___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencije

Početna konferencija

Međimurska energetska agencija d.o.o. je dana 13. kolovoza 2020. godine s početkom u 11:00 sati u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, 40 000 Čakovec organizirala početnu konferenciju kojom je službeno započela provedba projekta CO-EMEP. Na konferenciji je sudjelovalo tridesetak osoba, a tijekom dvosatnog trajanja konferencije predstavljen je sam projekt, aktivnosti koje će biti implementirane tijekom provedbe projekta kao i očekivani rezultati.

Konferenciju je otvorio Josip Grivec, zamjenik Župana Međimurske županije, a uvodne riječi programa dala je  Maja Bratko, viša stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata iz Međimurske energetska agencije. Veronika Kárpáti iz Županije Zala predstavila je mađarskog partnera, a Danijela Vrtarić iz Međimurske energetske agencije, stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekta,  predstavila je projekt i projektne aktivnosti.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sastanci projektnih partnera

Prvi sastanak projektnih partnera

Dana 13. kolovoza 2020. godine nakon održane početne konferencije projekta CO-EMEP održan je i prvi sastanak projektnih partnera. Tijekom sastanka najviše se govorilo o prvoj tematskoj aktivnosti Definiranje koncepta i pojma energetskog siromaštva uz razvoj smjernica za planiranje ublažavanja energetskog siromaštva. Navedena aktivnost predstavlja polazište za implementaciju ostalih tematskih aktivnosti u okviru projekta. Glavni outputi aktivnosti biti će Definicija energetskog siromaštva za prekogranično područje te Smjernice za planiranje ublažavanja energetskog siromaštva.

Nadalje, partneri su se složili da će za potrebe informiranja i promocije projekta i projektnih rezultata objavljivati novinske članke u lokalnim novinama te će izraditi TV prilog u lokalnoj televizijskoj postaji. Osim toga, izradit će informativni letak o projektu te će na svojim WEB stranicama pružiti sve potrebne informacije vezane uz samu implementaciju projekta.

 

Drugi sastanak projektnih partnera

Dana 3. veljače 2021. godine održan je drugi sastanak projektnih partnera u sklopu projekta CO-EMEP. Zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 virusa sastanak je održan virtualno putem ZOOM platforme. Međimurska energetska agencija d.o.o. prezentirala je aktivnosti projekta koje su provedene i koje će biti provedene u razdoblju do kraja 2021. godine.

Tijekom sastanka razrađene su aktivnosti vezane uz upravljanje i administraciju, informiranje i promociju kao i tematske aktivnosti projekta i to definiranje koncepta i termina energetsko siromaštvo uz razvoj smjernica za planiranje smanjenja energetskog siromaštva, identifikacija problematičnih sektora uz organizaciju tematskih radionica i info dana te aktivnosti razvoja sveobuhvatnog online alata za upravljanje energijom.

Sastanak je bio vrlo produktivan te su partneri u suradnji definirali zajedničke aktivnosti koje će biti implementirane u narednim mjesecima provedbe projekta.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sastanci radnih skupina projekta

 

Prvi sastanak radne skupine u Čakovcu

Međimurska energetska agencija d.o.o. je 20. listopada 2020. godine održala prvi sastanak radne skupine projekta CO-EMEP. Na sastanku su uz direktora i stručne suradnike iz Međimurske energetske agencije d.o.o. sudjelovale i djelatnice iz Centra za socijalnu skrb te ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever.

Svim sudionicima se uvodno obratio Alen Višnjić, direktor Međimurske energetske agencije d.o.o. nakon čega je Danijela Vrtarić, stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata u Agenciji ukratko predstavila projekt, njegove ciljeve, glavne aktivnosti te očekivane rezultate koji će nastati implementacijom projektnih aktivnosti. Nakon toga su svi sudionici sastanka sudjelovali u raspravi gdje su iznijeli svoje viđenje problema energetskog siromaštva, zatim su pomogli kod razgraničenja pojmova siromaštva i energetskog siromaštva kao i identificiranja relevantnih kriterija za definiranje energetskog siromaštva te su dali smjernice članovima projektnog tima glede podataka koji će biti potrebni kod razvoja definicije energetskog siromaštva.

 

Drugi sastanak radne skupine u Zalaegerszegu

Županija Zala organizirala je drugi sastanak radne skupine projekta CO-EMEP 30. listopada 2020. godine. Događaj je otvorio Imre Poween, potpredsjednik Generalne skupštine županije Zala. U svom je govoru naglasio kako cilj projekta ima istaknutu ulogu u trenutnim razvojnim planovima mađarske vlade. Nakon uvodnog pozdrava potpredsjednika predstavljen je projekt CO-EMEP. Pružen je opći pregled projekta: njegov vremenski okvir i proračun, ciljevi koje treba postići, partneri, ciljne skupine i aktivnosti koje treba provesti.

U drugom dijelu sastanka raspravljalo se o problemu energetskog siromaštva. Vanjski stručnjak je objasnio razliku između siromaštva i energetskog siromaštva te upoznao sudionike s razlikama između socijalne pomoći i ulaganja u energetsku učinkovitost. Zaključak je bio da socijalna pomoć ne pridonosi smanjenju energetskog siromaštva. Razlog je taj što socijalna pomoć uzrokuje veće izdatke za zemlju, a primatelji socijalne pomoći će i dalje imati niska primanja. Na taj će način emisije CO2 ostale nepromijenjene, a situacija energetskog siromaštva neće se riješiti ni kratkoročno ni dugoročno. S druge strane, ulaganja u energetsku učinkovitost pružaju rješenje za podrijetlo problema, a također su učinkovita i prilagođena okolišu. Uz energetsku obnovu, kućanstva bi morala trošiti manje novca na odgovarajuće sustave grijanja i hlađenja.

Posljednja točka sastanka bila je predstavljanje novog projekta Horizon2020 pod nazivom renoHUB. Cilj projekta je doprinijeti značajnoj transformaciji i održivijoj opskrbi energijom mađarskih kućanstava. Postizanje ovog cilja podržat će se razvojem obnove HUb modela koji se temelji na sustavu “sve na jednom mjestu”, uz pomoć kojeg će se zajedno rješavati energetska, tehnička, pravna i financijska pitanja koja nastaju tijekom obnove kuća. U okviru projekta identificirat će se sve nefinancijske prepreke koje mogu prouzročiti poteškoće u provedbi projekata.

Nakon prezentacija sudionici su imali priliku postavljati pitanja i započeti raspravu o temama.

 

Treći sastanak radne skupine u Čakovcu

Nakon dva održana sastanka radnih skupina u sklopu projekta CO-EMEP, Međimurska energetska agencija d.o.o. održala je i treći sastanak radne skupine 19. veljače 2021. godine u Međimurskoj palači turizma na adresi Bana Josipa Jelačića 22E u Čakovcu. Osim stručnjaka iz Međimurske energetske agencije d.o.o. na sastanku su sudjelovali stručnjaci s područja energetike, javne uprave i sustava socijalne skrbi koji su zajednički raspravljali o kriterijima za definiranje energetskog siromaštva i samoj definiciji energetskog siromaštva koje je predložila Međimurska energetska agencija d.o.o. na temelju zaključaka utvrđenih nakon prvog sastanka koji je bio organiziran u listopadu 2020. godine. Zbog same kompleksnosti problema energetskog siromaštva i velikog broja pokazatelja, odnosno kriterija koji su potrebni za njegovo definiranje članovi radne skupine predložili su stručnjacima iz Međimurske energetske agencije d.o.o. da predlože jednostavnu definiciju koja će se temeljiti na trenutno dostupnim podacima od strane institucija koje su se do sada bavile tim problemom.

Osim toga na sastanku su predstavljene i smjernice za jedinice lokalne i regionalne samouprave o uključivanju mjera za smanjenje energetskog siromaštva na njihovom administrativnom području koje će biti izrađene u sklopu projekta. Budući da se samo prezentirala struktura dokumenta, nakon njegove finalizacije on će biti upućen članovima radne skupine na uvid i komentare. Dokument će biti finaliziran u suradnji s mađarskim projektnim partnerom i njihovim vanjskim stručnjacima.

Kako je u planu objava javnog poziva za prikupljanje prijava građana (su)vlasnika obiteljskih kuća u riziku od energetskog siromaštva za potrebe uključivanja u provedbu pilot projekata, jedna od točaka sastanka uključila je i raspravu na tu temu. Pilot projekti se odnose na provedbu energetskih pregleda i mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika objekata te izradu energetskih certifikata za 10 odabranih obiteljskih kuća na prekograničnom području (5 u Međimurskoj županiji, 5 u Županiji Zala). Stručnjaci iz Međimurske energetske agencije d.o.o. su prezentirali sam poziv i kriterije koji će biti korišteni kod odabira 10 kućanstava koja će biti uključena u provedbu pilot projekata, na što su članovi radne skupine dali svoje komentare s obzirom na svoje znanje i ekspertizu. Svi komentari upućeni od strane stručnjaka biti će uvaženi kod kreiranja i finalizacije javnog poziva u suradnji s mađarskim partnerom, Županijom Zala.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Info dani

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematske radionice

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.