___________________________________________________________________________________________________________________________________

Međimurska energetska agencija d.o.o.

 

Opći podaci

Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
Telefon: +385 (0)40 395 559
E-mail: info@menea.hr

Kontakt podaci članova projektnog tima

Katarina Drk Hutinec, projektni menadžer
Telefon: +385 (0)40 395 559
Mobitel: +385 (0)91 613 5188
E-mail: katarina.drk.hutinec@menea.hr

Alen Višnjić, tehnički koordinator
Telefon: +385 (0)40 395 559
Mobitel: +385 (0)99 267 6567
E-mail: alen.visnjic@menea.hr

Nina Jurinić, financijski i administrativni menadžer
Telefon: +385 (0)40 395 559
Mobitel: +385 (0)99 607 6778
E-mail: nina.jurinic@menea.hr

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Županija Zala

 

Opći podaci

Adresa: Kosztolányi street 10, 8900 Zalaegerszeg
Telefon: +36 (0) 92 500 711
E-mail: elnok@zalamegye.hu

Kontakt podaci članova projektnog tima

Veronika Kárpáti, projektni menadžer
Telefon:
+36 (0)92 500 714
E-mail: karpati.veronika@zalamegye.hu

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**Sadržaj je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.