___________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Közös tervezés és kommunikációs stratégia

A projektpartnerek közös tervezési és kommunikációs stratégiát dolgoztak ki a nyilvánosság és a célcsoportok tájékoztatása, valamint a projekt sikeres megtervezése, láthatósága és megvalósítása érdekében.

CO-EMEP_kozos tervezes es kommunikacios strategia

 

2. A már meglévő helyi, regionális és nemzeti jogszabályok és stratégiai dokumentumok elemzése

A projektpartnerek elkészítették a már meglévő helyi, regionális és nemzeti jogszabályok, valamint stratégiai dokumentumok elemzését a határ mindkét oldalán. Az elkészült dokumentumok átfogó képet nyújtanak az energiaszektor helyi, regionális és nemzeti szintű tervezési és irányítási tevékenységeiről.

CO-EMEP_A rendeletek elemzése_MENEA_végső

CO-EMEP_szabályozási elemzés_ZMO_végső

 

3. Energiaszegénység definíciója a horvát-magyar határmenti térségre vonatkozóan

A CO-EMEP projekt partnersége és az energiahatékonyság területén tevékenykedő szakemberek közös munkájának eredményeként meghatározásra került az energiaszegénység definíciója a határmenti térségre nézve. A fogalom kidolgozásának menetét az „Energiaszegénység definíciója a horvát-magyar határmenti térségre vonatkozóan” c. dokumentum tartalmazza, és fejti ki több fejezeten keresztül. Első lépésben a projektpartnerek elemezték a két ország energetikával és energiaszegénységgel kapcsolatos jogszabályait, illetve szociális jóléti rendszerét, így átfogó képet kaphattak az energiaszegénység csökkentését megcélzó, már meglévő intézkedésekről. Ezt követően összesen hat munkacsoport találkozó került lebonyolításra, melyek célja a releváns szakemberek közti együttműködés kialakítása volt az energiaszegénység definíciójának és fogalmi kritériumainak meghatározása érdekében. A munkacsoport találkozók következtetései és eredményei, valamint a partnerség ismeretei alapján sikeresen meghatározásra került az energiaszegénység definíciója a határmenti térségre nézve.

Energiaszegénység definíciója a horvát-magyar határmenti térségre vonatkozóan

 

4. Iránymutatás helyi és térségi önkormányzatoknak az energiaszegénység enyhítésének tervezéséhez

A CO-EMEP projekt keretében iránymutatások kerültek kidolgozásra a helyi és térségi önkormányzatok számára az energiaszegénység enyhítése érdekében. Ezen iránymutatások fő célja a helyi és térségi önkormányzatok támogatása és segítése azzal kapcsolatosan, hogy hogyan foglalják bele az energiaszegénység csökkentését a jövőbeni terveikbe és stratégiai dokumentumaikba.

Iránymutatás helyi és térségi önkormányzatoknak az energiaszegénység enyhítésének tervezéséhez

 

5. Pályázati felhívás családi ház tulajdonosok vagy tulajdonostársak részére

A CO-EMEP projekt keretein belül 2021. május 27-én megjelent egy pályázati felhívás, amelyre energiaszegény háztartások adhatták be jelentkezéseiket abból a célból, hogy az energiaszegénység kockázatát/vagy az energiaszegénység jelenlegi helyzetét felmérjék otthonaikban. Összesen 10 háztartás került kiválasztásra (5 Muraköz megyében és 5 Zala megyében), ahol energia auditok és energetikai mérések történnek (termográfiai mérések, blower door teszt és U-érték mérés) az ősz során. Ezek eredményeképpen az érintett háztartások energetikai tanúsítványt, illetve konkrét iránymutatásokat kapnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan növeljék az energiahatékonyságot otthonukban.

Pályázati felhívás családi ház tulajdonosok vagy tulajdonostársak részére

Pontozási rendszer

 

6. Iránymutatások a háztartások energiahatékonyságának növelésére 

 

7. A családi házak energetikai felújításának finanszírozásához szükséges pénzügyi mechanizmusok elemzése 

 

8. A határokon átnyúló térség energiahatékonyságának növelésére rendelkezésre álló technológiai megoldások elemzése 

 

9. A családi házak energetikai vizsgálata és alapvető építési jellemzőinek mérése

 

10. Részletes tervek a háztartások energiahatékonyságának növelésére

 

11. Projekt szórólap

A CO-EMEP projekt keretein belül elkészült és megjelent a projekt hivatalos szórólapja. A szórólap betekintést nyújt a projekt hátterébe, főbb célkitűzéseibe, és várható eredményeibe. Tartalmazza továbbá a projekttel kapcsolatos általános információkat, például a projektpartnerek nevét, a projekt futamidejét, és természetesen a projekthez tartozó weboldalak linkjét is.

A szórólap szerves részét képezi a projektben már elkészített promóciós anyagoknak. Tekintse meg a CO-EMEP projekt magyar nyelvű változatát ITT.

________________________________________________________________________________________________________________________