IR-OVE

Projekt IR-OVE (Inovativna prekogranična regija obnovljivih izvora energije) odobren je u sklopu prekograničnog EU programa IPA Slovenija – Hrvatska.

Trajanje projekta: od 01. svibnja 2011. do 31. ožujka 2013. godine.

Opći cilj projekta

Opći prekogranični cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivi razvoj cijelog prekograničnog područja kojeg pokriva projekt.

Specifični ciljevi

1. Poboljšanje poslovne suradnje između poduzeća, prije svega MSP iz područja projekta, koja su aktivna u sektoru razvoja tehnologija i proizvoda/usluga vezanih uz OIE.

2. Poboljšanje suradnje između poduzeća i institucija znanja koje razvijaju tehnološka rješenja za OIE.

Specifični prekogranični ciljevi projekta postići će se sljedećim pod-ciljevima:

 1. Povećanje konkurentnosti poduzeća na osnovi povezivanja i prekogranične poslovne suradnje te razvoja zajedničkih projekata. Projekt će:
  • pomoći uključenim MSP u planiranju i početku međusobne suradnje, prepoznavanju i eksploataciji mogućnosti za prekogranično umrežavanje (mreže, klasteri),
  • inicirati povezivanje između institucija znanja koje su aktivne u tom sektoru,
  • a tim će se također povećati snaga i konkurentnost uključenih MSP za zajednički nastup na drugim tržištima, osigurat će se prekogranična trgovina, brži rast poduzeća i otvaranje radnih mjesta;
 2. Povećanje mogućnosti za prekograničnu suradnju na području OIE na osnovi razvijanja tržišta:
  • povezivanje izvora: sudjelovanje u ocjeni ukupnih obnovljivih izvora, evidentiranje dostupnog znanja (katalog tehnologija) na cijelom području i razvoj tržišta na osnovi podizanja savjesti stanovnika i lokalnih zajednica te poticanje aktiviranje poduzetničkih resursa za investicije u tehnologije vezane za OIE;
 3. Smanjivanje prepreka za prekograničnu suradnju i osiguranje trajnih rezultata za poticanje prekogranične suradnje na području OIE za:
  • smanjenje informacijske praznine koja izlazi iz različitih sistema na obje strane granice, i nedovoljnog poznavanja,
  • povećanje efikasnosti javnih poticaja za razvoj tehnologije, proizvodnju i korištenje proizvoda/usluga OIE,
  • poticanje i olakšanje poduzetničkih investicija u razvoj proizvoda i procesa.

Projekt je namijenjen malim i srednjim poduzećima iz sektora razvoja i proizvodnje te pružanja usluga iz OIE, ženama poduzetnicama i potencijalnim poduzetnicima kao i razvojno istraživačkim i potpornim institucijama te lokalnoj zajednici, komorama i udruženjima.

Partneri na projektu IR-OVE su: Ekonomski institut Maribor d.o.o. (vodeći partner), Hrvatska obrtnička komora, TECHPO – Tehnološki center Posavja raziskovanje in informiranje d.o.o., Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah, Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA, Međimurska energetska agencija – MENEA d.o.o. i Ženski poduzetnički centar.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 521.053,44 eura, a sufinanciran iznos sredstava iz IPA komponente iznosi 431.145,64 eura.