Energetski pregledi javne rasvjete

MENEA je već provela nekoliko energetskih pregleda javne rasvjete i to za gradove Čakovec, Koprivnicu, Mursko Središće i Prelog te općine Nedelišće i Đelekovec. Agencija je također u suradnji s tvrtkom LUNES ADRIA d.o.o. sudjelovala u izradi energetskog pregleda javne rasvjete za općinu Domašinec.

Provođenje energetskog pregleda javne rasvjete određeno je i zakonodavnim okvirima. U Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) propisana je obaveza provođenja energetskog pregleda javne rasvjete jednom u pet godina od dana dostave posljednjeg izvješća o energetskom pregledu. Uz Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 81/12, 29/13, 78/13, 48/14, 150/14) te Metodologiju provođenja energetskog pregleda građevina utvrđena je struktura analize tehničkih i energetskih svojstava javne rasvjete te upitnik za prikupljanje podataka o energetskim svojstvima javne rasvjete.

Osnovna zadaća javne rasvjete je osigurati adekvatnu rasvijetljenost površina kojima je namijenjena (definirano normama) kako bi se osigurala potrebna vidljivost rasvijetljenih površina u svrhu sigurnosti kretanja korisnika. Uz glavnu namjenu javne rasvjete (sigurnost korisnika) vrlo je važan utjecaj same infrastrukture na okoliš. Uz navedeno, potrebno je voditi računa o ekonomskoj isplativosti vođenja javne rasvjete. Troškove je potrebno minimizirati, ali pritom zadovoljavajuća rasvijetljenost i minimalni utjecaj na okoliš trebaju ostati očuvani. Budući da postojeća infrastruktura javne rasvjete, koja je bila sustavno proširivana s trendom razvoja područja, prometnica i ostale infrastrukture, ne zadovoljava iznad navedene kriterije javlja se potreba za provedbom energetskog pregleda javne rasvjete. Ovime se detektira postojeće stanje te se uz zadovoljavanje potrebnih uvjeta i normi predlažu mjere koje je potrebno sustavno provoditi kako bi javna rasvjeta bila što učinkovitija s energetskog i svjetlotehničkog stajališta te ekonomski što povoljnija.