Novosti

Održana radionica po projektu Volimo Međimurje – Koristimo OIE

Međimurska županija i Međimurska energetska agencija MENEA u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) već nekoliko godina pa tako i ove, provode projekt kojim se u kućanstvima u Međimurskoj županiji sufinancira ugradnja solarnih kolektorskih sustava za grijanje potrošne tople vode te sustava grijanja prostora na biomasu. U sklopu ovogodišnjeg projekta Volimo [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Javni poziv FZOEU za energetski učinkovitu i ekološku javnu i vanjsku rasvjetu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi javni poziv kojim će se odabranim prijaviteljima sufinancirati izgradnja novih instalacija javne i vanjske rasvjete te rekonstrukcija postojećih sustava javne i vanjske rasvjete što uključuje potrebitu nadopunu postojećih sustava rasvjete. Pravo na sredstva Fonda po ovom javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Krajnji korisnici sredstava projekta Volimo Međimurje-koristimo OIE za 2014. godinu

Župan Međimurske županije, g. Matija Posavec donio je 26.05.2014. godine Odluku o odabiru korisnika sredstava za sufinanciranje projekta Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije za 2014. godinu koju možete vidjeti u priloženim dokumentima ovog članka.

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Natječaj FZOEU za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina te uvođenja sustava gospodarenja energijom za sektor industrije i komercijalni uslužni sektor

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je 22.05.2014. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina te uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001 za sektor industrije i komercijalni uslužni sektor. Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu ostvaruju trgovačka društva i fizičke osobe [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Natječaj FZOEU za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je 02.05.2014. godine javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda građevina (uključujući javnu rasvjetu) i energetskog certificiranja zgrada u vlasništvu ustanova, institucija, organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba. Raspon sufinanciranja je od 40% – 80% prihvatljivih troškova ovisno o lokaciji prijavitelja. Javni poziv otvoren je [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Održan Regionalni gospodarski susret na temu hidroelektrana, bioplina i biomase u Hrvatskoj

U dvorani Tehnološko inovacijskog centra Međimurje u Čakovcu su Austrijski ured za vanjsku trgovinu u suradnji s Međimurskom županijom, Međimurskom energetskom agencijom MENEA te Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske REGEA organizirali gospodarski susret na temu „Male hidroelektrane, bioplin i biomasa u Hrvatskoj”. Skup je otvorio župan Međimurske županije Matija Posavec i direktor Austrijskog ureda za [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Natječaji FZOEU za sufinanciranje nabave hibridnih i električna vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 16. travnja 2014. godine dva nova javna poziva za sufinanciranje kupnje hibridnih i električnih vozila. Prvi javni poziv namijenjen je za neposredno sufinanciranje građana dodjelom donacija, kojima je za kupnju novog hibridnog ili električnog vozila ukupno na raspolaganju čak 3 milijuna kuna. Drugi javni poziv namijenjen je za [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Novi natječaji Fonda za OIE i EE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je natječaje za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost u kućanstvima, kao i za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete te energetskih pregleda javne rasvjete te projekte energetske učinkovitosti u industriji. Raspon sufinanciranja je od 40% – 80% [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Natječaji FZOEU za EE u višestambenim zgradama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je 19. ožujka 2014. godine dva nova javna poziva kojima sufinancira energetsku učinkovitost u višestambenim zgradama. Prvi javni poziv odnosi se na neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama, dok se drugi odnosi na neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,

Otvoren natječaj „Volimo Međimurje – Koristimo OIE“ (Solarni sustavi i Sustavi na biomasu) za 2014. godinu

Međimurska županija će i ove godine, treću godinu za redom, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sufinancirati ugradnju solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima (Solarni sustavi) te ugradnju sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkih kotlova na drva (Sustavi na [..]

Kategorija: Aktualnosti, Novosti,
  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3