EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neighbourhood

Na prvom pozivu za dostavu projektnih prijedloga programa Prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, među odobrenih 54 projekata je i projekt EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neighbourhood. U navedenom projektu Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjeluje kao projektni partner, a osim MENEA-e partneri u projektu su još i IMRO – DDKK Environment Nonprofit Private Limited Company iz Nagykanizsae kao vodeći partneri te Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. iz Osijeka kao projektni partner.

Trajanje projekta

Projekt traje 16 mjeseci i provodi se od 1. rujna 2017. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 204.021,35 €, dok budžet MENEA-e iznosi 49.561,00 €. Tijek provedbe projekta kao i sve relevantne aktivnosti i novosti možete pratiti na internetskoj stranici MENEA-e.

Projektni partneri

  • Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. (HR)
  • IMRO – DDKK Environment Nonprofit Private Limited Company (HU)
  • Međimurska energetska agencija d.o.o. (HR)

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je zajednička prekogranična metodologija za obnovu zgrada koja će se temeljiti na stvarnim potrebama stanara, a testirati putem pilot projekata. Kako bi se navedena metodologija što boje implementirala provesti će se povezivanje ciljanih skupina te će se time ustanoviti baza za suradnju, organizirati će se događaji zajedničkih umrežavanja te informacijski događaji kako bi se prepoznale stvarne potrebe glede energetske obnove zgrada na prekograničnom području.

Očekivani rezultati projekta

Rezultati koji se očekuju tijekom provedbe projekta su ažurna analiza postojećih praksi za energetsku obnovu višestambenih zgrada na prekograničnom području na temelju čega će se izraditi zajednička prekogranična metodologija za isto. Sljedeći korak biti će testiranje održivosti razvijene metodologije u različitim gradskim kvartovima pokretanjem 24 pilot projekata (12 s Hrvatske i 12 s Mađarske strane) koji će uključivati: procjenu korištenja stanara, energetske preglede zgrada, preporuke za obnovu po principu najbolje vrijednosti za novac, moguća financiranja.