Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – “Volimo Međimurje – Štedimo energiju”

Sukladno Programu energetske obnove obiteljskih kuća donešenom 27. ožujka 2014. godine od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Ministarstva zaštite okoliša i prirode MENEA je 2014. godine u suradnji s Međimurskom županijom i uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovala na projektu „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – Volimo Međimurje – Štedimo energiju“.

U okviru projekta Međimurska županija raspisala je 31. srpnja 2014. godine natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje sljedećih četiri mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama na području Međimurske županije: zamjena stolarije ugradnjom nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova i povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline. Ponude su se mogle slati do 15. rujna 2014. godine do kada je bilo zaprimljeno ukupno 555 prijava građana.

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje projekata poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima iznosila su 1.200.000,00 kuna, pri čemu je Fond sudjelovao s najviše do 960.000,00 kuna (80%), a Županija s najviše do 30.000,00 kuna (2,5%). Korisniku sufinanciranja se dodijelio iznos sufinanciranja od 82,5%, odnosno do maksimalnog iznosa od 61.875,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu. Sufinanciranje je bilo dodijeljeno za troškove nabave i ugradnje, a za koje je bila ispostavljena konačna obračunska situacija nabave i ugradnje opreme te za troškove izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata nakon datuma objave Javnog natječaja, ali i uz uvjet provjere Županije početnih/zatečenih stanja terenskim pregledima.

U 2015. godini donešene su određene izmjene Programa energetske obnove obiteljskih kuća, kojima se omogućila prijava na Program svim građanima Republike Hrvatske neovisno o tome u kojoj se jedinici lokalne samouprave nalaze i to izravno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.