ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova”

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“. (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 03. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Točkom III. Javnog poziva navedeno je kako će se sredstva Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te da će Fond putem službene mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena.

Sukladno svemu navedenom, ovim putem Fond obavještava sve zainteresirane podnositelje kako je istekom kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) nastupio jedan od navedenih uvjeta za zatvaranje Javnog poziva te se isti smatra zatvorenim.

Imajući u vidu sve navedeno, svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog datuma neće se razmatrati.


Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“. Korisnici po ovom Javnom pozivu su gradovi i općine. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 8.000.000,00 kuna. Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po podnositelju.

Prijavljeni projekti moraju biti usuglašeni sa smjernicama i ciljevima usvojenih strateških dokumenata razvoja pametnog grada ili općine.

Područja na koja se odnosi ovaj Javni poziv su:
1. Kružno gospodarstvo
2. Održivo gospodarenje energijom, zaštita okoliša, prirode i klimatske promjene
3. Poboljšanje sigurnosti građana i imovine
4. Upravljanje gradom ili općinama i uslugama
5. Obrazovanje i kvaliteta života građana

Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja definiranih ovim Pozivom.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kn po prijavi za opravdane troškove:

  • – do 80% ako se radi o: projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode; projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka;
  • – do 60% ako se radi o: projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području;
  • – do 40% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Opravdani troškovi su samo izravni troškovi koji su neposredno povezani s provedenom projekta odnosno ostvarivanjem jednog ili više ciljeva projekta:

  1. troškovi vezani za kupnju neophodne nove opreme i uređaja za provođenje projekta;
  2. troškovi vanjskih usluga (savjetodavne usluge, usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije(programski paketi s pratećom izobrazbom za korištenje, licence itd.), usluge izrade analiza, evaluacija, istraživanja, stručnih mišljenja, izvještaja s povezanim dokumentima za usvajanje od nadležnog tijela grada ili općine itd.)
  3. troškovi vezani uz elektronske promotivne aktivnosti izravno povezani s provedbom projekta (troškovi uspostave mrežnih stanica projekta radi vidljivosti projekta i njegovih ciljeva)
  4. ostali troškovi za koje podnositelj prijave izjavi da su neophodni za provedbu projekta odnosno ostvarivanje jednog ili više ciljeva projekta, a Fond utvrdi njihovi opravdanost.

Poziv se objavljuje 20. listopada 2020. godine. Učitavanje prijava na Poziv počinje dana 20. studenog 2020. godine u 9:00 sati, a slanje prijava počinje 3. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Poziv završava objavom obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava na mrežnim stranicama Fonda o ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.