Javni poziv FZOEU za energetski učinkovitu i ekološku javnu i vanjsku rasvjetu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi javni poziv kojim će se odabranim prijaviteljima sufinancirati izgradnja novih instalacija javne i vanjske rasvjete te rekonstrukcija postojećih sustava javne i vanjske rasvjete što uključuje potrebitu nadopunu postojećih sustava rasvjete.

Pravo na sredstva Fonda po ovom javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici koji u vlasništvu imaju sustav javne ili vanjske rasvjete.

Sredstva Fonda će se dodjeljivati u iznosu od 40% do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja odnosno do maksimalno 1.400.000,00 kuna po ponudi. Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava.

Sredstva Fonda isplaćivat će se za opravdane troškove vrijednosti projekta nastale nakon objave ovog Javnog poziva u “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fonda.

Ponuditelji na ovaj Javni poziv mogu dostaviti najviše dvije ponude.

Javni poziv i svu dodatnu potrebnu dokumentaciju možete naći na sljedećem linku ili u dokumentima nakon ovog članka.