Dynamic Light – Towards Dynamic, Intelligent and Energy Efficient Urban Lighting

Projekt Dynamic Light apliciran je na transnacionalni program Interreg Central Europe u suradnji 17 partnera koji dolaze iz 7 zemalja središnje Europe te je 15. travnja 2016. godine odlukom zajedničkog tajništva odabran kao jedan od 35 projekata koji će biti sufinancirani sredstvima iz navedenog programa.

Projekt se koncentrira na smanjenje emisije CO2 te povećanje energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti. Javna rasvjeta uzrokuje otprilike 6% ukupne globalne emisije CO2  te je stoga preporuka da se konvencionalna rasvjetna tijela zamijene za ona energetski učinkovitija. Jedan od identificiranih problema je i taj što javnim tijelima nedostaje strateški pristup kako bi zamijenili svoju rasvjetnu infrastrukturu. Dinamična rasvjeta ima potencijal za dodatnu energetsku učinkovitost, a trenutačni izazovi su nepostojeće pravne smjernice za dinamično zatamnjivanje svjetla te veći početni trošak u usporedbi sa standardnom LED rasvjetom.

Ovim će se projektom demonstrirati proces kako grad može implementirati energetski učinkovitu rasvjetu počevši od ideje i analiza, GIS dubinske analize podataka, razvoja strategija do razine financijskih modela, pravila javne nabave pa do implementacije i evaluacije. Navedeno se isprepliće sa zajedničkom implementacijom i testiranjem pilot demonstracijskih investicija kako bi se dokazale pogodnosti i porast prihvaćanja energetski učinkovite rasvjete između krajnjih korisnika i urbanista.

Trajanje projekta

Projekt je odobren u sklopu transnacionalnog programa Interreg Central Europe te se provodi u razdoblju od 1. lipnja 2016. godine do 31. svibnja 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.501.660,97 , dok budžet hrvatskih partnera iznosi 242.280,00 € (Međimurska energetska agencija d.o.o. – 136.530,00 €, Grad Čakovec – 105.750,00 €)

Projektni partneri

 • ­­­­Sveučilište u Wismaru, DE
 • BSC, Poslovni potporni centar d.o.o., Kranj, SI
 • PORSENNA o.p.s., Prag, CZ
 • Međimurska energetska agencija d.o.o.
 • Grad Cesena, IT
 • TEA SpA, Mantova, IT
 • Zaklada Bruno Kessler, Trento, IT
 • Spath MicroElectronicDesign GmbH, Graz, AT
 • Sveučilište Ernst Moritz Arndt, Greifswald, DE
 • SWARCO V.S.M. GmbH, Berlin, DE
 • Njemački društvo inženjera elektrotehnike, Berlin, DE
 • Poltegor institut, Wroclaw, PL
 • Grad Rostock, DE
 • Grad Čakovec
 • Grad Sušice, CZ
 • Europski centar za obnovljive izvore energije Güssing d.o.o., AT
 • Uprava zaklade bivšeg suverena Philippa Batthyányja, Güssing, AT

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta Dynamic Light je napraviti pomak od planiranja lokalne rasvjetne infrastrukture prema modernom, energetski učinkovitom planiraju rasvjete koje je orijentirano prema potražnji te uključuje bolje upravljanje istom – demonstrira proces kako grad može implementirati energetski učinkovitu rasvjetu počevši od ideje pa sve do razine evaluacije.

Specifični ciljevi projekta

Promoviranje korisnicima prihvatljivog rješenja energetski učinkovite rasvjete poboljšanjem kvalitete rasvjete u skladu s društvenim potrebama
Usklađeni standardi i norme za javnu rasvjetu
Jačanje kapaciteta kako bi se poboljšala energetska učinkovitost u infrastrukturi javne rasvjete i gradnja pozitivne slike za primjenu dinamične rasvjete i štednju energije

Očekivani projektni rezultati

– najbolji odnosi između visoko energetski učinkovite infrastrukture javne rasvjete i kvalitete stanovanja u urbanim područjima kroz poboljšanu kvalitetu rasvjete
– potvrđeni i primijenjeni standardi u praksi
– poboljšano upravljanje energijom u jedinicama lokalne samouprave