„Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije“

MENEA je u suradnji s Međimurskom županijom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na projektu “Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije” nastavila novčano poticati korištenje i ugradnju obnovljivih izvora energije u 2013. i 2014. godini. U okviru projekta sufinancirala se ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima (Solarni sustavi) te ugradnja sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkih kotlova na drva (Sustavi na biomasu) na području Međimurske županije.

Slijedom navedenog, Međimurska županija objavila je Natječaj za sufinanciranje projekta „Volimo Međimurje – Koristimo obnovljive izvore energije“ s ciljem prikupljanja prijava za neposredno sudjelovanje Međimurske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja te sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na drvnu sječku/pelete ili pirolitičke kotlove na drva u 50 kućanstva ili više.

Opravdani troškovi nabave i ugradnje navedenih sustava u kućanstvima sufinancirali su se u iznosu do 48% nepovratnih sredstava za solarne kolektorske sustave za pripremu potrošne tople vode i grijanja te sustave grijanja i pripreme potrošne tople vode na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkih kotlova na drva, odnosno do maksimalnog iznosa od 14.400,00 kn po kućanstvu. Dio od 38%, tj. do najvećeg iznosa od 11.400,00 kn sufinancirao je Fond. Ostatak sredstava, odnosno 10% od opravdanih troškova  sufinancirala je Međimurska županija do maksimalnog iznosa od 3.000,00 kuna.