ZATVOREN javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima 2020.+ POPIS fizičkih osoba kojima je odobreno sufinanciranje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  je 2. srpnja 2020. godine objavio na svojim mrežnim stranicama Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020. Zaprimanje po predmetnom pozivu započelo je 13. srpnja 2020. godine u 9:00 sati. Točkom III poziva navedeno je da će se sredstva donacije Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31.12.2020. godine), ovismo o tome koji uvjet prije nastupi te da će Fond  putem svoje mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena.

Sukladno navedenom, Fond obavještava sve zainteresirane podnositelje kako su temeljem prijava za sufinanciranje zaprimljenih u Fond do 13. srpnja 2020. godine do vremena 9:00:53.386 sati raspoloživa sredstva Fonda po ovom pozivu iskorištena te se isti smatra zatvorenim.

Podnositeljima koji su unutar navedenog vremena dostavili Fondu prijave s potpunom i sukladnom dokumentacijom prema uvjetima poziva dostavlja se odluka o dodjeli sredstava i ugovor o sufinanciranju, a podnositeljima koji su dostavili prijave s nepotpunom ili nesukladnom dokumentacijom, dostavlja se pisano priopćenje s razlozima neprihvaćanja prijava za sufinanciranje. S obzirom na to da je samo unutar navedenog razdoblja zaprimljeno preko 500 prijava, Fond je u proteklom razdoblju analizirano iste te završio obradu sukladno uvjetima poziva.

Imajući u vidu navedeno, sve prijave i dopune prijava za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog vremena neće se razmatrati.

Fond je objavio POPIS fizičkih osoba kojima je odobreno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u 2020. godini.

Popis se nalazi u dokumentima ovog članka.

Preuzeto sa službenih stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.