RuGeoHeat – Analysis of the shallow geothermal energy exploitation potential and its´ use in heating of rural and semirural area

Projekt RuGeoHeat – Analysis of the shallow geothermal energy exploitation potential and its’ use in heating of rural and semirural area (Analiza potencijala iskorištavanja energije iz plitke geotermije te njezine upotrebe za grijanje u ruralnim i prigradskim područjima) prijavljen je još 2017. godine na javni poziv Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, točnije njegove Seed Money Facility izravne financijske potpore. Isti je odobren 18. srpnja 2018. godine od strane Odbora za praćenje Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav, kojeg čine predstavnici četrnaest zemalja. Ukupno je od 65 prijavljenih projektnih ideja, za ugovaranje odabrano njih 19 u ukupnom iznosu od 938.506,51 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, IPA i ENI sredstava.

Na samom projektu RuGeoHeat surađuju 4 projektna partnera iz 3 susjedne zemlje. Partneri dolaze iz Hrvatske – Međimurska energetska agencija d.o.o. i Regionalna energetska agencija Sjever, Slovenije – Lokalna energetska agencija za Pomurje te Mađarske – GEOCHEM Laboratories Nonprofit Ltd.

U sklopu financiranja iz SMF-a istražiti će se trenutno stanje i potrebe na istraživanom području, izraditi plan implementacije glavnog projekta te konačno i mogućnosti financiranja odnosno prijave istoga na dostupne javne pozive i natječaje.

Trajanje projekta

Projekt će se provoditi u vremenskom razdoblju od 1. rujna 2018. godine do 31. kolovoza 2019. godine, ukupno 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 50.000,00 eura dok budžet MENEA-e iznosi 14.000,00 eura.

Projektni partneri

Međimurska energetska agencija d.o.o. (LP)

Lokalna energetska agencija za Pomurje (SLO, PP)

Regionalna energetska agencija Sjever (HR, PP)

GEOCHEM Laboratories Nonprofit Ltd. (HU, PP)

Glavni cilj projekta

Istraživanje trenutnog stanja i potreba na području plitke geotermije u regiji, izrada plana implementacije glavnog projekta te istraživanje mogućnosti financiranja odnosno prijave istoga na dostupne javne pozive i natječaje.

Očekivani rezultati projekta

Rezultati projekta biti će 3 dokumenta: Izvještaj o trenutnom stanju na promatranom području, Radni plan glavnog projekta te Izvještaj o mogućnostima financiranja glavnog projekta.

Seed Money Facility (SMF) izravna financijska podrška služi kao podrška Strategiji EU za dunavsku regiju (EUSDR) u postizanju njezinih ciljeva. Ovaj instrument financira samu pripremu strateških projekata u tematskim područjima EU Strategije za dunavsku regiju (EUSDR), odnosno izradu planova implementacije glavnih projekata koji će se kasnije prijavljivati na druge dostupne javne pozive.