Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP-a (JP ZO 4/2023) – PRIVREMENO ZATVOREN

Obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

07.07.2023.

Obavještavamo sve potencijalno zainteresirane prijavitelje da se Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina objavljen 16. lipnja 2023. godine, privremeno zatvara u petak 7. srpnja 2023. godine, zbog obrade svih dostavljenih prijava u svrhu utvrđivanja iskorištenosti dostupnih sredstava.

Sve prijave koje budu zaprimljene do 7. srpnja 2023. godine do 12 sati – u poštanskim uredima ili u prijemnom uredu Fonda, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, bit će uzete u razmatranje.

https://www.fzoeu.hr/hr/obavijest-o-zatvaranju-poziva-za-neposredno-sufinanciranje-provedbe-mjera-prilagodbe-klimatskim-promjenama-jp-zo-9-2023/9462


 

Obavještavaju se potencijalno zainteresirani prijavitelji o privremenom zatvaranju Javnog poziva do obrade svih dostavljenih prijava.

O daljnjim aktivnostima Fond će objaviti novu Obavijest na mrežnim stranicama.

Obavijest o privremenom zatvaranju, JP ZO 4-2023(1)


 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi (JP ZO-4/2023).

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi je dodjela sredsava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za izradu:

a) Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja

b) Radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)

c) Izvješća o njihovoj provedbi.

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 15.000,00 EUR.

Po ovom Javnom pozivu prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje izrade radnih podloga Programa ili SECEP-a i/ili izradu Izvješća o njihovoj provedbi.

Fond će na svojoj mrežnoj stranici https://www.fzoeu.hr/   objaviti obavijest vezanu uz iskorištenost sredstava po ovom Javnom pozivu, zatvaranju poziva kao i eventualnom privremenom zatvaranju poziva, do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava po Javnom pozivu.

Više informacija o samom pozivu nalazi se na službenih stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i u dokumentima s desne strane ovog članka.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost