OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra, koji je objavljen 29. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) te otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 11. prosinca 2020. godine u 9:00, ovim putem vas obavještavamo da je predmetni poziv privremeno zatvoren.

Ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva je premašen u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava od 9,7 milijuna kuna. Slijedom prekoračenja postavljene vrijednosti sustav za e-prijave Fonda je sistemski privremeno zatvorio poziv te onemogućio daljnje zaprimanje novih prijava.

S obzirom na to da je moguće da određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju, postoji mogućnost daljnjeg zaprimanja zahtjeva sukladno uvjetima iz Javnog poziva o čemu ćete biti obaviješteni na stranicama Fonda.

Po analizi prispjelih prijava u narednom razdoblju Fond će utvrditi broj prihvatljivih zahtjeva za sufinanciranje kao i zatražena sredstva Fonda te ako se utvrdi da nisu utrošena sva planirana sredstva, Javni poziv će biti ponovno otvoren za zaprimanje novih prijava. Sve nove obavijesti o tijeku provedbe Javnog poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr.

Preuzeto sa službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.