slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ slot gacor 2022 slot gacor slot gacor slot gacor slot deposit dana slot pulsa slot gacor slot pulsa slot deposit dana slot gacor slot gacor 2022 slot gacor slot gacor Fond sufinancirao nabavu hibridnih kamiona Čakom-u - MENEA

Fond sufinancirao nabavu hibridnih kamiona Čakom-u

U gradskom komunalnom poduzeću Čakom je 7. srpnja 2014. godine svečano održana primopredaja ključeva hibridnih kamiona koje je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Točnije, riječ je o sufinanciranju nabave dva kamiona, podizača kontejnera čija je vrijednost oko 850 tisuća kuna, od čega je Fond za zaštitu okoliša sufinancirao 40% troškova. Radi se o kamionima na hibridni pogon, koji pri malim brzinama i nižim opterećenjima za pogon koriste elektromotor. Na taj način osim uštede goriva, smanjuje se i emisija ispušnih plinova. Ovo su prva takva vozila u Hrvatskoj isporučena nekoj komunalnoj tvrtki.

„Inzistiramo na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom jer je to gospodarsko pitanje i pitanje kvalitete života. Grad Čakovec je prepoznao upravu tu važnost odgovornog gospodarenja otpadom i između ostalog uspješan je primjer primjene primarne selekcije koju ovih dana neki nazivaju neprovedivom. Čakovec je pokazao da je zakon itekako moguće provoditi ukoliko postoji ozbiljna namjera s obzirom da su svojim građanima od 2012. omogućili odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, a koriste i čipove za označavanje kanti te na taj način naplaćuju uslugu svojim korisnicima. Osim odgovornog gospodarenja otpadom Čakovec brine i o zaštiti zraka što pokazuje i nabavkom hibridnih kamiona.“ – istaknuo je ministar Zmajlović na svečanoj primopredaji ključeva hibridnih kamiona u GKP Čakom.

„Fond je na raspolaganju gradovima i općinama za financijsku i stručnu pomoć za projekte u uspostavi sustava gospodarenja otpadom i za ostale projekte zaštite okoliša. Drago mi je da sve više njih prepoznaje da se ti projekti mogu i trebaju nadopunjavati. Ovo je jedan od takvih primjera gdje se uz brigu o gospodarenju otpadom pažnja posvećuje i zaštiti zraka. Uz nabavu hibridnih kamiona komunalnoj tvrtki Čakom Fond je odobrio sufinanciranje projekta poput eko vožnje ili pregradnje vozila na plin koji tek trebaju započeti, a zajedno će doprinijeti boljoj kvaliteti zraka.„ – istaknuo je Sven Mueller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad Čakovec zajedno s komunalnim poduzećem Čakom godinama uspješno gospodari otpadom. Građanima je osigurano odvojeno prikupljanje i odvoženje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada koji se odvojeno prikuplja od 2012. godine. Također omogućeno je i odvojeno prikupljanje na kućnom pragu za papir, plastiku, staklo, metale, višeslojnu ambalažu – tetrapak, tonere, baterije, automobilske gume. Provodi se edukativno informiranje o novostima u gospodarenju otpadom putem edukacijskih letaka, radionica u školama i vrtićima. Osiguran je odvoz glomaznog otpada putem kupona na kojem korisnici na kuponu zaokruže vrstu i količinu otpada koju žele da im se odveze i jedan od ponuđenih termina odvoza.

„Čakovec je danas jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji niz godina ima riješen problem zbrinjavanja otpada, u kojem građani sami selektiraju otpad te koji stalno ulaže u unaprjeđenje usluge. Vjerujem da su ovi kamioni prvi u budućem ekološkom Čakomovom voznom parku te da će za nekoliko godina većina radnih vozila biti na ekološki prihvatljiv pogon. Osim direktnih utjecaja na smanjenje zagađenja ispušnim plinovima i bukom, tu je i ušteda na operativnim troškovima, što je danas vrlo važno.„ – naglašava gradonačelnik Čakovca, Stjepan Kovač.

Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša, u odvojeno sakupljenim količinama otpada u Čakovcu najveći udio u 2013. godini činio je biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova – 56%, zatim ambalažni otpad – 44%. U ambalažnom otpadu najviše je bilo otpadne ambalaže od papira i kartona, zatim otpadna ambalaža od plastike, te staklena ambalaža. Gotovo sva količina odvojeno sakupljanog komunalnog otpada upućena je na oporabu, a Međimurska županija vodeća je županija po postotku komunalnog otpada koji se upućuje na oporabu.

„Nakon dugotrajne pripreme i postupka nabave, prva dva vozila na hibridni pogon od danas će biti dio ČAKOM-ovog voznog parka. To je za našu tvrtku vrlo važno, jer time potvrđujemo da vodimo računa o zaštiti okoliša. Već za otprilike mjesec dana stiže još jedno vozilo – navlakač, koji će dodatno smanjiti operativne troškove“ – naglasila je Snježana Tkalčec Avirović, direktorica GKP Čakom.

Tekst preuzet iz službenog priopćenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Slika preuzeta s portala emedjimurje.hr.