Program ulaganja u zajednicu 2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program ulaganja u zajednicu kojim se ulaže u projekte obnove, adaptacije i rekonstrukcije građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 10.000.000,00 kuna i dodijelit će se projektima koji doprinose cilju Programa.

Pravila financiranja:

  • U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 200.000,00 kuna s PDV-om.
  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.
  • Najmanji udio podnositelja zahtjeva u financiranju projekta je 10 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.
  • Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  1. javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
  2. vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina.

Prihvatljive građevine su građevine sakralne i javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja koje služe za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive su građevine iz područja ulaganja koja se odnose na:

a) podizanje kvalitete zdravstvenih i obrazovnih usluga (građevine u kojima se obavljaju aktivnosti iz područja zdravstva, predškolske i školske građevine),

b) zadovoljenje vjerskih potreba (sakralne građevine za održavanje vjerskih obreda, samostani, pastoralni centri, građevine za javno djelovanje vjerskih zajednica (predškolske i školske građevine, građevine u kojima se obavljaju aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi),

c) podizanje kvalitete usluga u kulturi (muzeji i galerije, knjižnice i čitaonice).

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

Prijavitelji podnose zahtjev najkasnije do 20. lipnja 2022. godine, u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema uputama u Smjernicama za podnositelje zahtjeva.

Smjernice za podnositelje zahtjeva, prijavni obrazac i ostala dokumentacija nalazi se na službenim stranicama Ministarstva, kao i u dokumentima s desne strane ovog članka. 

Preuzeto sa službene Internet stranice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.