Fond sufinancirao nabavu hibridnih kamiona Čakom-u

U gradskom komunalnom poduzeću Čakom je 7. srpnja 2014. godine svečano održana primopredaja ključeva hibridnih kamiona koje je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Točnije, riječ je o sufinanciranju nabave dva kamiona, podizača kontejnera čija je vrijednost oko 850 tisuća kuna, od čega je Fond za zaštitu okoliša sufinancirao 40% troškova. Radi se o kamionima na hibridni pogon, koji pri malim brzinama i nižim opterećenjima za pogon koriste elektromotor. Na taj način osim uštede goriva, smanjuje se i emisija ispušnih plinova. Ovo su prva takva vozila u Hrvatskoj isporučena nekoj komunalnoj tvrtki.

„Inzistiramo na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom jer je to gospodarsko pitanje i pitanje kvalitete života. Grad Čakovec je prepoznao upravu tu važnost odgovornog gospodarenja otpadom i između ostalog uspješan je primjer primjene primarne selekcije koju ovih dana neki nazivaju neprovedivom. Čakovec je pokazao da je zakon itekako moguće provoditi ukoliko postoji ozbiljna namjera s obzirom da su svojim građanima od 2012. omogućili odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, a koriste i čipove za označavanje kanti te na taj način naplaćuju uslugu svojim korisnicima. Osim odgovornog gospodarenja otpadom Čakovec brine i o zaštiti zraka što pokazuje i nabavkom hibridnih kamiona.“ – istaknuo je ministar Zmajlović na svečanoj primopredaji ključeva hibridnih kamiona u GKP Čakom.

„Fond je na raspolaganju gradovima i općinama za financijsku i stručnu pomoć za projekte u uspostavi sustava gospodarenja otpadom i za ostale projekte zaštite okoliša. Drago mi je da sve više njih prepoznaje da se ti projekti mogu i trebaju nadopunjavati. Ovo je jedan od takvih primjera gdje se uz brigu o gospodarenju otpadom pažnja posvećuje i zaštiti zraka. Uz nabavu hibridnih kamiona komunalnoj tvrtki Čakom Fond je odobrio sufinanciranje projekta poput eko vožnje ili pregradnje vozila na plin koji tek trebaju započeti, a zajedno će doprinijeti boljoj kvaliteti zraka.„ – istaknuo je Sven Mueller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad Čakovec zajedno s komunalnim poduzećem Čakom godinama uspješno gospodari otpadom. Građanima je osigurano odvojeno prikupljanje i odvoženje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada koji se odvojeno prikuplja od 2012. godine. Također omogućeno je i odvojeno prikupljanje na kućnom pragu za papir, plastiku, staklo, metale, višeslojnu ambalažu – tetrapak, tonere, baterije, automobilske gume. Provodi se edukativno informiranje o novostima u gospodarenju otpadom putem edukacijskih letaka, radionica u školama i vrtićima. Osiguran je odvoz glomaznog otpada putem kupona na kojem korisnici na kuponu zaokruže vrstu i količinu otpada koju žele da im se odveze i jedan od ponuđenih termina odvoza.

„Čakovec je danas jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji niz godina ima riješen problem zbrinjavanja otpada, u kojem građani sami selektiraju otpad te koji stalno ulaže u unaprjeđenje usluge. Vjerujem da su ovi kamioni prvi u budućem ekološkom Čakomovom voznom parku te da će za nekoliko godina većina radnih vozila biti na ekološki prihvatljiv pogon. Osim direktnih utjecaja na smanjenje zagađenja ispušnim plinovima i bukom, tu je i ušteda na operativnim troškovima, što je danas vrlo važno.„ – naglašava gradonačelnik Čakovca, Stjepan Kovač.

Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša, u odvojeno sakupljenim količinama otpada u Čakovcu najveći udio u 2013. godini činio je biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova – 56%, zatim ambalažni otpad – 44%. U ambalažnom otpadu najviše je bilo otpadne ambalaže od papira i kartona, zatim otpadna ambalaža od plastike, te staklena ambalaža. Gotovo sva količina odvojeno sakupljanog komunalnog otpada upućena je na oporabu, a Međimurska županija vodeća je županija po postotku komunalnog otpada koji se upućuje na oporabu.

„Nakon dugotrajne pripreme i postupka nabave, prva dva vozila na hibridni pogon od danas će biti dio ČAKOM-ovog voznog parka. To je za našu tvrtku vrlo važno, jer time potvrđujemo da vodimo računa o zaštiti okoliša. Već za otprilike mjesec dana stiže još jedno vozilo – navlakač, koji će dodatno smanjiti operativne troškove“ – naglasila je Snježana Tkalčec Avirović, direktorica GKP Čakom.

Tekst preuzet iz službenog priopćenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Slika preuzeta s portala emedjimurje.hr.