog siromaštva.

Nadalje, partneri su se složili da će za potrebe informiranja i promocije projekta i projektnih rezultata objavljivati novinske članke u lokalnim novinama te će izraditi TV prilog u lokalnoj televizijskoj postaji. Osim toga, izradit će informativni letak o projektu te će na svojim WEB stranicama pružiti sve potrebne informacije vezane uz samu implementaciju projekta.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sastanci radnih skupina projekta

 

Prvi sastanak radne skupine u Čakovcu

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 20. listopada 2020. godine održala prvi sastanak radne skupine projekta CO-EMEP. Na sastanku su uz direktora i stručne suradnike iz Međimurske energetske agencije d.o.o. sudjelovale i djelatnice iz Centra za socijalnu skrb te ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever.

Svim sudionicima se uvodno obratio Alen Višnjić, direktor Međimurske energetske agencije d.o.o. nakon čega je Danijela Vrtarić, stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata u Agenciji ukratko predstavila projekt, njegove ciljeve, glavne aktivnosti te očekivane rezultate koji će nastati implementacijom projektnih aktivnosti. Nakon toga su svi sudionici sastanka sudjelovali u raspravi gdje su iznijeli svoje viđenje problema energetskog siromaštva, zatim su pomogli kod razgraničenja pojmova siromaštva i energetskog siromaštva kao i identificiranja relevantnih kriterija za definiranje energetskog siromaštva te su dali smjernice članovima projektnog tima glede podataka koji će biti potrebni kod razvoja definicije energetskog siromaštva.

 

Drugi sastanak radne skupine u Zalaegerszegu

Županija Zala organizirala je drugi sastanak radne skupine projekta CO-EMEP 30. listopada 2020. godine. Događaj je otvorio Imre Poween, potpredsjednik Generalne skupštine županije Zala. U svom je govoru naglasio kako cilj projekta ima istaknutu ulogu u trenutnim razvojnim planovima mađarske vlade. Nakon uvodnog pozdrava potpredsjednika predstavljen je projekt CO-EMEP. Pružen je opći pregled projekta: njegov vremenski okvir i proračun, ciljevi koje treba postići, partneri, ciljne skupine i aktivnosti koje treba provesti.

U drugom dijelu sastanka raspravljalo se o problemu energetskog siromaštva. Vanjski stručnjak je objasnio razliku između siromaštva i energetskog siromaštva te upoznao sudionike s razlikama između socijalne pomoći i ulaganja u energetsku učinkovitost. Zaključak je bio da socijalna pomoć ne pridonosi smanjenju energetskog siromaštva. Razlog je taj što socijalna pomoć uzrokuje veće izdatke za zemlju, a primatelji socijalne pomoći će i dalje imati niska primanja. Na taj će način emisije CO2 ostale nepromijenjene, a situacija energetskog siromaštva neće se riješiti ni kratkoročno ni dugoročno. S druge strane, ulaganja u energetsku učinkovitost pružaju rješenje za podrijetlo problema, a također su učinkovita i prilagođena okolišu. Uz energetsku obnovu, kućanstva bi morala trošiti manje novca na odgovarajuće sustave grijanja i hlađenja.

Posljednja točka sastanka bila je predstavljanje novog projekta Horizon2020 pod nazivom renoHUB. Cilj projekta je doprinijeti značajnoj transformaciji i održivijoj opskrbi energijom mađarskih kućanstava. Postizanje ovog cilja podržat će se razvojem obnove HUb modela koji se temelji na sustavu “sve na jednom mjestu”, uz pomoć kojeg će se zajedno rješavati energetska, tehnička, pravna i financijska pitanja koja nastaju tijekom obnove kuća. U okviru projekta identificirat će se sve nefinancijske prepreke koje mogu prouzročiti poteškoće u provedbi projekata.

Nakon prezentacija sudionici su imali priliku postavljati pitanja i započeti raspravu o temama.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Info dani

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematske radionice

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.