___________________________________________________________________________________________________________________________________

A projekt címe angolul

Improvement of cooperation for better energy management and reduction of energy poverty in HU-HR cross-border area

A projekt címe magyarul

A magyar-horvát határmenti terület energiaszegénységének csökkentése és a hatékonyabb energiamenedzsment érdekében együttműködés kialakítása

Rövid cím és projektazonosító

CO-EMEP (HUHR/1901/3.1.1/0019)

Költségvetés

173.450,13 EUR (147.432,61 EUR – Európai Uniós támogatás)

Projekt időtartama

2020.07. 01. – 2022. 02. 28.

A projekt háttere és leírása

Az energiaszegénység problémája az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket ölt, hiszen az emberek nagy része nem képes megteremteni magának az alapvető kényelemhez szükséges feltételeket. A gyakorlat azt mutatja, hogy eddig csak néhány európai uniós ország határozta meg az energiaszegénység fogalmát, bár a többség számára már nem újkeletű a probléma. Horvátországban és Magyarországon még nincs egységes definíció az energiaszegénységre, azonban a legtöbb helyi és regionális szervezet már hozott bizonyos intézkedéseket az energiaszegénység enyhítésére.
Mivel országos szinten nézve nem létezik hivatalos definíció, ezért nehézséget jelent az energiaszegénység pontos meghatározása, figyelembe véve közben az összes lehetséges kritériumot is. Ez adta a kiindulópontot e projekt kidolgozásához, amelynek fő célja az összes érdekelt fél együttműködésének javítása az energiaszegénység csökkentése érdekében a horvát-magyar határmenti térségben. A helyi és regionális önkormányzatok jogilag kötelesek elfogadni bizonyos, az energiahatékonysággal kapcsolatos tervezési és stratégiai dokumentumokat, de ezek közül még mindig kevés az, amelyik az energiaszegénység csökkentését megcélzó intézkedéseket tartalmaz. A projekt végrehajtása során a helyi és regionális intézmények részére képzéseket tartanak, így az átadott tudás révén képesek lesznek meghatározni és végrehajtani az energiaszegénység csökkentését célzó intézkedéseket a közigazgatási területükön.

Kedvezményezettek

Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. (Horvátország)
Zala Megyei Önkormányzat (Magyarország)

Célkitűzések

Együttműködés kialakítása az energetika területén tevékenykedő érdekelt felek között az energiaszegénység problémájával kapcsolatosan.
A közintézmények figyelmének felhívása az energiaszegénység problémájára.
A határmenti térség helyi és regionális önkormányzatainak kapacitás- és készségnövelése annak érdekében, hogy az energiaszegénység csökkenjen.
A határmenti szociális intézmények kapacitásának növelése az energiaszegénység területén
Az érintett háztartások figyelmének felhívása a hatékonyabb energiagazdálkodással és az energiaszegénység csökkentésével kapcsolatosan.
Az intézményi kapacitás növelése és a közigazgatás hatékonyabbá tétele.

Tevékenységek

1 – Projekt adminisztráció és menedzsment
2 – Információ és nyilvánosság
3 – Az energiaszegénység fogalmának meghatározása és útmutatók kidolgozása az energiaszegénység csökkentésével kapcsolatban
4 – Problematikus szektorok azonosítása workshopok és információs napok megrendezésével
5 – Online energiagazdálkodási eszköz kifejlesztése
6 – Pilot tevékenységek részeként energetikai auditok és mérések végrehajtása 10 energiaszegény háztartásban

Célcsoportok

TG1 – Helyi és regionális szervezetek
TG2 – Helyi és regionális fejlesztési és energetikai ügynökségek
TG3 – Szociális intézmények
TG4 – Ingatlantulajdonosok, akik napi szinten küzdenek az energiaszegénység problémájával

Projekteredmények

Az energiaszegénység fogalmának meghatározása a határmenti térségre nézve – 1
A már meglévő helyi, regionális és nemzeti jogszabályok, valamint stratégiai dokumentumok elemzése a határmenti térségben – 1
A helyi és regionális tervezők számára iránymutatások kidolgozása azzal kapcsolatban, hogy hogyan foglalják bele az energiaszegénység csökkentését a jövőbeni terveikbe és stratégiai dokumentumaikba – 1
Pályázati felhívás az érdekelt háztartások számára, melynek célja az energiaszegénység kockázatának és / vagy szintjének felmérése – 2
Iránymutatások kidolgozása az energiahatékonyság növelésével kapcsolatban azon háztartások számára, ahol az energiaszegénység problémája mindennapos – 1
Információs napok és workshopok megszervezése a nyilvánosság és a szociális intézmények számára a határmenti térségben, ezáltal növelve az energiaszegénységgel, és a csökkentésre irányuló intézkedésekkel kapcsolatos ismereteiket – 4
Workshopok megrendezése a regionális és helyi tervezők számára, ezáltal növelve kapacitásukat az energiagazdálkodás és tervezés területén – 2
Támogatási lehetőségek elemzése a magántulajdonban lévő háztartások számára a határmenti térségben – 1
A meglévő műszaki megoldások elemzése az energiahatékonyság növelésének érdekében a határmenti térségben – 1
Online energiagazdálkodási eszköz kifejlesztése széles körű felhasználására – 1
10 energetikai audit (5 a horvát, 5 a magyar oldalon) végrehajtása, valamint mérések elkészítése az általános épületgépészeti jellemzőkről; majd ezt követően részletes terv kidolgozása az energiahatékonyság növelésének érdekében – 10

___________________________________________________________________________________________________________________________________

*A tartalom kizárólag az Muraközi Energetikai Ügynökség felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.