Javni poziv FZOEU za MSP, obrtnike i velika poduzeća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva nova javna poziva za mala i srednja poduzeća i obrtnike te za velika poduzeća. Oba javna poziva odnose se na neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001.

Fond dodjeljuje subvencije u visini od 40% do 80% ukupno prihvatljivih troškova odnosno do maksimalno 50.000,00 kuna po zahtjevu. Jedna pravna osoba može predati maksimalno dva zahtjeva i to jedan za energetske preglede i jedan za uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001. Prihvatljivi troškovi su oni nastali nakon objave javnog poziva u Narodnim novinama, a opisani su u tekstu javnog poziva.

Zahtjevi se primaju do kraja 2015. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Tekstove javnih poziva možete naći u dokumentima nakon ovog članka kao i na Internet stranicama Fonda gdje se nalazi i sva popratna natječajna dokumentacija.