______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Közös tervezés és kommunikációs stratégia

A projektpartnerek közös tervezési és kommunikációs stratégiát dolgoztak ki a nyilvánosság és a célcsoportok tájékoztatása, valamint a projekt sikeres megtervezése, láthatósága és megvalósítása érdekében.

CO-EMEP_kozos tervezes es kommunikacios strategia

 

2. A már meglévő helyi, regionális és nemzeti jogszabályok és stratégiai dokumentumok elemzése

A projektpartnerek elkészítették a már meglévő helyi, regionális és nemzeti jogszabályok, valamint stratégiai dokumentumok elemzését a határ mindkét oldalán. Az elkészült dokumentumok átfogó képet nyújtanak az energiaszektor helyi, regionális és nemzeti szintű tervezési és irányítási tevékenységeiről.

CO-EMEP_A rendeletek elemzése_MENEA_végső

CO-EMEP_szabályozási elemzés_ZMO_végső

 

3. Energiaszegénység definíciója a horvát-magyar határmenti térségre vonatkozóan

A CO-EMEP projekt partnersége és az energiahatékonyság területén tevékenykedő szakemberek közös munkájának eredményeként meghatározásra került az energiaszegénység definíciója a határmenti térségre nézve. A fogalom kidolgozásának menetét az „Energiaszegénység definíciója a horvát-magyar határmenti térségre vonatkozóan” c. dokumentum tartalmazza, és fejti ki több fejezeten keresztül. Első lépésben a projektpartnerek elemezték a két ország energetikával és energiaszegénységgel kapcsolatos jogszabályait, illetve szociális jóléti rendszerét, így átfogó képet kaphattak az energiaszegénység csökkentését megcélzó, már meglévő intézkedésekről. Ezt követően összesen hat munkacsoport találkozó került lebonyolításra, melyek célja a releváns szakemberek közti együttműködés kialakítása volt az energiaszegénység definíciójának és fogalmi kritériumainak meghatározása érdekében. A munkacsoport találkozók következtetései és eredményei, valamint a partnerség ismeretei alapján sikeresen meghatározásra került az energiaszegénység definíciója a határmenti térségre nézve.

Energiaszegénység definíciója a horvát-magyar határmenti térségre vonatkozóan

 

4. Iránymutatás helyi és térségi önkormányzatoknak az energiaszegénység enyhítésének tervezéséhez

A CO-EMEP projekt keretében iránymutatások kerültek kidolgozásra a helyi és térségi önkormányzatok számára az energiaszegénység enyhítése érdekében. Ezen iránymutatások fő célja a helyi és térségi önkormányzatok támogatása és segítése azzal kapcsolatosan, hogy hogyan foglalják bele az energiaszegénység csökkentését a jövőbeni terveikbe és stratégiai dokumentumaikba.

Iránymutatás helyi és térségi önkormányzatoknak az energiaszegénység enyhítésének tervezéséhez

 

5. Pályázati felhívás családi ház tulajdonosok vagy tulajdonostársak részére

A CO-EMEP projekt keretein belül 2021. május 27-én megjelent egy pályázati felhívás, amelyre energiaszegény háztartások adhatták be jelentkezéseiket abból a célból, hogy az energiaszegénység kockázatát/vagy az energiaszegénység jelenlegi helyzetét felmérjék otthonaikban. Összesen 10 háztartás került kiválasztásra (5 Muraköz megyében és 5 Zala megyében), ahol energia auditok és energetikai mérések történnek (termográfiai mérések, blower door teszt és U-érték mérés) az ősz során. Ezek eredményeképpen az érintett háztartások energetikai tanúsítványt, illetve konkrét iránymutatásokat kapnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan növeljék az energiahatékonyságot otthonukban.

Pályázati felhívás családi ház tulajdonosok vagy tulajdonostársak részére

Pontozási rendszer

 

6. Iránymutatások az energiahatékonyság növelésére az energiaszegénységgel küzdő háztartások számára

Az energiaszegénységet az alacsony jövedelem, a gyenge hőhatékonyság és a magas energiaköltségek kombinációja okozza. A lakhatási és munkakörnyezet nem megfelelő komfort és higiéniai körülményei, mint például a nem ideális beltéri hőmérséklet, a levegőminőség, továbbá a káros vegyszerek és anyagoknak való kitettség, hozzájárulnak az alacsonyabb termelékenységhez, az egészségügyi problémákhoz és a magasabb halálozáshoz. A háztartásoknak számos lehetőségük van arra, hogy fogyasztási szokásaik megváltoztatásával energiát takarítsanak meg. Mivel a szokásainkon nem könnyű változtatni, egyértelműen az emelkedő energiaköltségek vannak a legnagyobb hatással az energiafogyasztásra. E problémát felismerve a projektpartnerek kidolgoztak egy dokumentumot “Iránymutatások az energiahatékonyság növelésére az energiaszegénységgel küzdő háztartások számára” címmel.

Iránymutatások az energiahatékonyság növelésére az energiaszegénységgel küzdő háztartások számára

 

7. Aktuális pályázati és támogatási lehetőségek vizsgálata a háztartások energetikai korszerűsítéséhez a határmenti térségben

A háztartások energetikai korszerűsítésének támogatására többféle lehetőség is van a határmenti térségben. Ezek közé tartoznak többek között a kormányok támogatási intézkedései révén nyújtott lakáshitel-támogatási programok, a fiatalok térségükben maradását ösztönözni kívánó helyi önkormányzatok által közzétett pályázatok, valamint a kereskedelmi bankok által nyújtott hitelek – “zöld hitelek”. „Az aktuális pályázati és támogatási lehetőségek vizsgálata a háztartások energetikai korszerűsítéséhez a határmenti térségben” című dokumentum keretében a projektpartnerek részletesen elemezték a határ mindkét oldalán a családi házak energetikai korszerűsítését megcélzó pályázati és támogatási forrásokat.

Aktuális pályázati és támogatási lehetőségek vizsgálata a háztartások energetikai korszerűsítéséhez a határmenti térségben

 

8. Az energiahatékonyság növelését megcélzó műszaki megoldások elemzése a határmenti térségben

Az épületek energiahatékonysága az építési és rekonstrukciós szakaszban egyre fontosabbá válik, és magában foglalja az ökodizájn megvalósítását, az épület tájolását, a zöld növényrendszerek kialakítását, az árnyékolás használatát, a természetes megvilágítás és a szellőzőrendszer tervezését stb. A modern építésügyi előírások meghatározzák az épületgépészeti rendszerekkel szemben támasztott követelményeket, és az épületburkolat hőtechnikai teljesítményének határértékeit, amelyek a műszaki és gazdasági feltételek szempontjából is meghatározzák a legoptimálisabb energiafelhasználást. A projektpartnerek ezen dokumentumot azért dolgozták ki, hogy javaslatot tegyenek a lakóépületek energiahatékonyságának növelését célzó lehetséges műszaki megoldásokra.

Az energiahatékonyság növelését megcélzó műszaki megoldások elemzése a határmenti térségben

 

9. Energetikai auditok és általános épületgépészeti jellemzők mérése a határmenti családi házaknál

A pilot tevékenységek részeként energetikai auditokat hajtottak végre, energetikai tanúsítványokat állítottak ki, és a családi házak általános épületgépészeti jellemzőinek mérését (hőkamerás felvételek, Blower door vizsgálat és U-érték mérés) is elvégezték összesen 10 kiválasztott háztartásban Muraköz (5) és Zala megyében (5).

Mivel ezen dokumentumok tartalmazzák a kiválasztott családi házak tulajdonosainak személyes adatait, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos részletes információkat, az általános adatvédelmi rendelet – (EU) 2016/679 rendelet – értelmében ezek nem hozhatók nyilvánosságra.

 

10. Részletes terv a háztartások energiahatékonyságának növelésére

A végrehajtott energetikai auditok, a kidolgozott energetikai tanúsítványok és az általános épületgépészeti jellemzők mérési eredményei alapján részletes tervek kerültek kidolgozásra az energiahatékonyság növelésére összesen 10 családi ház esetében Muraköz és Zala megyében. A tervek az energetikai auditok eredményein és az alapvető épületgépészeti jellemzők mérésein kívül tartalmazzák még az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését célzó intézkedéseket, javasolt műszaki megoldásokat és finanszírozási lehetőségeket.

Mivel ezen dokumentumok tartalmazzák a kiválasztott családi házak tulajdonosainak személyes adatait, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos részletes információkat, az általános adatvédelmi rendelet – (EU) 2016/679 rendelet – értelmében ezek nem hozhatók nyilvánosságra.

 

11. Projekt szórólap

A CO-EMEP projekt keretein belül elkészült és megjelent a projekt hivatalos szórólapja. A szórólap betekintést nyújt a projekt hátterébe, főbb célkitűzéseibe, és várható eredményeibe. Tartalmazza továbbá a projekttel kapcsolatos általános információkat, például a projektpartnerek nevét, a projekt futamidejét, és természetesen a projekthez tartozó weboldalak linkjét is.

A szórólap szerves részét képezi a projektben már elkészített promóciós anyagoknak. Tekintse meg a CO-EMEP projekt magyar nyelvű változatát ITT.

________________________________________________________________________________________________________________________