Natječaji

Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovim

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je  28. listopada 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 25.000.000,00 kuna. Predmet ovog Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) [..]

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova”

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“. Korisnici po ovom Javnom pozivu su gradovi i općine. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 8.000.000,00 kuna. Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po podnositelju. Prijavljeni [..]

Javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 15. listopada 2020. godine objavilo drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim [..]

Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 12. listopada 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 30.000.000,00 kuna. Predmet ovog Poziva je sufinanciranje projekata izgradnje i/modernizacije prometnih sustava putem sljedećih mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom: – [..]

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz) 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 28. rujna 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz) 2020. Predmet ovog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz) je sufinanciranje kupnje novih [..]

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 2020. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom pozivu iznose 7.000.000,00 kn. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim [..]

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 7. rujna 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 30.000.000,00 kuna. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima za postavljanje [..]

Bespovratnih 19 milijuna eura za inovacije iz programa Business Development and Innovation Croatia

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia financiranim iz norveškog financijskog mehanizma za programsko razdoblje 2014. – 2021. Ukupan iznos raspoloživih sredstva unutar natječaja je 19.064.148 eura, kojim će se hrvatskim tvrtkama sufinancirati projekti iz područja inovacija zelene industrije i plavog rasta (Green Industry Innovation i Blue Growth), koja su definirana kao glavna fokus [..]

PRIVREMENO ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020.

OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 23.10.2020. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2. srpnja 2020. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. „Za obnovljive izvore energije po ovom pozivu osigurali smo 10 milijuna kuna. Iako [..]

ZATVOREN – Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

OBAVIJEST O ZATVARANJU Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila + POPIS fizičkih osoba kojima je odobreno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila 30.9.2020. OBAVIJEST o tijeku provedbe javnih poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila 13.8.2020. OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima Fond za [..]

  • Kontakt

    Adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
    Tel: +385 (0)40 395 559
    E-mail: info@menea.hr

    Regionalni partneri

Izdvojeni projekti

Izdvojeni natječaji

Menea Josipa Bana Jelačića 22 +385 40 39 55 59 info@menea.hr OIB: 78619083316 PBZ: HR10 2340 0091 1160 3471 3