slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana slot gacor slot gacor 2022 slot gacor slot gacor Korisnici - MENEA

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Međimurska energetska agencija d.o.o.

O Međimurskoj energetskoj agenciji d.o.o.

Međimurska energetska agencija d.o.o. djeluje kao centralna točka u Međimurskoj županiji po pitanjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te je u posljednjih dvanaest godina provela i sudjelovala u implementaciji nekoliko različitih projekata. Prvo iskustvo s provedbom EU projekata dogodilo se kod samog početka djelovanja agencije i to prilikom njezinog osnivanja kroz IEE program čiji glavni cilj je bila promocija ideje održivog razvoja. Nakon toga je MENEA sudjelovala na tri projekta u sklopu Operativnog programa SI-HR. Glavni cilj projekata IR-OVE i BIOREGIO je umrežavanje i poticanje suradnje između MSP-ova, razvojnih agencija, institucija i istraživačkih centara na polju energetske učinkovitosti i OIE. U navedenim projektima agencija je sudjelovala kao partner. U projektu EUpeR, također financiranog u sklopu Operativnog programa SI-HR, MENEA je bila vodeći partner. Projektne aktivnosti bile su vezane uz energetsko siromaštvo i uštede energije u kućanstvima te uz istraživanje zakonodavstva u području energetske učinkovitosti. Nadalje, agencija je sudjelovala kao partner u provedbi dva velika međunarodna projekta Dynamic Light i RURES u sklopu programa INTERREG Središnja Europa. Glavni cilj projekta RURES je iskorištavanje potencijala energije proizvedene iz obnovljivih izvora te povećanje energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Projekt Dynamic Light usmjeren je na smanjenje emisija CO2 i povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete. Glavni cilj projekta je napraviti pomak od planiranja rasvjetne infrastrukture jedinica lokalnih samouprava prema modernom energetski učinkovitom dizajnu rasvjete orijentiranom potražnji s boljim upravljanjem samom rasvjetom i energijom. Agencija je kao projektni partner sudjelovala u provedbi projekta EE SUN u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Glavni cilj navedenog projekta je razvoj zajedničke metodologije za energetsku obnovu višestambenih zgrada s ciljem osiguranja kontinuirane suradnje različitih institucija u mađarsko-hrvatskom prekograničnom području. Agencija je također sudjelovala u provedbi projekta RuGeoHeat u sklopu instrumenta Seed Money Facility programa INTERREG Dunav čiji glavni cilj je analiza potencijala iskorištavanja energije iz plitke geotermije te njezine upotrebe za grijanje u ruralnim i prigradskim područjima. Agencija trenutno provodi i projekt ENES-CE u sklopu programa INTERREG Središnja Europa. Glavni cilj navedenog projekta je povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji s građanima. Nadalje, agencija je u srpnju u sklopu programa INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. u srpnju 2020. godine započela s provedbom dva projekta: CO-EMEP te SEPlaM-CC. U okviru projekta CO-EMEP, agencija će se baviti povećanjem kooperacije u svrhu boljeg upravljanja energijom i smanjenja energetskog siromaštva na prekograničnom području, dok će se u okviru projekta SEPlaM-CC baviti povećanjem kapaciteta prekograničnih javnih institucija u održivom energetskom planiranju i ublažavanju klimatskih promjena. Uz provedbu prekograničnih i transnacionalnih projekata, agencija sudjeluje i u projektu Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije s ciljem povećanja informiranosti i kapaciteta poduzetnika na području Međimurske županije vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u poslovanju. Agencija još od 2016. godine sudjeluje u provedbi projekata energetske obnove javnih zgrada na području Međimurske županije i svoje aktivnosti vezane uz vođenje projekata obnove javnih zgrada provodit će kontinuirano i u narednim godinama.

Iskustva

Osim rada na prijavi i implementaciji različitih projekata u sklopu nacionalnih, prekograničnih i transnacionalnih programa, agencija ima iskustva u izradi i razvoju strateških i planskih dokumenata vezanih uz energetsku učinkovitosti i obnovljive izvore energije kao što su akcijski planovi održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za gradove i općine te godišnji i trogodišnji akcijski planovi energetske učinkovitosti za Međimursku županiju, itd. Agencija je također specijalizirana za izradu i provedbu energetskih pregleda javne rasvjete za gradove, općine i županije te energetske preglede obiteljskih kuća te ostalih objekata. Nadalje, agencija pruža i usluge podrške prilikom pripreme projektnih prijava na otvorene pozive za projekte vezane uz energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, sektoru trgovine i turizma te stambenom sektoru (višestambene zgrade i obiteljske kuće) kao i usluge vođenja opsežnih projekata energetske obnove javnih zgrada. Agencija je na razini županije zadužena za sustavno gospodarenje energijom u objektima javnih ustanova Međimurske županije te pruža usluge ažuriranja podataka i dubinske analize informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE) za navedene objekte.

Katarina Drk Hutinec, projektni menadžer
Alen Višnjić, tehnički koordinator
Nina Jurinić, financijski i administrativni menadžer
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Županija Zala

O Županiji Zala

Sjedište županije Zala nalazi se  u Zalaegerszegu. Organizacija uglavnom obavlja zadatke regionalnog i ruralnog razvoja, prostornog planiranja i koordinacije. U okviru tih zadataka pripremljen je županijski koncept regionalnog razvoja, a uspostavljen je i županijski integrirani teritorijalni program radi koordinacije korištenja županijskih resursa. Vlada pridaje veliku važnost investicijama u otvaranje novih radnih mjesta, razvoju infrastrukture i razvoju turizma, kao i svim naporima kako bi se spriječilo napuštanje ruralnog stanovništva iz županije i poboljšali životni uvjeti na selu.

ZCG također stavlja velik naglasak na zaštitu okoliša i klime što potvrđuje činjenica da je županija Zala odgovorna za provedbu i koordinaciju nedavno pripremljene „Klimatske strategije županije Zala 2018.-2030.“.

Iskustva

Županija Zala je tijekom godina bila uključena u nekoliko prekograničnih i transnacionalnih projekata. Bila je vodeći partner u projektu IronCurtainCycling, financiranom iz Interreg V-A programa suradnje Slovenija-Mađarska 2014.-2020. Kao projektni partner sudjelovala je u projektu Guide2Visit koji je također financiran iz programa slovensko-mađarske prekogranične suradnje. Djelovala je kao partner u projektu INSiGHTS, koji se provodio u sklopu Transregionalnog programa Interreg Dunav te je sudjelovala i u projektu pod nazivom Landsupport koji se sufinancirao iz programa HORIZON2020. Projekt RURES u kojem su sudjelovali kao projektni partneru okviru Interreg programa za Srednju Europu također je bio važna prekretnica, jer je glavni cilj ovdje bio iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost u ruralnim područjima.

Županija trenutno provodi pet projekata koji su u tijeku. ZCG je vodeći partner u projektu nazvanom Women-Puls, koji se provodi u okviru Interreg V-A Austrijsko-Mađarskog programa suradnje 2014.-2020. Drugi je projekt capCROSSplan koji se provodi u sklopu programa u slovensko-mađarske suradnje koji ima za cilj povećati kapacitete prekograničnih institucija, a treći je projekt CO-EMEP koji se provodi u sklopu prekograničnog programa s Hrvatskom. Cilj mu je smanjiti energetsko siromaštvo i povećati energetsku učinkovitost u prekograničnom području. Postoji još jedan projekt koji se financira iz Interreg programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. i zove se Riverside. Glavni je cilj ovdje uspostaviti zajedničku politiku upravljanja prirodom na liniji Dunav-Drava-Mura između dviju zemalja. Konačno, ZCG ima i transnacionalni projekt nazvan Put snova, koji se fokusira na osnaživanje Roma. Sve u svemu, možemo zaključiti kako ZCG ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz EU-a.

Članovi projektnog tima

Judit Pál-Harmath, project and communication manager
Judit Porkoláb, thematic expert
Rita Hellerné Vizsy, financial manager

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.