_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferenciák

Nyitókonferencia – 2020. 08. 13.

 A CO-EMEP projekt nyitókonferenciájára 2020. augusztus 13-án, 11 órakor került sor a Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. megrendezésében. Az esemény Csáktornyán, a Muraközi Technológiai és Innovációs Központ (MTIK) multimédia termében (cím: 40 000 Csáktornya, Bana Josipa Jelačića 22B) zajlott. A konferenciával hivatalosan is elindult a projekt megvalósítása. Az eseményen harminc személy vett részt, és a kétórás konferencia során a projekt csapattagok többek között bemutatták a CO-EMEP projektet, a projekt futamideje alatt megvalósuló tevékenységeket, valamint a várható eredményeket.

A konferenciát Josip Grivec, Muraköz megye helyettes prefektusa nyitotta meg, majd Maja Bratko, a Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. vezető projektmenedzsere mutatta be a horvát partnert. A Zala Megyei Önkormányzat felépítését és tevékenységeit Kárpáti Veronika ismertette, majd a projektet és a megvalósítandó tevékenységeket Danijela Vrtarić, az Ügynökség projektelőkészítésért, végrehajtásért és felügyeletért felelős szakértő munkatársa mutatta be.

 

Zárókonferencia Lentiben – 2022.02.24.

A Zala Megyei Önkormányzat 2022. február 24-én rendezte meg a CO-EMEP projekt  (A magyar-horvát határmenti terület energiaszegénységének csökkentése és a hatékonyabb energiamenedzsment érdekében együttműködés kialakítása) zárókonferenciáját, amelyre a lenti Thermal Hotel Balance-ban került sor.

Az eseményt a partnerszervezetek képviseletében Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és Alen Višnjić, a Muraközi Energetikai Ügynökség igazgatója nyitotta meg. Ezt követően Danijela Vrtarić projektmenedzser mutatta be a projektet, a projekttevékenységeket, valamint a projekt célkitűzéseit.

A következőkben Heves Gábor az energiaszegénységgel kapcsolatos aktuális kérdéseket ismertette, majd Bojan Milovanović, a Zágrábi Egyetem Építőmérnöki Karának adjunktusa pedig a családi házak általános épületgépészeti méréseit mutatta be, amelyeket a CO-EMEP projekt pilot tevékenységei keretében hajtottak végre.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektpartner találkozók

Első partnertalálkozó – 2020. 08. 13.

A CO-EMEP projekt nyitókonferenciája után még aznap lezajlott az első partnertalálkozó is, amelyet szintén a Muraközi Energetikai Ügynökség szervezett meg. A találkozó fő témája az A3-as tevékenység megbeszélése volt. Ez magában foglalta az energiaszegénység fogalmának meghatározását és az energiaszegénység csökkentésével kapcsolatos útmutatók kidolgozását. Ez a tevékenység kiindulópontként szolgál a projekten belüli egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához. A tevékenység fő eredményeként megszületik az energiaszegénység fogalma a határmenti térségre nézve, és iránymutatások kerülnek kidolgozásra az energiaszegénység csökkentéséhez a helyi és regionális tervezők számára.

Ezen kívül a partnerek megállapodtak abban, hogy a CO-EMEP projekttel és annak eredményeivel kapcsolatban tájékoztatás és népszerűsítés céljából több cikket is megjelentetnek a helyi újságokban, illetve a Muraközi Energetikai Ügynökség két TV felvételt is készít a helyi tévécsatornának. Ezen túlmenően a projektpartnerek elkészítenek egy szórólapot a projektről, és a hivatalos weboldalukon feltűntetik a projekt megvalósításához szükséges összes információt.

 

Második partnertalálkozó – 2021. 02. 03.

2021. február 3-án került megrendezésre a CO-EMEP projekt második partnertalálkozója. A COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt az eseményt online keretek között, a Zoom platformon tartották meg. A Muraközi Energetikai Ügynökség prezenálta az elvégzett szakmai tevékenységeket, illetve az év végéig megvalósítandó feladatokat.

A találkozó során áttekintésre kerültek az általános projektmenedzsmenttel, a promócióval és a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységek, valamint a különféle szakmai tevékenységek. Az utóbbihoz sorolható az energiaszegénység fogalmának meghatározása és útmutatók kidolgozása az energiaszegénység csökkentésének érdekében, a tematikus workshopok és információs napok megrendezése, továbbá az online energiagazdálkodási eszköz kifejlesztése.

 A találkozó rendkívül eredményes volt, hiszen a projektpartnerek sikeresen áttekintették a következő hónapokban megvalósuló közös tevékenységeket.

 

Harmadik partnertalálkozó – 2021. 05. 26.

2021. május 26-án került sor a CO-EMEP projekt harmadik partnertalálkozójára, amelyet a Zala Megyei Önkormányzat szervezett meg Lentiben, a lentiszombathelyi városrészben. A résztvevők megvitatták a projekttel kapcsolatos szakmai témákat, aktuális tevékenységeket, illetve a várható eredményeket. Továbbá Lenti polgármestere, Horváth László is csatlakozott az eseményhez, és egy izgalmas előadás keretein belül bemutatta a városban zajló jelenlegi fejlesztést, amelynek célja egy geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti 10 közintézményében. Kihangsúlyozta továbbá, hogy hatalmas lehetőség rejlik a geotermikus energia további, jövőbeni felhasználásában.

Ezt követően a résztvevők ellátogattak a szintén Lentiszombathelyen található energiaudvarra, amely néhány évvel ezelőtt, az Interreg Central Europe program által finanszírozott RURES című közös transznacionális projektben került kialakításra.

 

Negyedik partnertalálkozó – 2021. 11. 26.

2021. november 26-án Zalaegerszegen került sor a Zala Megyei Önkormányzat által szervezett negyedik és egyben utolsó projektpartner találkozóra. A szakmai részekkel kapcsolatban megvitatták a projekttevékenységeket és várható eredményeket, majd ezt követően a projektpartnereknek lehetőségük volt a zalaegerszegi szennyvíztisztító telep megtekintésére is.

Az esemény során a partnerek átbeszélték a 2022. február 28-ával záruló projekt még fennmaradó tevékenységeit és kötelezettségeit. Végezetül megállapítást nyert, hogy a projekt a határidők betartásával és a partnerek szoros együttműködésével zajlik.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Munkacsoport ülésein

Első munkacsoport találkozó Csáktornyán – 2020. 10. 20.

A Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. a CO-EMEP projekt keretében 2020. október 20-án szervezte meg az első munkacsoport találkozóját. Az eseményen részt vett az Ügynökség igazgatója és szakértői munkatársai, a Muraközi Szociális Munkások Egyesületének képviselői és az Északi Regionális Energia Ügynökség igazgatója, Ivan Šimić.

A résztvevőket Alen Višnjić, a Muraközi Energetikai Ügynökség igazgatója mutatta be. Ezt követően Danijela Vrtarić, az Ügynökség projektelőkészítésért, végrehajtásért és felügyeletért felelős szakértő munkatársa röviden ismertette a projektet, annak céljait, főbb tevékenységeit és várható eredményeit. Ezután a résztvevők eszmecserét folytattak az energiaszegénység problémájáról, tisztázták a szegénység és az energiaszegénység közti különbségeket, megtárgyalták az energiaszegénység fogalmi meghatározásának kritériumait, és tájékoztatták a projektcsoport tagjait azokról az adatokról, amelyek az energiaszegénység meghatározásához szükségesek lesznek.

 

Második munkacsoport találkozó  Zalaegerszeg – 2020. 10. 30.

Zala megye Önkormányzat 2020. október 30-án szervezte meg a munkacsoport második ülését. A rendezvényt Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Szavaival megerősítette, hogy a projekt célja kiemelt szerepet kap a kormány aktuális fejlesztési döntéseiben, és a mindennapi döntésekben. Alelnök úr köszöntőjét követően került sor a szakmai program megvalósítására.

1.) Előadás: CO-EMEP projekt bemutatása: célok, tevékenységek, eredmények: Az előadás átfogó képet adott a CO-EMEP projektről: a megvalósítás időszakáról, célokról, a projekt költségvetéséről, a partnerekről, a projekt célcsoportjairól, a tervezett tevékenységekről
2.) Előadás: Energiaszegénység problémájának ismertetése: Statisztikai adatok támasztják alá az energiaszegény háztartások volumenének növekedését – azoknak a háztartások számának emelkedését, akik nem képesek megfizetni az alapvető energiaszolgáltatásokat (fűtés, hűtés, világítás, mobilitás és áramellátás). Azaz nem tudnak megfelelő életszínvonalat elérni az alacsony jövedelem, a magas energiafelhasználás és az alacsony energiahatékonyság miatt. Az előadás rámutatott és tudatosította a résztvevőkben a szociális segély és az energiahatékonysági beruházások céljai és eszközei közötti különbségeket. Míg a szociális segély eszköz amellett, hogy az államnak nagyobb kiadás, a lakosoknak viszont relatíve kevés bevétel a helyzetük javítására – CO2 kibocsátás változatlan marad, rövid- és hosszútávon az energiaszegénység helyzetén nem változtat. Energiahatékonysági beruházások ezzel szemben a probléma eredetére nyújtanak megoldást és a gazdasági problémák mellett környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével is hatékonyak, eredményesek.
3.) Előadás: Egyablakos energetikai felújítás – renoHUb projekt bemutatása: Az előadás célja a renoHUb projekt ismertetése a résztvevőkkel. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a magyar háztartások energiaellátásának jelentős mértékű átalakításához, fenntarthatóbbá tételéhez. Ezen cél elérését egy „egyablakos” rendszeren alapuló Renovation HUb modell kidolgozása fogja támogatni, melynek segítségével a házak felújítása során felmerülő energetikai, műszaki, jogi, pénzügyi kérdésekre egy ablaknál lehet majd választ kapni. A projekt keretein belül feltérképezésre kerül az összes olyan nem pénzügyi akadály, amely nehézséget okozhat a folyamat végrehajtása során. Az előadások után lehetőséget biztosítottunk a felmerült kérdésekre, megvitatására.

 

Harmadik munkacsoport találkozó a horvátországi Csáktornyán – 2021. 02. 19.

A CO-EMEP projekt keretében a Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. a harmadik munkacsoport találkozóját 2021. február 19-én rendezte meg a Muraközi Turisztikai Palotában Csáktornyán, a Bana Josipa Jelačića 22E szám alatt. A találkozón a Muraközi Energetikai Ügynökség szakértői mellett az energetika és közigazgatás területéről érkező szakértők vettek részt, valamint a szociális jóléti rendszerben dolgozó szakemberek is jelen voltak. Az esemény során közösen megvitatták az energiaszegénység fogalmát és az energiaszegénység fogalmi meghatározásának kritériumait a már megtartott első találkozó következtetéseiből építkezve. Az energiaszegénység bonyolultsága és az energiaszegénység meghatározásához szükséges kritériumok miatt a munkacsoport tagjai a Muraközi Energetikai Ügynökség szakértőinek azt javasolták, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján alkossák meg az energiaszegénység definícióját és kritériumait.

Ezenkívül a megbeszélés során bemutatták a helyi és regionális tervezőknek készülő útmutatót az energiaszegénység csökkentésére irányuló intézkedések használatáról. Mivel a Muraközi Energetikai Ügynökség csak a dokumentum felépítését mutatta be, megállapodtak abban, hogy a dokumentum tervezetének elkészítése után megküldik azt a munkacsoport tagjainak megtekintésre és észrevételezésre. Ezt követően a dokumentumot a magyar projektpartnerrel és külső szakértőikkel együttműködve véglegesítik.

A projekt egyik fő tevékenységeként nyilvános felhívásban pályázhatnak az energiaszegénységgel érintett családi házak, így e téma is terítékre került a megbeszélés során. Összesen 10 háztartás lesz kiválasztva, ahol energiaauditot és az alapvető épületjellemzők mérését, valamint energiatanúsítványok kidolgozását hajtják végre (5 Muraköz megyében, 5 Zala megyében). A Muraközi Energetikai Ügynökség szakértői bemutatták a pályázati felhívást és az audittal érintett 10 háztartás kiválasztásának kritériumait, amelyekhez a munkacsoport tagjai tudásuk és szakértelmük alapján hozzászólásokat fogalmaztak meg. A szakértők által tett összes észrevételt figyelembe veszik a nyilvános felhívás elkészítésekor és véglegesítésében, amelyet a magyar partnerrel, a Zala Megyei Önkormányzattal együttműködve hoznak létre.

 

Negyedik munkacsoport találkozó a horvátországi Csáktornyán – 2021. 05. 11.

A Muraközi Energetikai Ügynökség 2021. május 11-én, kedden, Csáktornyán tartotta az utolsó munkacsoport találkozóját. Az ügynökség szakértői mellett a találkozón más érintett intézmények képviselői is részt vettek, közülük valamennyien napi szinten foglalkoznak az energiaszegénység problémájával.

Az eseményen az alábbi témák kerültek megvitatásra: a legutóbbi, 2021 februárjában megtartott találkozó eredményeinek bemutatása; az energiaszegénység csökkentését megcélzó intézmények határon átnyúló hálózatának létrehozása; nyilvános felhívás az energiaszegénységgel küzdő háztartások részére (bevonva őket a pilot tevékenységekbe); és útmutató készítése a helyi és regionális tervezők számára az energiaszegénység csökkentésével kapcsolatosan.

Ezen kívül a találkozó résztvevői megvitatták azokat a kihívásokat és akadályokat, amelyekkel a helyi és regionális közintézmények dolgozói nap mint nap szembesülnek, valamint szó esett az energiaszegénység  helyi és regionális szintű mérsékléséről is.

 

Ötödik munkacsoport találkozó Zalaegerszegen – 2021. 05. 25.

A Zala Megyei Önkormányzat 2021. május 25-én tartotta meg második munkacsoport találkozóját a CO-EMEP projekt keretében. Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökének köszöntőjét követően az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. képviseletében Musits Róbert ismertette az első munkacsoport találkozó eredményeit. Szakértő kollégája, Heves Gábor előadásában szó esett továbbá az energiaszegénység definícióiról és kritériumairól, illetve a most megjelenő, háztartások számára készített nyilvános pályázati felhívás tartalma is áttekintésre került. Végezetül tájékoztatták a résztvevőket egy horvát-magyar intézményhálózat kiépítéséről is, amely az energiaszegénység csökkentését célozza meg.

 

Hatodik munkacsoport találkozó Zalaegerszegen – 2021. 05. 31.

A Zala Megyei Önkormányzat 2021. május 31-én tartotta meg harmadik, egyben utolsó munkacsoport találkozóját a CO-EMEP projekt keretében. Az esemény Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökének köszöntőjével vette kezdetét, majd az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. szakértői ismertették a második munkacsoport találkozó eredményeit. Ezt követően tájékoztatták a közönséget a háztartások számára készülő pályázati felhívás aktuális állapotáról, valamint szó esett az energiaszegénység csökkentését megcélzó útmutató kidolgozásának lépéseiről is. A találkozó zárásaként a GreenReg nevezetű energiahatékonysággal foglalkozó projekt került bemutatásra, amelynek célja a környezeti kompetenciák növelése a szlovén-magyar határtérség intézményeinél.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Info napok

Első információs nap a CO-EMEP projektben, Lenti – 2021. 10. 07.

A Zala Megyei Önkormányzat információs napot szervezett a CO-EMEP projekt keretében, amely Lenti városban valósult meg 2021. október 7-én. Az eseményre szép számmal érkeztek résztvevők, többet között a horvátországi Csáktornyáról is ellátogatottak a Muraköz Megyei Energetikai Ügynökség munkatársai.

Az eseményt Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, majd köszöntő beszédét követően elsőként Juhász Imre, az MJ Kanizsa Consulting Kft. ügyvezetője ismertette a jelenleg futó energetikai témájú Európai Uniós projekteket (SEPIaM-CC, TOP-pályázatok Nagykanizsán, renoHUb). A következő előadás a napelemes rendszerek telepítéséről, okosotthonok kialakításáról szólt, melyekkel kapcsolatban Ágoston József, a Dodó Elektro Kft. ügyvezetője osztott meg érdekes gondolatokat. Áttekintésre került egy-egy rendszer kivitelezése, a jelenlegi műszaki megoldások, előnyök és hátrányok, valamint a jövőbeli kilátások is. Végezetül Dr. Fehér Balázs beszélt a globális és hazai klíma alakulásáról, a klímastratégiák és SECAP-ok (Fenntartható Klíma- és Akcióterv) fontosságáról.

Az esemény a kérdések megválaszolásával ért véget, amely után kötetlen beszélgetés vette kezdetét.

 

Második információs nap a CO-EMEP projekt keretében, Csáktornya – 2021. 10. 12.

 A Muraköz Megyei Energetikai Ügynökség 2021. október 12-én, kedden 9:30 órai kezdettel információs napot szervezett a Muraközi Technológiai és Innovációs Központban.

A CO-EMEP projekt keretében szervezett rendezvénysorozat legutóbbi eseményének fő célja az volt, hogy növelje az energetika területén tevékenykedő szakemberek, a szociális intézmények, a helyi és regionális önkormányzatok, illetve a lakosság ismereteit és tudatosságát az energiaszegénység problémájáról, valamint az enyhítését megcélzó lehetséges intézkedésekről és annak fontosságáról.

A határon átnyúló információs napon mintegy 30-an vettek részt. Az eseményen a közönségnek lehetősége nyílt többet megtudni a CO-EMEP projektről, az energiaszegénység problémájáról és az enyhítésére irányuló lehetséges intézkedésekről. Az információs nap végén a CO-EMEP projekt pilot tevékenységei is áttekintésre kerültek, azaz az energetikai auditok lebonyolítása, az energiatanúsítványok kiállítása és a családi házak általános épületgépészeti jellemzőinek mérései Muraköz és Zala megyében.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematikus műhelyek

Első workshop a helyi és regionális tervezők számára, Zalaegerszeg – 2021. 06. 24.

A CO-EMEP projekt keretein belül 2021. június 24-én került sor az első workshop jellegű találkozóra a Zala Megyei Önkormányzat szervezésében. Az esemény a projekt általános bemutatásával vette kezdetét, szó esett a megvalósítás időszakáról, a partnerségről, a költségvetésről, a célokról és a már megvalósított tevékenységekről is.

Ezt követően az energiaszegénység problémájáról hallottak érdekes előadást a részvevők, ahol ismertetésre került az energiaszegénység fogalma, illetve kritériumai is a horvát-magyar határmenti térségre vonatkozóan. Harmadik témaként a megújuló energiaforrások előnyeiről/hátrányairól esett szó, valamint áttekintettünk néhány már megvalósult beruházást és jó gyakorlatot.

A workshop zárásaként a geotermikus energia hasznosításában rejlő lehetőségekről kaphatott átfogó képet a közönség.

 

Második workshop a helyi és regionális tervezők számára – 2021.09.08.

A Muraköz Megyei Energetikai Ügynökség 2021. szeptember 8-án, szerdán a Muraköz Megyei Tudásközpontban “Helyi és regionális tervezés az energiaszegénység vonatkozásában” címmel workshopot szervezett.

A workshop fő célja az volt, hogy tájékoztassa a helyi és regionális önkormányzatokat és más helyi és regionális tervezéssel foglalkozó intézményeket az energiaszegénység problémájáról, az energiaszegénység enyhítésére irányuló lehetséges intézkedésekről, valamint arról, hogy hogyan lehet ezeket beépíteni a jövőbeli stratégiai és tervezési dokumentumokba, mindezt azzal a céllal, hogy növeljék ismereteiket a probléma létezésével és a helyi és regionális szintű megoldásának fontosságával kapcsolatban.

A workshop során négy előadás hangzott el az energiaszegénység témakörében, mely jelenséggel napjainkban egyre többen szembesülnek. Mindjárt az elején röviden bemutatták a CO-EMEP projektet, annak tevékenységeit, céljait és várható eredményeit, valamint a projekt megvalósításából eredő pozitív hatásokat. Ezt követően 2021 májusában nyilvános pályázati felhívást tettek közzé a lakosság – családi házak tulajdonosai vagy társtulajdonosai – számára az energiaszegénység kockázatának és/vagy az energiaszegénység szintjének felmérése céljából. Ennek eredményeképpen 10 családi ház kiválasztására került sor. Ezt követően Slavica Robić, az Északnyugat-Horvátországi Regionális Energiaügynökség igazgatóhelyettese röviden ismertette az energiaszegénység fogalmát. A workshop legvégén bemutatásra kerültek a projekt keretében kidolgozott, az energiaszegénység enyhítését megcélzó iránymutatások a helyi és regionális önkormányzatok számára.

 

Második workshop a CO-EMEP projektben, Lenti – 2021. 07. 21.

A CO-EMEP projekt keretében 2021. július 21-én került sor a 2. workshop lebonyolítására. Az eseményen elsőként Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket, majd a projekt általános bemutatására és az energiaszegénység ismertetésére került sor.

Ezt követően Dr. Németh Kornél, egyetemi docens (Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ) egy átfogó hazai felmérés eredményeiről tájékoztatta a közönséget. A prezentáció összességében átfogó képet adott a megújuló energiaforrások előnyeiről/hátrányairól, megvalósult beruházások, jó gyakorlatok bemutatásával, lakossági vélemények értékelésével.

Az esemény zárásaként a geotermikus energia intézményi és lakossági felhasználási lehetőségeiről esett szó.

 

Második workshop a lakosság és a szociális intézmények számára Csáktornyán – 2021.09.01.

A Muraköz Megyei Energetikai Ügynökség 2021. szeptember 1-jén, szerdán “Energiaszegénység a háztartásokban és annak megelőzése” címmel workshopot szervezett Csáktornyán.

A workshop fő célja az volt, hogy a lakosság és a szociális intézmények tájékoztatást kapjanak az energiaszegénység problémájáról, a lehetséges intézkedésekről annak enyhítése érdekében, valamint az energiahatékonyság növeléséről az energiaszegény háztartásokban.

A workshop elején bemutatásra került a CO-EMEP projekt, annak főbb tevékenységei és várható eredményei. Ezt követően meghatározták az energiaszegénység fogalmát a horvát-magyar határmenti térségre vonatkozóan, valamint az energiaszegénység okairól és következményeiről is szó esett. A workshop során bemutatott további téma a háztartások energiahatékonyságának növeléséhez kapcsolódott, ahol ismertették a lehetséges intézkedéseket a beruházások és megtakarítások részletes pénzügyi elemzésével együtt. A workshop legvégén szó esett a CO-EMEP projekt pilot tevékenységeiről is, amelyek magukban foglalják az energiaauditok végrehajtását és az energiatanúsítványok elkészítését, valamint az általános épületgépészeti jellemzők mérését 10 családi ház esetében, amelyeket a 2021 májusában közzétett nyilvános felhívás keretében választottak ki az energiaszegénység kockázatának és/vagy az energiaszegénység szintjének felmérése céljából.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

*A tartalom kizárólag az Muraközi Energetikai Ügynökség felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és/vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.