___________________________________________________________________________________________________________________________________

Puni naziv projekta na hrvatskom jeziku

Poboljšanje suradnje za bolje upravljanje energijom i smanjenje energetskog siromaštva na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području

Akronim i ID projekta

CO-EMEP (HUHR/1901/3.1.1/0019)

Ukupna vrijednost projekta

173.450,13 EUR (147.432,61 EUR – iznos sufinanciranja od strane EU fondova)

Trajanje projekta

01/07/2020 – 28/02/2022

Pozadina i sažetak projekta

Energetsko siromaštvo je problem koji u posljednje vrijeme dobiva sve veći značaj jer velik broj građana nije u mogućnosti osigurati odgovarajući toplinski komfor. Praksa je pokazala da je do sada samo nekoliko država Europske unije definiralo pojam energetskog siromaštva iako je većina njih već upoznata s navedenim problemom. U Hrvatskoj i u Mađarskoj još nije donesena službena definicija energetskog siromaštva iako većina jedinica lokalne i regionalne samouprave već ima definirane određene mjere za smanjenje energetskog siromaštva. Zbog nedostatka službene definicije energetskog siromaštva na nacionalnoj razini javlja se problem kako i na koji način definirati energetsko siromaštvo, a da se pri tome u obzir uzmu svi mogući kriteriji. Upravo to je predstavljalo polazište i za razvoj ove projektne ideje čiji glavni cilj je poboljšanje suradnje svih relevantnih dionika s ciljem smanjenja energetskog siromaštva na mađarsko-hrvatskom prekograničnom području. Jedinice lokalne i regionalne samouprave zakonski su obvezne donositi određene planske i strateške dokumente vezane uz energetsku učinkovitost, međutim još uvijek mali broj njih u navedene dokumente uključuje i mjere za smanjenje energetskog siromaštva. Upravo kroz implementaciju ovog projekta potaknut će se jedinice lokalne i regionalne samouprave na dodatno osposobljavanje u cilju definiranja i provedbe mjera za smanjenje energetskog siromaštva na njihvom administrativnom području.

Korisnici

Međimurska energetska agencija d.o.o. (HR)
Županija Zala (HU)

Ciljevi

Poboljšanje suradnje relevantnih dionika uz uključivanje novih aktera na području energetskog siromaštva.
Povećanje svijesti javnih institucija na prekograničnom području o problemu energetskog siromaštva.
Izgradnja kapaciteta i vještina prekograničnih jedinica lokalne i regionalne samouprave za bolje planiranje i upravljanje energijom kako bi se smanjilo energetsko siromaštvo.
Izgradnja kapaciteta prekograničnih socijalnih institucija o problemu energetskog siromaštva.
Povećanje svijesti vlasnika obiteljskih kuća koji se suočavaju s energetskim siromaštvom o važnosti upravljanja energijom kako bi se izbjeglo energetsko siromaštvo.
Poboljšanje institucionalnih kapaciteta i povećanje učinkovitosti javne administracije.

Aktivnosti

1 – Upravljanje projektom i administracija
2 – Informiranje i promocija
3 – Definiranje koncepta i termina energetsko siromaštvo uz razvoj smjernica za planiranje smanjenja energetskog siromaštva
4 – Identifikacija problematičnih sektora uz organizaciju tematskih radionica i info dana
5 – Razvoj sveobuhvatnog online alata za upravljanje energijom
6 – Pilot akcije kroz provedbu 10 energetskih pregleda i mjerenja građevinskih karakteristika objekata za identificirana energetski siromašna kućanstva

Ciljne skupine

CS1 – Lokalne/regionalne vlasti
CS2 – Lokalne i regionalne razvojne i energetske agencije
CS3 – Socijalne institucije
CS4 – Vlasnici obiteljskih kuća koji se suočavaju s energetskom siromaštvom

Rezultati projekta

Definicija energetskog siromaštva na mađarsko.hrvatskom prekograničnom području – 1
Analiza postojećih lokalnih, regionalnih i nacionalnih regulativa i strateških dokumenata na prekograničnom području – 1
Smjernice za jedinice lokalne i regionalne samouprave o načinu uključenja mjera za smanjenje energetskog siromaštva u buduće planske i strateške dokumente – 1
Javni poziv za uključenje zainteresiranih kućanstava u procjenu rizika od energetskog siromaštva – 2
Smjernice za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima koja su suočena s energetskim siromaštvom – 1
Organizacija info dana i radionica za širu javnost i socijalne institucije na prekograničnom području s ciljem poboljšanja njihovog znanja o problemu energetskog siromaštva i mogućim mjerama za smanjenje – 4
Organizacija radionica za jedinice lokalne i regionalne samouprave s ciljem pobobljšanja kapaciteta na području energetskog planiranja i upravljanja energijom – 2
Analiza financijskih mogućnosti za vlasnike obiteljskih kuća na prekograničnom području – 1
Analiza dostupnih tehnoloških rješenja za poboljšanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na prekograničnom području – 1
Razvoj sveobuhvatnog online alata za upravljanje energijom za široku upotrebu – 1
Provedba energetskih pregleda za 10 obiteljskih kuća i provedba mjerenja osnovnih građevinskih karakteristika za 10 obiteljskih kuća uz izradu detaljnih planova za poboljšanje energetske učinkovitosti – 10

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.