Zelena prekogranična regija – BIOREGIO

Projekt BIOREGIO – Zelena prekogranična regija proizlazi i nadovezuje se na već provedeni projekt IR-OVE u programu IPA SI-HR u kojem je Međimurska energetska agencija bila projektni partner.

Na području projekta je, uz nekoliko izuzetaka u većim gospodarskim centrima, poduzetništvo manje razvijeno, poduzeća su mala i ne rastu, karakterističan je i relativno mali broj žena-poduzetnica. Za mala i srednja poduzeća (MSP) karakteristična je i relativno niska stopa inovativnosti, slaba suradnja s razvojnim i istraživačkim institucijama (RI) te odsutnost komunikacije i svih oblika sudjelovanja i međusobnog povezivanja, uključujući prekogranično sudjelovanje. Sve to se odražava u relativno niskoj konkurentnosti MSP-a što je uzrok i niskoj izvoznoj orijentaciji. Posljedica toga je sporo otvaranje radnih mjesta, naročito kvalitetnih radnih mjesta koja bi zapošljavala osobe s visokim stupnjem obrazovanja. U okviru nezaposlene populacije na obje strane granice postoji relativno veliki dio nezaposlenih osoba s visokim stupnjem obrazovanja i nezaposlenih žena.

Trajanje projekta

Projekt je odobren u sklopu 3. poziva na dostavu prijedloga projekata prekograničnog programa IPA SI-HR te se provodio u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 17. lipanja 2015. godine.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 227.223,17 eura, od kojeg iznosa se iz IPA programa sufinancira 85% opravdanih troškova odnosno 187.825,86 eura.

Projektni partneri

  • Ekonomski institut Maribor d.o.o. – vodeći partner
  • Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA – projektni partner
  • Međimurska energetska agencija MENEA d.o.o. – projektni partner
  • TECHPO – Tehnološki center Posavja raziskovanje in informiranje d.o.o. – projektni partner
  • Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije ENERGAP – projektni partner

Opći prekogranički cilj

Opći prekogranični cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivi razvoj cijelog prekograničnog područja kojeg pokriva projekt.

Posebni prekogranični ciljevi

Specifični prekogranični cilj projekta je poboljšanje poslovne suradnje i trgovine između poduzećča, prije svega MSP-a iz područja projekta, koji su aktivni u sektoru razvoja tehnologija i proizvoda/usluga za proizvodnju i korištenje energije iz OIE i efikasnimučinkovito korištenjem energije (EE), te poboljšanje sudjelovanja između poduzećča i razvojnih institucija koje razvijaju tehnološka rješenja za OIE/EE:
• promicanje održive proizvodnje i korištenja energije, prozvedene iz OIE;
• stvaranje mogućnosti za regionalni razvoj područja (urbanih i ruralnih) otvaranjem radnih mjesta vezanih za korištenje i upravljanje OIE, razvoj trgovine i umrežavanje između MSP-a s obje strane granice;
• ublažavanje klimatskih promjena s doprinosima iz lokalne i regionalne razine;
• povećanje vidljivosti OIE i EE u široj grupi potrošača i interesa potrošača za OIE;
• prevladavanje društvenih i psiholoških prepreka prema usvajanju tehnoloških inovacija u širem krugu stanovnika;
• smanjenje rizika vezanog za lansiranje i korištčenje novih tehnologija OIE;
• promicanje korištenja najučinkovitijih tehnologija – doprinos jačanju tehničkih standarda, i zaštitnih znakova za osiguravanje kvalitete;
• stvaranje poticajnog okruženja za razvoj stabilnih prekograničnih nabavnih lanaca i potpore za proizvode i usluge koje poboljšavaju stvarjanje prihoda i radnih mjesta.

Web stranica: http://www.bioregio.link/hr/