ENER-SUPPLY

Projekt ENER-SUPPLY see u pilot područjima surađujući s lokalnom upravom provode aktivnosti prijenosa, integracije i implementacije tehničkih znanja za poboljšanje energetske bilance na razini države te aktivnosti planiranja i primjene odgovarajućih metoda upravljanja u korištenju i proizvodnji energije, s naglaskom na korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i implementaciji mjera energetske učinkovitosti (EE).

Glavne aktivnosti u okviru projekta su:

  1. Prijenos znanja o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije od strane zemalja s uspješno provedenim projektima na partnere i pilot područja s manje iskustva i nedovoljno iskorištenim potencijalom
  2. Uspostava, praćenje i vrednovanje sustava upravljanja energijom (EMS) u odabranim pilot područjima
  3. Poticanje ulaganja u projekte EE i OIE na odabranim pilot područjima kroz provođenje pripremnih aktivnosti: izrada mapa potencijala OIE; studija izvodljivosti za projekte EE i OIE; prijedlog mogućih modela financiranja; i predstavljanje rezultata potencijalnim investitorima.

Projekt ENER-SUPPLY se financira sredstvima programa Transnacionalne suradnje Jugoistočne Evrope. To je zajednički projekt 14 partnera iz 11 zemalja Jugoistočne Evrope, na čelu sa Općinom Potenza iz Italije. Projekt je započeo u travnju 2009. godine, a završio u ožujku 2012. godine.