ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 11. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Točkom VI. Javnog poziva navedeno je kako će se sredstva Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te da će Fond putem službene mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena.

Sukladno svemu navedenom, ovim putem Fond obavještava sve zainteresirane podnositelje kako je istekom kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) nastupio jedan od navedenih uvjeta za zatvaranje Javnog poziva te se isti smatra zatvorenim.  

Imajući u vidu sve navedeno, svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog datuma neće se razmatrati.


OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra 11.12.2020.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekta energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim zgradama javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra sukladno posebnim propisima. Raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 9.700.000,00 kuna.

Korisnici sredstava su:

 • – jedinice lokalne i područne samouprave,
 • – tijela državne uprave,
 • – ustanove,  
 • – ostali proračunski korisnici.

Fond će dodjeljivati sredstva subvencije do 1.000.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove ulaganja:

 1. do 80% ako se radi o:
 • – projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,
 • – projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze: na prvoj skupini otoka ili na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,
 • – prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeks razvijenosti manji od 75% prosjeka RH)
 • – prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeks razvijenosti manji od 50% prosjeka RH)
 1. do 60% ako se radi o:
 • – projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području
 • – drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH)
 • – prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeks razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH)
 1. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za provođenje jedne ili više mjera, na jednoj ili više građevina.

Opravdani su troškovi:

 1. provedbe mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE (ovojnica, strojarstvo, elektrotehnika, OIE – prema tehničkim uvjetima ovog Poziva – prilog 1.),
 2. stručnog nadzora,

nastali nakon objave Poziva što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Učitavanje prijava putem aplikacije Fonda “e-Prijave” moguće je od 3. prosinca 2020. godine u 9:00 sati. Prijave na Poziv mogu se podnositi od 11. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Poziv završava objavom obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava na mrežnim stranicama Fonda o ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.