NAJAVA Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u javnim ustanovama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 4. prosinca 2019. godine u Narodnim novinama objaviti Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama vrijedan 10 milijuna kuna. Sufinancirat će se rekonstrukcija postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više sustava koji koriste obnovljive izbore energije, poput kotlova na biomasu, dizalica topline, sunčanih toplinskih pretvarača te fotonaponskih modula.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu Javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna (sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih  korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika), koje dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva.

IZNOS SUFINANCIRANJA
Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po zahtjevu, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, za opravdane troškove ulaganja:

1. do 80% ukoliko se radi o projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode ili projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka
2. do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području i
3. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

OPRAVDANI TROŠKOVI

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za nabavu i ugradnju jednog ili više novih sustava na jednoj ili više građevina te stručni nadzor radova.

Sustavi koji se sufinanciraju su oni s:

a) kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode
b) dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje, energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, sukladno normi EN 14511-2), GWP≤ 2150, COP≥3,2 a EER≥3,1 za zrak-voda i COP≥4,45, EER≥5,05 za voda-voda i zemlja-voda
c) sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora
d) fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije (fotonaponske elektrane) za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom javne ustanove, uz naznaku: „OIE U USTANOVAMA 2019.“,
Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:

  • preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
  • osobno u pisarnicu Fonda na istoj adresi.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 4. prosinca 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr).

Rok ugradnje sustava i dostave potpune dokumentacije za isplatu je osamnaest (18) mjeseci od dana zaprimanja Ugovora potpisanog od strane Fonda.

Više informacija o Javnom pozivu moguće je dobiti pozivom na broj 01-6448-441, 01-6448-439, 01-5391-841 te slanjem upita na e-adresu: OIE-ustanove@fzoeu.hr.

Preuzeto s web stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.