___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferenciák

 

Nyitókonferencia

A CO-EMEP projekt nyitókonferenciájára 2020. augusztus 13-án, 11 órakor került sor a Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. megrendezésében. Az esemény Csáktornyán, a Muraközi Technológiai és Innovációs Központ (MTIK) multimédia termében (cím: 40 000 Csáktornya, Bana Josipa Jelačića 22B) zajlott. A konferenciával hivatalosan is elindult a projekt megvalósítása. Az eseményen harminc személy vett részt, és a kétórás konferencia során a projekt csapattagok többek között bemutatták a CO-EMEP projektet, a projekt futamideje alatt megvalósuló tevékenységeket, valamint a várható eredményeket.

A konferenciát Josip Grivec, Muraköz megye helyettes prefektusa nyitotta meg, majd Maja Bratko, a Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. vezető projektmenedzsere mutatta be a horvát partnert. A Zala Megyei Önkormányzat felépítését és tevékenységeit Kárpáti Veronika ismertette, majd a projektet és a megvalósítandó tevékenységeket Danijela Vrtarić, az Ügynökség projektelőkészítésért, végrehajtásért és felügyeletért felelős szakértő munkatársa mutatta be.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektpartner találkozók

 

A projektpartnerek első találkozója

A CO-EMEP projekt nyitókonferenciája után még aznap lezajlott az első partnertalálkozó is, amelyet szintén a Muraközi Energetikai Ügynökség szervezett meg. A találkozó fő témája az A3-as tevékenység megbeszélése volt. Ez magában foglalta az energiaszegénység fogalmának meghatározását és az energiaszegénység csökkentésével kapcsolatos útmutatók kidolgozását. Ez a tevékenység kiindulópontként szolgál a projekten belüli egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához. A tevékenység fő eredményeként megszületik az energiaszegénység fogalma a határmenti térségre nézve, és iránymutatások kerülnek kidolgozásra az energiaszegénység csökkentéséhez a helyi és regionális tervezők számára.

Ezen kívül a partnerek megállapodtak abban, hogy a CO-EMEP projekttel és annak eredményeivel kapcsolatban tájékoztatás és népszerűsítés céljából több cikket is megjelentetnek a helyi újságokban, illetve a Muraközi Energetikai Ügynökség két TV felvételt is készít a helyi tévécsatornának. Ezen túlmenően a projektpartnerek elkészítenek egy szórólapot a projektről, és a hivatalos weboldalukon feltűntetik a projekt megvalósításához szükséges összes információt.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Munkacsoport ülésein

 

A munkacsoport találkozó első Csáktornyán

A Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. a CO-EMEP projekt keretében 2020. október 20-án szervezte meg az első munkacsoport találkozóját. Az eseményen részt vett az Ügynökség igazgatója és szakértői munkatársai, a Muraközi Szociális Munkások Egyesületének képviselői és az Északi Regionális Energia Ügynökség igazgatója, Ivan Šimić.

A résztvevőket Alen Višnjić, a Muraközi Energetikai Ügynökség igazgatója mutatta be. Ezt követően Danijela Vrtarić, az Ügynökség projektelőkészítésért, végrehajtásért és felügyeletért felelős szakértő munkatársa röviden ismertette a projektet, annak céljait, főbb tevékenységeit és várható eredményeit. Ezután a résztvevők eszmecserét folytattak az energiaszegénység problémájáról, tisztázták a szegénység és az energiaszegénység közti különbségeket, megtárgyalták az energiaszegénység fogalmi meghatározásának kritériumait, és tájékoztatták a projektcsoport tagjait azokról az adatokról, amelyek az energiaszegénység meghatározásához szükségesek lesznek.

 

A munkacsoport találkozó második  Zalaegerszeg

Zala megye Önkormányzat 2020. október 30-án szervezte meg a munkacsoport második ülését. A rendezvényt Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Szavaival megerősítette, hogy a projekt célja kiemelt szerepet kap a kormány aktuális fejlesztési döntéseiben, és a mindennapi döntésekben. Alelnök úr köszöntőjét követően került sor a szakmai program megvalósítására.

1.) Előadás: CO-EMEP projekt bemutatása: célok, tevékenységek, eredmények: Az előadás átfogó képet adott a CO-EMEP projektről: a megvalósítás időszakáról, célokról, a projekt költségvetéséről, a partnerekről, a projekt célcsoportjairól, a tervezett tevékenységekről
2.) Előadás: Energiaszegénység problémájának ismertetése: Statisztikai adatok támasztják alá az energiaszegény háztartások volumenének növekedését – azoknak a háztartások számának emelkedését, akik nem képesek megfizetni az alapvető energiaszolgáltatásokat (fűtés, hűtés, világítás, mobilitás és áramellátás). Azaz nem tudnak megfelelő életszínvonalat elérni az alacsony jövedelem, a magas energiafelhasználás és az alacsony energiahatékonyság miatt. Az előadás rámutatott és tudatosította a résztvevőkben a szociális segély és az energiahatékonysági beruházások céljai és eszközei közötti különbségeket. Míg a szociális segély eszköz amellett, hogy az államnak nagyobb kiadás, a lakosoknak viszont relatíve kevés bevétel a helyzetük javítására – CO2 kibocsátás változatlan marad, rövid- és hosszútávon az energiaszegénység helyzetén nem változtat. Energiahatékonysági beruházások ezzel szemben a probléma eredetére nyújtanak megoldást és a gazdasági problémák mellett környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével is hatékonyak, eredményesek.
3.) Előadás: Egyablakos energetikai felújítás – renoHUb projekt bemutatása: Az előadás célja a renoHUb projekt ismertetése a résztvevőkkel. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a magyar háztartások energiaellátásának jelentős mértékű átalakításához, fenntarthatóbbá tételéhez. Ezen cél elérését egy „egyablakos” rendszeren alapuló Renovation HUb modell kidolgozása fogja támogatni, melynek segítségével a házak felújítása során felmerülő energetikai, műszaki, jogi, pénzügyi kérdésekre egy ablaknál lehet majd választ kapni. A projekt keretein belül feltérképezésre kerül az összes olyan nem pénzügyi akadály, amely nehézséget okozhat a folyamat végrehajtása során. Az előadások után lehetőséget biztosítottunk a felmerült kérdésekre, megvitatására.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Info napok

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tematikus műhelyek

___________________________________________________________________________________________________________________________________

*A tartalom kizárólag az Muraközi Energetikai Ügynökség felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és/vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.