Održana radionica po projektu Volimo Međimurje – Koristimo OIE

Međimurska županija i Međimurska energetska agencija MENEA u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) već nekoliko godina pa tako i ove, provode projekt kojim se u kućanstvima u Međimurskoj županiji sufinancira ugradnja solarnih kolektorskih sustava za grijanje potrošne tople vode te sustava grijanja prostora na biomasu.

U sklopu ovogodišnjeg projekta Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije, u petak, 6. lipnja 2014. godine, organizirali smo vrlo posjećenu radionicu za krajnje korisnike sredstava. Na radionici je direktor MENEA-e, g. Mario Klobučarić, predstavio dosadašnju i daljnju provedbu samog projekta, a uz njega su same sustave koji se sufinanciraju predstavili su g. Marko Grđan iz tvrtke Centrometal d.o.o. i g. Saša Senčar iz tvrtke Senko d.o.o.  broj dva

Ove godine je bilo 87 prijava na natječaj od čega 55 za solarne kolektorske sustave i 32 za sustave grijanja na biomasu. Prijave su se bodovale prema kriterijima opisanim u Pravilniku, te su se nakon terenske kontrole formirale dvije bodovne liste svaka od 25 krajnjih korisnika: jedna za solarne kolektorske sustave i jedna za sustave grijanja na biomasu.

Krajnji korisnici nakon objave Odluke od strane Župana Međimurske županije moraju ugraditi sustave i dostaviti račune zajedno sa Zahtjevom za isplatu te Zapisnikom o izvedenim radovima ovlaštenog izvođača, najkasnije do 1. rujna 2014. godine na adresu Međimurske županije.
broj jedan

broj tri