Javni pozivi Fonda za javnu rasvjetu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva nova javna poziva, oba za javnu rasvjetu.

Korisnici sredstava Javnog poziva za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici koji u vlasništvu imaju sustav javne i vanjske rasvjete, dok su korisnici sredstava kod Javnog poziva za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda sustava javne rasvjete jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Fond dodjeljuje sredstva u visini od 40% do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do iznosa od 200.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva za projektnu dokumentaciju odnosno do 50.000,00 po zahtjevu za energetske preglede. Za projektnu dokumentaciju podnositelj može dostaviti najviše jedan zahtjev za izradu najviše dvije projektne dokumentacije dok se za energetske preglede može dostaviti najviše jedan zahtjev.

Sredstva Fonda za javni natječaj za projektnu dokumentaciju dodjeljuju se do 31. prosinca 2015. godine ili do iskorištenja sredstava, a za energetske preglede do 30. lipnja 2015. godine ili do iskorištenja sredstava. Opravdani troškovi ulaganja detaljno su opisani u samim Javnim pozivima.

Tekstove javnih poziva kao i svu dodatnu natječajnu dokumentaciju možete naći na internet stranicama Fonda ili u dokumentima nakon ovog članka.