ZATVOREN – Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21)

Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21) zatvoren je 24. prosinca 2021. u 12 sati.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21).

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Poziva, projekt može imati primjenu u isključivo jednom od sljedećih područja:

  1. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
  2. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (sa i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
  3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), koje:

  • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • nemaju poslovne račune u blokadi.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu oni koji:

  • imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
  • ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 26.000.000,00 kuna.

Javni poziv i prilozi pozivu nalaze se na sluužbenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.