RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions

Na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe, među odobrenih 50 projekata je i projekt RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions. U navedenom projektu Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje kao projektni partner, a osim MENEA-e partner u projektu je i Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA. Vodeći partner projekta je Aufbauwerk Region iz Laipziga (Njemačka) dok ostali partneri dolaze iz Poljske, Slovenije, Mađarske, Češke i Hrvatske.

Glavni cilj projekta je iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost u ruralnim regijama pošto one imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomije. Unutar projekta osnovat će se Regionalne energetske grupe (REG) koje će djelovati kao regionalne mreže za energetiku, a sačinjavat će ih relevantni dionici sa više područja (javni sektor, regionalne agencije, komunalne i infrastrukturne tvrtke…). Navedene će grupe biti od velike pomoći projektnim partnerima kod implementacije Planova energetske učinkovitosti. Regionalne energetske grupe sa svih područja koja pokriva projekt, međusobno će surađivati te jedna drugoj prenositi znanja i primjere dobre prakse.

Osim navedenih REG-ova i analiza mjera iz planova energetske učinkovitosti, u sklopu projekta će se provesti i 5 pilot investicija na područjima projektnih partnera. U Međimurskoj će se županiji jedna zgrada javne namjene opremiti kao primjer dobre prakse energetski visoko učinkovite javne zgrade. U njoj se planira ugradnja solarnih kolektora za grijanje potrošne tople vode, sustava pametnog mjerenja potrošnje energenata, zamjena rasvjetnih tijela sa visoko učinkovitom LED rasvjetom te opremanje kuhinja s visoko učinkovitim kuhinjskim aparatima. Projektni partneri iz drugih zemalja u svojim regijama planiraju neke druge akcije kako bi pokazali da se u ruralnim područjima energetska učinkovitost može podići na višu razinu (rekuperacijski sustavi, fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije, vjetroelektrane i energana na biljno ulje, E-Drvo…).

Trajanje projekta

Projekt je odobren u sklopu transnacionalnog programa Interreg Central Europe te se provodi u razdoblju od 1. srpnja 2017. godine do 30. lipnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.169.295,25 , dok budžet hrvatskih partnera iznosi 369.105,00 € (Međimurska energetska agencija d.o.o. – 185.657,50 €, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. – 183.447,50 €).

Projektni partneri

 • Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE)
 • Grad Leisnig (DE)
 • Poljska mreža udruga općina “Energie Cités” (PL)
 • Općina Palecznica (PL)
 • Razvojna agencija Sinergija d.o.o. (SI)
 • Općina Puconci (SI)
 • Zapadno Panonska regionalna i gospodarska razvojna agencija (HU)
 • Županija Zala (HU)
 • Međimurska energetska agencija d.o.o. (HR)
 • Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (HR)
 • Tehničko sveučilište Ostrava (CZ)

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je iskorištavanje potencijala obnovljivih izvora energije te povećanje energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Povećati će se kapacitet javne uprave u ruralnim područjima za implementaciju mjera i politika vezanih uz OIE i EnU iz lokalnih, regionalnih i nacionalnih strateških dokumenata. Manje razvijene regije projektnih partnera profitirati će razmjenom znanja i primjera dobre prakse sa razvijenijim regijama središnje Europe.

Specifični ciljevi projekta

Iskorištavanje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti u ruralnim područjima.

Potpora jedinicama lokalne i regionalne samouprave razvoju i procesu implementacije energetskih strateških dokumenata.

Očekivani rezultati projekta

Razvojem i implementacijom konkretnih mjera u EnU i OIE naglasiti će se primjeri dobre prakse u regijama projektnih partnera te s pokazati volja za primjenom daljnjih aktivnosti iz Planova energetske učinkovitosti.

Izmjena znanja i primjera dobre prakse među regijama projektnih partnera, manje razvijene regije će profitirati jer će dobiti nove informacije o mogućnostima implementacije i financiranja mjera.

Povećanje političkog kapaciteta kroz osnivanje Lokalnih grupa za potporu.

Više informacija o možete naći na internetskoj stranici samog projekta RURES.