Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova višestambenih zgrada’

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:

  • GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade
  • GRUPA 2 – Horizontalne mjere

 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

  • za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.
  • za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

  • GRUPA 1 – u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)  ili  upravitelj zgrade
  • GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: ee.stambene@mgipu.hr.

Bespovratna sredstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dodjeljuje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 17.10.2016. do 16.1.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika.

Sažetak:

Opći cilj: Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora.

Specifični cilj: Doprinijeti ostvarenju ciljeva i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti. Procjenjuje se da će tijekom programskog razdoblja 2014.-2020. oko 10 000 kućanstava (uključujući oko 7000 kućanstva u sklopu višestambenih zgrada koji su predmet ovog Poziva i oko 3000 kućanstva u obiteljskim kućama) imati koristi od poboljšanog gospodarenja energijom i potrošnjom. U području obnovljivih izvora energije postoji značajni potencijal fokusiran na upotrebu biomase, solarne energije i dizalica topline. Taj potencijal će biti postavljen za cilj kroz integrirani pristup, tj. tako da sustavi za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe određenih stambenih zgrada primjene uz mjere energetske učinkovitosti, prvenstveno u svrhe proizvodnje energije za potrebe grijanja/hlađenja.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 90 kalendarskih dana, u ukupnom raspoloživom iznosu od 152.000.000,00 kuna. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 10.000.000,00 kuna.

Više o Pozivu kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE kao i u dokumentima ispod ovog članka.