ZATVOREN – Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

OBAVIJEST O ZATVARANJU Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila + POPIS fizičkih osoba kojima je odobreno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila 30.9.2020.


OBAVIJEST o tijeku provedbe javnih poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila 13.8.2020.


OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 2. srpnja 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2020. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 22.000.000,00 kn.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti fizičke osobe-građani, ako ostvaruju uvjete propisane člankom II. Poziva

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila:

  1. električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 (sufinanciranje do 20.000,00 kuna),
  2. električnih vozila kategorije M1 (sufinanciranje do 40.000,00 kuna),
  3. vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1 (sufinanciranje do 70.000,00 kuna)
  4. vozila na vodik kategorije M1 (sufinanciranje do 70.000,00 kuna)

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova.

Za vrijeme trajanja Poziva podnositelji mogu dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje kupnje jednog novog vozila.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Pozivu su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije na dan objave ovog Poziva 2. srpnja 2020. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA NA POZIV

Prijavitelji mogu započeti s popunjavanjem prijava objavom Poziva dana 2. srpnja 2020. godine u 9:00 sati.

Slanje prijava na Poziv počinje dana 13. srpnja 2020. godine u 9:00 sati, a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda: Obavijest o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Podnositelj dostavlja prijavu sa svom obveznom dokumentacijom  isključivo putem učitavanja u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda, u opsegu i formatima kako je detaljno  obrazloženo u točki V. Javnog poziva.

Cijeli tekst Javnog poziva nalazi se u dokumentima ovog članka.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost