Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva – EUpeR

Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva (EUpeR) je projekt temeljen na praktičnim i strukturnim rješenjima, koja mogu pomoći ljudima smanjiti rizik od energetskog siromaštva. Pomoću iskustva i dobre prakse na slovenskoj i hrvatskoj strani, kroz projekt EUpeR identificirana su kućanstva koja imaju najveći rizik od energetskog siromaštva te su u suradnji s lokalnim vlastima, energetskim savjetnicima i socijalno humanitarnim institucijama napravljeni odgovarajući koraci s ciljem smanjenja upotrebe energije i troškova.

Gospodarska i financijska kriza je oslabila slovensko i hrvatsko gospodarstvo, što se očituje u sve većoj nezaposlenosti u obje države. S time raste i broj socijalno siromašnih kućanstava, odnosno energetsko siromaštvo. Upotreba energije u kućanstvima neprestano raste. S obzirom da se cijene energenata za grijanje povećavaju, trošak toplinske i električne energije predstavlja najveći trošak od dohotka kućanstva. Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta bio je smanjiti troškove energije u siromašnijim kućanstvima pomoću savjeta i manjih investicijskih zahvata.

Trajanje projekta

Projekt je odobren u sklopu prekograničnog programa IPA SI-HR te se provodio u razdoblju od 18. prosinca 2013. godine do 17. lipnja 2015. godine.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 313.725,68 eura, od kojeg iznosa se iz IPA programa sufinancira 85% opravdanih troškova odnosno 262.038,18 eura.

Projektni partneri

  • Međimurska energetska agencija MENEA d.o.o. – vodeći partner
  • Razvojna agencija Sjever DAN – projektni partner
  • Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje – projektni partner
  • Lokalna energetska agencija za Pomurje – projektni partner
  • Međimurska županija – projektni partner

Opći prekogranični ciljevi

Opći cilj projekta EUpeR je praktičnim i strukturnim rješenjima pridonijeti smanjenju energetskog siromaštva u Sloveniji i Hrvatskoj, a pritom poboljšati zdravlje i dobrobit ljudi s takvim problemima. Cilj projekta je također graditi razumijevanje, komunikaciju i veze između različitih lokalnih aktera koji moraju djelovati zajedno kako bi riješili problem energetskog siromaštva. Smanjenjem energetskog siromaštva, odnosno povećanjem energetske učinkovitosti, pridonijeti ćemo smanjenju zagađenja okoliša u pograničnom području.

Posebni prekogranični ciljevi

• Analiza postojećih programa za povećanje energetske učinkovitosti i prilagodbu siromašnih kućanstava.
• Osposobljavanje ciljnih skupina – znanjem i vještinama za provedbu praktičnih mjera učinkovite upotrebe energije u kućanstvima.
• Prepoznavanje najčešćih uzroka energetske neučinkovitosti u kućanstvima.
• Izvesti praktične mjere i informirati siromašnija kućanstva
• Definiranje praga prihvatljivosti za pomoć siromašnijim kućanstvima – izbor zgrada/kućanstava kojima će se nuditi pomoć u obliku savjeta za štednju energije.
• Projektni partneri će napraviti zajedničke preporuke (letak i priručnik) za poboljšanje energetske učinkovitosti koji budu predstavljeni zainteresiranim interesnim skupinama (Centar za socijalnu skrb, Crveni križ, Caritas, lokalni akteri) koje će nakon završetka projekta aktivno pomagati najsiromašnijima.
• Koordinirati ključne dionike u zajedničkom nastojanju za oblikovanje dugoročnih rješenja i mreže za oblikovanje dugoročnih rješenja.

Web stranica: http://euper.eu/index.html